Berbera er den viktigste havnebyen i Somaliland, men fortsatt preges fisket langs kysten av Somalia av at enorme mengder fisk tas opp ulovlig av utenlandske trålere. Foto: Espen Røst
Berbera er den viktigste havnebyen i Somaliland, men fortsatt preges fisket langs kysten av Somalia av at enorme mengder fisk tas opp ulovlig av utenlandske trålere. Foto: Espen Røst

Fiskeribistand kan hindre nye pirater

– Det er et paradoks at folk sulter bare få mil inn i landet, mens fisk tas opp i store mengder ulovlig rett utenfor kysten av Somalia, sier Kurt Bertelsen Christensen i Fair Fishing. Han etterlyser norsk fiskeribistand til det piratherjede landet.

Publisert

Piratproblemet oppstod på grunn av det massive ulovlige fisket

Kurt Bertelsen Christensen, Fair Fishing

– Viktig å støtte fiskerisektoren i Somalia, sier utenriksdepartementets Tone Skogen. Men statssekretæren kan ikke love fiskeribistand til det piratherjede landet nå.

Utenriksminister Børge Brende lanserte i august Norges nye utviklingsprogram, Fisk for utvikling (Ffu). Norge har drevet med fiskeribistand siden 1952 da prosjekter i Kerala var starten på den norske statlige bistanden. Nå skal Norge samle fiskeribistanden mer strategisk gjennom Ffu-programmet.

Det overordnede målet er, ifølge Utenriksdepartementet, fattigdomsbekjempelse gjennom matsikkerhet, bærekraftig forvaltning og lønnsom næringsvirksomhet. Ffu vil i første omgang omfatte de to fokuslandene Mosambik og Myanmar

– Vi er veldig fornøyd med den oppmerksomheten Fisk for utvikling har fått allerede. Vi har mottatt en rekke henvendelser om mulige tiltak og geografisk fokus. Dette lover godt for utviklingen av programmet som foreløpig er i oppstartsfasen. Utenriksdepartementet og Norad er i gang med å bygge opp apparatet som skal forvalte programmet, og det er derfor for tidlig å gå ut med konkrete, nye tiltak i de to landene som vil satses på i første omgang, sier statssekretær Tone Skogen i Utenriksdepartementet til Bistandsaktuelt.

Norske myndigheter har de siste årene brukt flere hundre millioner på militæroperasjoner i Aden-bukta for å stoppe pirataktiviteten utenfor et av de tolv fokuslandene for norsk bistand, men statssekretæren vil ikke love norsk fiskeribistand til Somalia nå.

– Det svært mange områder som er viktig i stabiliseringen og gjenoppbyggingen av Somalia. Norge har ikke mulighet til å dekke alle disse områdene og må fokusere bistanden slik at den blir mest mulig effektiv. Norge er enig i at det er viktig å støtte somaliske fiskere og en mer bærekraftig fiskerisektor i Somalia, men per i dag er ikke fiskeri blant de prioriterte områdene, og det er foreløpig ikke lagt planer for oppstart av et FfU-program i Somalia. Det er likevel ikke utelukket at det kan bli aktuelt i fremtiden, sier Skogen.

Nominert til pris for samfunnsansvar

CSR abroad prize deles hvert år ut av Danida, det danske Eksportrådet og IFU (det danske investeringsfondet for utviklingsland). I år er Fair Fishings samarbeidspartner i Berbera, shipping-giganten Maersk Line nominert for bidraget til arbeidet med fiskemottaket i Somaliland. I jurybegrunnelsen heter det bl.a:

«Et sterkt eksempel på hvordan arbeid med samfunnsansvar kan skape felles verdier. Fiskemottaket genererer økonomisk utvikling i et samfunn som er best kjent for pirater og flyktninger til Europa. Samtidig gir det Maersk en base i et område som er på vei til å bli et regionalt knutepunkt for handel».

Somaliske farvann har potensiale til å bli et av de mest produktive områdene for fiske i hele verden. Men foreløpig tjener ikke Somalia stort. Utenlandske trålere tar fortsatt opp fisk for mer enn 300 millioner dollar årlig, ifølge en fersk rapport.

– Nå må fiskerisektoren støttes slik at somaliske fiskere ikke igjen tar i bruk alle unnskyldningene for en sjørøver-tilværelse, sier Kurt Bertelsen Christensen prosjektleder i Fair Fishing til Bistandsaktuelt.

Rapporten «Securing Somali Fisheries» fra organisasjonen One Earth Future Foundation anslår nemlig at verdien på fisken utenlandske trålere tar opp i somaliske farvann tilsvarer 306 millioner dollar årlig. Til sammenligning fisker somaliske fiskere for beskjedne 58 millioner dollar. Fiskebåter fra Iran og Jemen står for det største uttaket, men også europeiske trålere tar ut enorme mengder fisk hvert eneste år.

