Tørken og sulten i 2012 huskes godt av mennesker i Sahel-landene. Nå frykter hjelpeorganisasjoner at matkrisen skal gjenta seg, og roper et varsku om behov for nødhjelp. På bildet er en kvinne på vei til helsestasjon med barnet sitt, etter at hun ridd dit på et esel.
Tørken og sulten i 2012 huskes godt av mennesker i Sahel-landene. Nå frykter hjelpeorganisasjoner at matkrisen skal gjenta seg, og roper et varsku om behov for nødhjelp. På bildet er en kvinne på vei til helsestasjon med barnet sitt, etter at hun ridd dit på et esel.

Farevarsel: Vest-Afrika kan få sin verste matkrise på ti år

Over 27 millioner mennesker i Vest-Afrika lider allerede av sult. Dette tallet kan stige til 38 millioner i juni med mindre det blir iverksatt hastetiltak, ifølge hjelpeorganisasjoner.

Publisert

– 2022 risikerer å bli et rekordår i Vest-Afrika av alle de gale grunnene. Foreldre blir allerede tvunget til å ta umulige beslutninger for å prøve å skaffe nok mat til barna sine. Bistandsbudsjettene blir satt under stadig økende press på grunn av krisen i Ukraina, sier Maureen Magee, Flyktninghjelpens regionaldirektør for Sentral- og Vest-Afrika i en pressemelding.

Hun ber om at mennesker i Sahel og rundt Tsjadsjøen ikke må glemmes og anmoder om at bistanden må trappes opp, ikke kuttes.

I løpet av det siste tiåret har matkriser økt over hele Vest-Afrika, inkludert i Burkina Faso, Niger, Tsjad, Mali og Nigeria, og det er ingen tegn til at krisene vil ta slutt. Mellom 2015 og 2022 fikk nesten fire ganger så mange behov for akutt matvarehjelp, en økning fra syv til 27 millioner.

Underernæring fortsetter å øke i Sahel. FN anslår at 6,3 millioner barn i alderen 6 til 59 måneder vil være akutt underernærte i år, sammenlignet med 4,9 millioner i 2021.

– Kornproduksjonen i enkelte deler av Sahel har falt med omtrent en tredel sammenlignet med i fjor. Familiers tilgang på mat er i ferd med å ta slutt. Tørke, flom, konflikter og de økonomiske konsekvensene av covid-19 har drevet mennesker til kanten av stupet, sier Assalama Dawalack Sidi, Oxfams regionaldirektør for Vest- og Sentral-Afrika.

Matvareprisene har økt med 20 til 30 prosent i Vest-Afrika de siste fem årene. Mens matreservene minker i Sahel, gjør krisen i Ukraina situasjonen dramatisk verre.

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) kan matvareprisene stige med ytterligere 20 prosent på verdensbasis, en uutholdelig økning for allerede sårbare mennesker. I tillegg vil krisen sannsynligvis gjøre det langt vanskeligere å få tak i hvete for seks vestafrikanske land som importerer minst 30 prosent, og i noen tilfeller mer enn 50 prosent, av hveten fra Russland eller Ukraina.

Sultvarselet er presentert av elleve internasjonale organisasjoner på bakgrunn av nye analyser fra samarbeidsorganet for matvaresikkerhet Cadre Harmonisé i mars 2022. Analysen er lansert i forkant av en konferanse om mat- og ernæringskrisen i Sahel og Tsjadsjøen organisert av EU og Sahel and West Africa Club.

Powered by Labrador CMS