Elever ved Armando Emilio Guebeza School i Maputo får seksualundervisning. Men USAs
Elever ved Armando Emilio Guebeza School i Maputo får seksualundervisning. Men USAs "gag rule" betyr ta mange unge i Mosambik og andre land både får dårliger tilgang til prevensjon og informasjon om abort. Foto: Sex og Politikk

USAs «munnkurv-regel» skaper trøbbel i Afrika

Donald Trumps «global gag rule» har fått enorme konsekvenser for kvinner på grasrota i Afrika. Mange steder har klinikker som driver seksuell opplysning måttet stenge.

Publisert

«Munnkurv-regelen» eller «Global gag rule» betyr at USA har stanset all hjelp til organisasjoner som driver arbeid som opplyser om eller fremmer abort. Det inkluderer organisasjoner som driver rådgivning eller gir informasjon om hvordan man kan ta en trygg abort.

Kun fire dager etter at Donald Trump ble president vedtok han «munnkurv-regelen». De som ble rammet er først og fremst kvinner på grasrota i fattige land.

Organisasjoner, som ikke signerte på avtaler om at de stanset all virksomhet som kunne knyttes til abort, mistet amerikansk finansiering. USA har i mange år vær det landet i verden som gir mest bistand til helse, inkludert bistand til mødrehelse og familieplanlegging. Derfor rammer kuttene særlig hardt.

Les også: Slik rammes kvinner av Trumps abort-munnkurv

Trump-regel skader FNs arbeid for unge kvinner

USA truet med veto - FN-resulosjon om seksuell vold ble utvannet

Store kutt

Et av de landene som har mistet mest penger er Mosambik. Organisasjonen Amodefa, (Associação Moçambicana para o Desenvolvimento a Familia) jobber med seksuelle og reproduktive rettigheter.

Amodefa nektet å skrive under på de amerikanske kravene. Resultatet var at de har måttet stenge ti av 22 helseklinikker, som en direkte konsekvens av Trumps beslutning i 2017.

- Mer av halvparten av budsjettet til vår søsterorganisasjon, Amodefa, har røket, sier daglig leder Tor-Hugne Olsen i organisasjonen Sex og Politikk til Bistandsaktuelt.

Han forteller at budsjettet som var på nesten tre millioner dollar, om lag 25 millioner kroner, nærmest over natta ble krympet til litt over èn million dollar - rundt åtte millioner kroner.

Olsen besøkte nettopp søsterorganisasjonens klinikker i Gaza-provinsen fire timers kjøring utenfor hovedstaden Maputo. Her har Amodefa måttet legge ned flere av sine ungdomsklinikker.

Høy mødredødelighet

Nesten halvparten av Mosambiks befolkning er under 15 år, og svært mange jenter blir mødre mens de ennå er tenåringer. Mødredødeligheten er høy. Ofte er det forårsaket av utrygge aborter.

Rapporten «The State of African Women» viser at i Mosambik er 11 prosent av dødsfallene knyttet til svangerskap og fødsel, forårsaket av utrygge aborter. De foretas gjerne med tradisjonelle metoder uten kyndig helsepersonell.

Det er ikke kun prosjekter knyttet til abort som er blitt kuttet, også penger til helt andre prosjekter har blitt stanset. Amodefa har måttet stenge en klinikk for tuberkulose, selv om dette ikke har noe med abort å gjøre.

- Vi snakket med folk på noen av noen av de stedene der klinikkene var blitt nedlagt. De fortalte at arbeidet ute i distriktene er blitt mye vanskeligere. Men heldigvis driver Amodefa fortsatt noen mobile helseklinikker, sier Olsen.

Liberalt i Mosambik

Ifølge Olsen er Mosambik et av ganske få land i Afrika som tillater seksualundervisning på skolen og som tillater at helsestasjoner deler ut prevensjon.

- Vi besøkte en skole i hovedstaden Maputo og fikk se hvordan de driver seksualitetsundervisning. Ifølge FNs befolkningsfond er det bare Mosambik og Elfenbenskysten, som tillater helsestasjoner og som deler ut prevensjon til elever, forteller den daglige lederen i Sex og Politikk.

Under besøket i Mosambik møtte Olsen også representanter for organisasjoner som fortsatt mottar amerikanske penger og som hadde skrevet under på at de skulle følge «munnkurv-regelen».

- De fortalte blant annet hva amerikanerne gjør for å kontrollere at de holder seg til avtalen. De kunne for eksempel ikke snakke om abort og ikke henvise til abort, sier han.

Stort press

Olsen forteller at organisasjonene som fortsatt mottar amerikanske penger er svært forsiktige både med hva de sier og hvem de snakker med.

- De fortalte at de ikke kunne siteres. Og de syntes det var vanskelig å møte vår søsterorganisasjon. De kunne delta på store møter med mange organisasjoner til stede. Men de ville ikke ha en-til-en møter med organisasjoner som ikke hadde signert «munnkurv-regelen», sier han.

Olsen forteller at de fleste organisasjoner ikke så på det som noen reell mulighet å ikke signere. Da ville de fleste ha mistet over halvparten av budsjettet sitt.

- For vår søsterorganisasjon har kuttene i amerikansk støtte medført umiddelbare oppsigelser, stengning av klinikker og så videre, sier Olsen.

Frykter store ringvirkninger

Han sier at de betydelige reduksjonene i støtten har vært et stort problem, og at de har prøvd å finne penger andre steder.

Amodefa har for eksempel fått støtte fra «She decides»-initiativet som er igangsatt av regjeringene i land som Canada og Belgia. Her er også Norge en stor giver. På denne måten har organisasjonen berget ti av de tjue klinikkene som i utgangspunktet sto i fare for å bli stengt.

The Global gag rule ble innført i 2017 og ifølge Olsen er ennå for tidlige til at man har full oversikt over de negative effektene av den amerikanske politikken.

Men mange som jobber på feltet frykter at det vil bli store ringvirkninger: blant annet at færre kvinner og menn får behandling for kjønnssykdommer og flere kvinner blir uønsket gravide og flere derfor må ta abort.

Powered by Labrador CMS