Et paradoks

Fair Fishing arbeider med å bedre fasilitetene til fiskere i Adenbukta, og har startet i Berbera i Somaliland. De har etablert og driver et fiskemottak med kjølelager og distribusjonskanaler og har i løpet av de to årene det har vært i drift bidratt til mer enn 400 arbeidsplasser. Ifølge organisasjonens egne kalkyler har fiskerne knyttet til prosjektet i gjennomsnitt opplevd en vel 90 prosent inntektsøkning sammenlignet med før prosjektet ble etablert.

Utenlandsk ulovlig fiske utenfor Somalia har vært et problem i flere tiår. Problemet ble brukt som begrunnelse for angrep på utenlandske fiskefartøyer, fordekt som en uformell somalisk «kystvakt». Senere er denne retorikken flittig brukt av piratene selv, for å rettferdiggjøre en virksomhet som totalt kan ha kostet verdenssamfunnet svimlende 18 milliarder dollar, ifølge anslag fra Verdensbanken.

– Jeg er helt sikker på at piratproblemet oppstod på grunn av det massive internasjonale fisket i somaliske farvann. De somaliske fiskerne hadde våpen og i starten stoppet de kun fiskefartøyer som de tok penger og mat fra. Sånn startet piratvirksomheten og slik fikk fiskerne bygget opp sine unnskyldninger for en tilværelse som pirater, sier Bertelsen Christensen.

Men piratvirksomheten har de siste årene avtatt betraktelig, blant annet som følge innsatsen gjennom den internasjonale operasjonen Ocean Shield der Norge har hatt en vesentlig rolle. Norge har brukt flere hundre millioner kroner på militæroperasjoner for å stoppe den somaliske piratvirksomheten til sjøs, men lite på de grunnleggende årsakene til virksomheten, ifølge en rapport om norsk Somalia-bistand som Bistandsaktuelt tidligere har omtalt. Svaret fra en rekke aktører den gang var at selv om piratproblemet var kraftig redusert, var ikke rotproblemet løst:

«Norsk bistand burde brukes på gjenreising av fiskerier og infrastruktur» var blant budskapene.

Kan styrke matsikkerhet

«Somaliske myndigheter har bedt om et internasjonalt samarbeid for å kjempe tilbake mot ulovlig utenlandsk fiske. Det er viktig å redusere tyvfisket og overfisket av sårbare fiskestammer i somaliske farvann, og nå må det internasjonale samfunnet agere», heter det i rapporten.

Forfatterne av rapporten mener somaliske fiskerier har potensiale til å styrke mat- og inntektsikkerhet i Somalia. En mer robust fiskerisektor ville også øke antall arbeidsplasser og lønninger i en av Somalias mest sårbare jobbsektorer.

«Gitt tiår med ulovlig fiske fra utenlandske fartøy, bærer det internasjonale samfunnet et ansvar for å bidra til å støtte bærekraftig fiske gjennom investeringer i somalisk fiskeriøkonomi, særlig infrastruktur», heter det i rapporten.

«Slike investeringer vil smitte over på og forbedre andre sektorer i Somalia, lage et grunnlag for langsiktig utvikling og forbedre nasjonal sikkerhet», skriver rapportforfatterne som ber det internasjonale samfunnet om å prioritere arbeidet for å sikre at somalisk lov følges for å «fremme arbeidsplasser, vekst og stabilitet i Somalia».

Samfunnsansvar

Dét budskapet er Bertelsen Christensen i Fair Fishing enig med rapportforfatterne i.

Den lille dansk-somaliske organisasjonen mottar ikke offentlige bistandsmidler, men samarbeider med privat næringsliv. En av organisasjonens samarbeidspartnere, den danske shipping-giganten Maersk Line, er nå nominert til en av Danmarks gjeveste priser innen samfunnsansvar (se faktaboks) for samarbeidet.

Fair Fishing håper nå på flere samarbeidspartnere for å utvikle konseptet videre. Gjerne også fra Norge, som har Somalia som et av tolv fokusland innen bistanden, påpeker Bertelsen Christensen. Han vil gjerne ha norske bistandskroner til et båtverksted, solcelleanlegg og til skolering av fiskere.

– Norge har en flott i historie med innsatsen til KNM Fridtjof Nansen, sier han og peker på at det norske marinefartøyet i flere år var en vesentlig deltager i kampen mot somaliske pirater gjennom den internasjonale operasjonen Ocean Shield i Aden-bukta.

Bertelsen Christensen håper norske myndigheter kan skifte fokus fra en militær innsats på havet, til en sivil innsats for fiskerne på land.

– Somaliland har akutt behov for å få kapasitetsbygget fiskeriforvaltningen, få utdannet personell for fiskerikontroll, og få analysert fiskebestanden, for å nevne noe. Rekken av behov er lang, og jeg er helt sikker på at Norge med sin erfaring som en av verdens ledende fiskerinasjoner kan bidra til å sikre bedre rettigheter og fasiliteter for somaliske fiskere:

– Somalisk fiskeri er veldig underutviklet. Fiskerne har ikke kapasitet til å utvikle sektoren på egen hånd og dermed selv ta kampen opp mot de utenlandske trålerne. Da snakker jeg ikke om en kamp med våpen, men med gode fiskeredskaper og kunnskapen til å bruke dem.

Powered by Labrador CMS