Moses Muwanga, direktør på Entebbe General Hospital, forteller at han er godt fornøyd med sykehuset samarbeid med Try Medics. Han sier det er positivt å knytte kontakter med studenter fra andre land og pasientene ikke har noe imot besøk av de frivillige. På spørsmål om hva slags godtgjørelse sykehuset får fra Try Medics svarer han at det dreier seg om «en liten sum» og henviser til Try Medics. Foto: Sofi Lundin
Moses Muwanga, direktør på Entebbe General Hospital, forteller at han er godt fornøyd med sykehuset samarbeid med Try Medics. Han sier det er positivt å knytte kontakter med studenter fra andre land og pasientene ikke har noe imot besøk av de frivillige. På spørsmål om hva slags godtgjørelse sykehuset får fra Try Medics svarer han at det dreier seg om «en liten sum» og henviser til Try Medics. Foto: Sofi Lundin

– Sykehusdirektør: Vi er godt fornøyd med samarbeidet

Entebbe General Hospital, som ligger like utenfor Ugandas hovedstad Kampala, er et av sykehusene som samarbeider med Try Medics. Sykehuset er offentlig og har rundt 200 sengeplasser. Moses Muwanga forteller at de har mottatt «studenter» via Try Medics i rundt ett år.

Publisert
- Vi er godt fornøyd med samarbeidet hittil. Det er alltid verdifullt å motta studenter fra industrialiserte land for å utveksle kunnskap og erfaringer, både på det medisinske feltet og på det kulturelle plan. Hver sjette uke ankommer 12-16 studenter for å ha praksis i forskjellige avdelinger på sykehuset, og for det mottar vi en liten kompensasjon, sier han.
- Hva slags kompensasjon dreier det seg om?
- Vi mottar et lite beløp, ikke mye. Jeg har ikke lyst til å nevne noen sum, men det er ikke stort. Det er et spørsmål dere må stille Try Medics, ikke meg.
- Hvilke oppgaver har de frivillige på sykehuset?
- Når de kommer hit, jobber de sammen med sykepleierne og legene våre i forskjellige avdelinger, avhengig av hvilke interesser de måtte ha. Vel, egentlig dreier det seg ikke om arbeid, de besøker avdelingene og observerer hvordan vi arbeider. Vi kan ikke la dem gjøre jobben selv, de har jo ingen tidligere erfaring med dette. De eneste oppgavene vi lar dem gjøre er enkle ting som å sjekke temperatur, blodtrykk og vekt.
- Ifølge vitneutsagn vi har sett har noen av studentene utført oppgaver som vanligvis krever kvalifisert personell, som for eksempel å dele ut medisin, undersøke gravide kvinner og lignende. Hva er din kommentar til det?
- Det har aldri skjedd på mitt sykehus. Altså, hvordan kunne jeg ha tillatt noen uten erfaring å gjøre det? Det hadde vært helt feil om noe slik hadde skjedd! De frivillige fra Try Medics er helt uerfarne, ja, de fleste av dem tåler ikke engang å se blod og er redde for å nærme seg pasientene, så det vil definitivt aldri skje.
- Hvilke fordeler har pasientene av at deltagere fra Try Medics er her?
- Noen grupper har med seg utstyr til sykehuset, som for eksempel blodtrykksmålere, bomull og hansker, noe som er til stor nytte for pasientene. Og vi har ofte sett at når disse ungdommene blir kjent med pasientene, blir de følelsesmessig involvert, og siden pasientene er fattige, tilbyr de seg å hjelpe med det de kan. Dette er ikke noe sykehuset oppmuntrer til, men noe de frivillige gjør fordi de ønsker det. Organisasjonen kjøper selv inn te, sukker og andre småting til de som jobber her, og dette gir vi også videre til pasientene.
- Tror du det kan være ubehagelig for pasientene å ha ungdommene til stede i private og sårbare situasjoner?
- Pasientene har bare vært positive til å ha de frivillige her, og jeg skal gi deg et eksempel: Når vi har gravide til konsultasjon, hjelper de frivillige dem med å kle på seg. Dette er en hjelp personalet vårt kanskje ikke har tid til. Vi har aldri fått negative tilbakemeldinger fra pasientene om ungdommene.
- Er det tidkrevende for personalet å være ansvarlig for de frivillige? Tar det mye av arbeidstiden deres?
- Vel, de første dagene kan være litt hektiske, før de frivillige venner seg til miljøet og lærer seg det de trenger. Vi har nedsatt en komité som er ansvarlig for studentene, og vanligvis har vi rundt tre studenter per sykepleier/lege, så det er ikke så mye for dem å følge opp på. Men selvfølgelig, det avhenger også av personligheten til studenten. Noen ganger får vi inn studenter som stiller mange spørsmål, men som oftest er det helt overkommelig, og tiden vi bruker med studentene er bare positiv - både for oss og dem. Vi har mange avdelinger, og målet med dette programmet er å åpne opp dører og gjøre det enklere for dem å velge sin videre karriere. Dette er en slags karriereveiledning for dem, og det har også åpnet opp dører for sykehuset vårt. Gjennom studentene har vi fått et større internasjonalt nettverk og kontakter med sykehus i utlandet. Dette har vært svært verdifullt
for oss.
Powered by Labrador CMS