Svindel med eiendom og konflikter om land og rettigheter til bruk er utbredt i Uganda. Noen velger å skilte med «Not for sale» for å komme svindlere i forkjøpet. Norsk oppstartfirma har lansert digital plattform som skal bidra til færre konflikter. Foto: Privat
Svindel med eiendom og konflikter om land og rettigheter til bruk er utbredt i Uganda. Noen velger å skilte med «Not for sale» for å komme svindlere i forkjøpet. Norsk oppstartfirma har lansert digital plattform som skal bidra til færre konflikter. Foto: Privat

Norsk gründerduo vil løse opp i eiendomskonflikter i Uganda

Et norsk oppstartfirma skal bidra til færre konflikter om rettigheter til land og gjøre det enklere for landeiere og leietagere i Uganda. Trustful Trade, som selskapet heter, har foreløpig nærmere 1000 brukere.

Publisert

Landeiendom er en stor kilde til konflikt i det østafrikanske landet. Rettigheter til bruk av land er ofte udokumentert og både innkreving av leie og overdragelse av eiendommer skaper konflikter.

- Problemet er at de som leier land ofte ikke har dokumenter, sier norsk-ugandiske Zachary Mugabi Haavaldsen (27), en av de to gründerne bak selskapet.

Mangel på klarhet om eie- og leieforhold kan bety at folk som egentlig ikke har eierskap til et landområde kan komme inn og hevde at de er eierne, forklarer han. Det kan også bety at folk kastes ut av leieforhold på urettmessig vis, at svindlere selger land de egentlig ikke eier eller at utleiere ikke får leien de har krav på.

«Not for sale»

Medgründer Benjamin Bjorvatn Øien (25) sier at han først hørte om de mange konfliktene knyttet til landrettigheter i Uganda under et opphold i Kampala.

- Jeg så mange eiendommer der det var skrevet «Ikke til salgs» med store bokstaver, og jeg undret på hva som var årsaken til dette, forteller han.

Det viste seg å være en måte å unngå svindlere som spekulerer i mangel på dokumentasjon av eierrettigheter eller leietageres rettigheter.

Zachary Mugabi Haavaldsen (t.v.) og Benjamin Bjorvatn Øien har startet firmaet Trusful Trade som tilbyr en digital plattform for landeiere og leietagere i Uganda. Foto: Privat
Zachary Mugabi Haavaldsen (t.v.) og Benjamin Bjorvatn Øien har startet firmaet Trusful Trade som tilbyr en digital plattform for landeiere og leietagere i Uganda. Foto: Privat

- Det er folk som later som de eier land de egentlig ikke eier, og det kan være folk som ikke kan bevise at de har rett til å bo der de bor, sier Bjorvatn Øien.

I Uganda finnes det ulike måter å eie og leie jord på. I deler av landet brukes mailo, en eieform til land utformet tidlig i kolonitida. Samtidig ligger bruksretten ofte hos andre, nemlig familier som har brukt jorda over en viss periode. Denne bruksretten kan gå i arv.

Mailo finnes i Kampala-regionen og andre deler av Uganda som var omfattet av det historiske kongedømmet Buganda (kongdedømmet eksisterer fortsatt, i en hovedsakelig seremoniell rolle).

Ifølge Bjorvatn Øien kan mange uklarheter om landrettigheter knyttes til denne eieformen. Han legger imidlertid til at dette ikke er begrenset til mailo. Tilsvarende problemer finnes også knyttet til andre former for eie av land som brukes i alle deler av landet.

Møttes tilfeldig

De to gründerne møttes tilfeldig i Kampala. Haavaldsen har erfaring fra eiendomsbransjen, mens Bjorvatn Øien tar økonomistudier i Norge. Han har også i en kort periode jobbet i Verdensbanken og bidratt til forskning i Uganda.

Firmaet Trustful Trade startet opp virksomheten for alvor i august i år, og har foreløpig fem landeiere med om lag 1000 leietakere som kunder. Selskapet tilbyr en digital betalingsløsning for leie, som samtidig gir viktig dokumentasjon for både landeiers og leietagers rettigheter.

I tillegg tilbys andre tjenester, som oppmåling og registrering av eiendom. Det er disse ulike tjenestene selskapet skal tjene penger på. Trustful Trade har fått økonomisk støtte fra Innovasjon Norge i oppstartfasen.

I bunn ligger en digital plattform som er basert på bruk av mobiltelefon. Trustful Trade drar veksler på at nesten alle i Uganda har tilgang på betalingssystemer per mobiltelefon, og selskapets løsninger kan også brukes selv om man ikke har tilgang på en moderne smarttelefon.

Hemmer økonomisk utvikling

Haavaldsen sier at uklarheter om rettigheter til landeiendommer hemmer utviklingen i Uganda. Når rettigheter til eie eller leie er vanskelige å dokumentere, går det også ut over muligheten til å investere i hus og hjem og langsiktig utvikling. En bonde vil for eksempel være forsiktig med å investere med sikte på langsiktig bruk av jorda om hun eller han ikke har sikkerhet for leieforholdet.

Arbeidet involverer drøftinger med landeiere og leietagere. Zachary Mugabi Haavaldsen (midt i bildet i stripete skjorte) i samtale med to leietagere. Foto: Privat
Arbeidet involverer drøftinger med landeiere og leietagere. Zachary Mugabi Haavaldsen (midt i bildet i stripete skjorte) i samtale med to leietagere. Foto: Privat

Konflikter om landeiendom er økende i det relativt tett befolkede østafrikanske landet, og spesielt i områder rundt hovedstaden Kampala. Tilflytning og økonomisk vekst har gjort at land har steget kraftig i verdi. Samtidig øker konfliktene. Det rammer alle.

- Både leietagere og utleier kan være taperne, sier Haavaldsen.

Et typisk leieforhold kan omfatte 400 kvadratmeter med en årlig leie eller festeavgift tilsvarende 95 kroner i året.

Ifølge Bjorvatn Øien dreier 80 prosent av all saker i rettsapparatet seg om land. Rettssystemet maler imidlertid langsomt. Saker kan ta årevis før de blir avgjort, og kostnadene til advokathjelp befinner seg ofte langt utenfor rekkevidde for de fattigste.

Vanskelige saker

De to unge gründerne legger ikke skjul på at det kan være et høyt konfliktnivå mellom landeier og leietaker. Målet er å aktivt prøve å finne løsninger, men det kan av og til være som å stikke hånda inn i et vepsebol.

I enkelte tilfeller har konfliktene gått så langt at Trustful Trade ikke kan ta oppdraget.

- Noen ganger har det vært så mange konflikter på forhånd at vi blir truet når vi går dit. Det er noen landeiere man ikke kan finne løsninger med, og det samme gjelder for noen leietakere, sier Haavaldsen.

Powered by Labrador CMS