Slår alarm om miljøprosjekter på okkupert grunn

Flere marokkanske miljøprosjekter i det okkuperte Vest-Sahara er til vurdering i FN-systemet.

Publisert

Den grønne utviklingsmekanismen (CDM)

* En av tre mekanismer for å redusere klimagassutslipp under Kyotoprotokollen. De andre er kvotehandel og «felles gjennomføring».
* CDM er den eneste av de tre som berører utviklingsland.
* Ved å investere i tiltak som reduserer utslipp i utviklingsland, kan bedrifter få godkjent utslippskvoter. Disse kan de bruke for sine egne utslipp, eller selge.
* Prosjektene trenger ikke redusere utslipp i seg selv, så lenge det er sannsynliggjort at de vil føre til lavere utslippsøkninger enn man ville hatt ellers. Dette skal godkjennes av en uavhengig tredjepart.
* Norad gir støtte til bedrifter som som søker om godkjenning for CDM-prosjekter.

Vest-Sahara

* Land i Nord-Afrika, grenser til Marokko, Algerie og Mauritania. Både saharawiske myndigheter og Marokko hevder råderett over landet.
* Marokko og Mauritania invaderte Vest-Sahara da den tidligere kolonimakten Spania trakk seg ut i 1975. En langvarig krig endte i en våpenhvile i 1991. Størsteparten av landet er kontrollert av Marokko, mens mange saharawier lever i flyktningleire i Algerie. 
* Vest-Sahara er delt av en 2700 kilometer lang mur som Marokko har bygget gjennom hele landet.

– FN har gjennom en rekke resolusjoner fordømt okkupasjonen av Vest-Sahara og er involvert i mekling mellom Marokko og saharawiske representanter. Da vil det være svært problematisk om et FN-organ godkjenner marokkanske selskapers virksomhet i de okkuperte områdene, sier daglig leder Erik Hagen til Bistandsaktuelt.

Omstridt

Det tyske konsernet Siemens annonserte ved begynnelsen av året at det ville satse på vindkraft i «Marokko».

Med vindmølleparkene Haouma og Foum El Oued ville selskapet bidra til Marokkos mål om at en femtedel av landets energiforsyning skulle være fornybar. Derfor søkte Siemens også å få vindparkene godkjent som prosjekt under «den grønne utviklingsmekanismen» (clean development mechanism, CDM). Vindmølleparkene bygges i samarbeid med Nareva, et selskap der den marokkanske kongen skal ha eierandeler.

Det var bare en hake med det hele. Foum El Oued befinner seg ikke i Marokko i det hele tatt, men et stykke utenfor Laayoune i marokkansk-okkupert Vest-Sahara. I brev til Støttekomiteen for Vest-Sahara sier selskapet at energien vil komme lokalbefolkningen til gode, men det er uklart om og hvordan den saharawiske befolkningen er blitt konsultert om dette.

Under «den grønne utviklingsmekanismen» kan bedrifter få utslippskreditter for prosjekter med fornybar energi i utviklingsland. Kredittene kan deretter selges. For å bli godkjent må prosjektet først vurderes av et selskap som er sertifisert til å vurdere CDM-prosjekter.

Siemens har imidlertid møtt motstand på vei gjennom systemet. Det Norske Veritas (DNV) var ansvarlig for å godkjenne Foum El Oued prosjektet, men vendte tommelen ned. Årsaken var at prosjektet foregår i et politisk omstridt område.

Tommelen ned

Stein B. Jensen hos DNV Climate Change Services forteller at de opprinnelig trodde vindparken skulle bygges sør i Marokko, men etter hvert fattet mistanke om at det ikke var tilfelle.

– Da vi besøkte prosjektet ble det klart at våre mistanker var berettiget. Da var det rimelig enkelt for vår del. Vi ga beskjed i januar om at vi ville stille oss negative til prosjektet. Når kunden får vite det, kan de velge om de vil gå videre med den negative instillingen eller kansellere prosjektet. I dette tilfellet valgte de å kansellere, slik de fleste gjør, forteller Jensen.

Offisielt ble prosjektet kansellert i april i år. I CDMs prosjektdatabase står Foum El Oued fortsatt oppført. Jensen forklarer det med treghet i å oppdatere FN-institusjonens nettsider.

Bistandsaktuelt har ikke lykkes å få svar fra CDM-sekretariatet.

Siemens: – Krenker ingens rettigheter

Alfons Benzinger, talsperson for Siemens, understreker at selskapet spiller en begrenset rolle i Foum El Oued-prosjektet.

– Det er ikke Siemens som utvikler dette prosjektet. Vi bare leverer og vedlikeholder 22 vindturbiner for kunden vår, Nareva, skriver Benzinger i en e-post til Bistandsaktuelt.

Han mener prosjektet fører med seg en rekke «veldig positive effekter» i form av bærekraftig vindkraft, utvikling av «regionen» Vest-Sahara og bedring av situasjonen for lokalbefolkningen.

– Siemens har ikke bestemt hvor prosjektet skal være. Ved å levere teknologi til dette prosjentet mener vi ikke å ta et politisk standpunkt om denne regionens status. Uavhengig av politiske konflikter tror vi at en fungerende infrastruktur vil bedre de økonomiske forholdene, og dermed også situasjonen til folket i Vest-Sahara, sier Siemens' talsperson.

Samtidig har selskapet gjørt en juridisk vurdering, og konkludert med at deres deltakelse i prosjektet «kan tillates under gjeldene lover og reguleringer og ikke kranker retten til selvbestemmelse eller noen annen menneskerett under internasjonal lov», skriver Benzinger.

Flere til vurdering

Siemens' vindkraftprosjekt er imidlertid ikke det eneste planlagte miljøoprosjektet på okkupert jord. Støttekomiteen for Vest-Sahara og nettverket Western Sahara Resource Watch har funnet at den marokkanske grenen av CDM forsøker å sertifisere flere marokkanske «grønne prosjekter» i okkuperte Vest-Sahara:

  • Et solenergiprosjekt for fiskeindustrien.
  • Et prosjekt for vindkraft til sementproduksjon drevet av italienskeide Ciments du Maroc.
  • Et prosjekt for fosfatutvinning av det marokkanske statseide selskapet OCP. Flere investorer, deriblant det norske oljefondet har tidligere trukket seg ut av dette selskapet av etiske hensyn, nettopp basert på FNs tolkning av folkeretten i næringsaktivitetene i territoriet.

– Vi oppfordrer CDM til å følge rådet til FNs jurister og ikke tillate finansiering av prosjekter i Vest-Sahara, sier Sara Eyckmans, koordinator for Western Sahara Resource Watch.

Erik Hagen i Støttekomiteen for Vest-Sahara er usikker på om konsulentselskapene som skal godkjenne prosjektene har en tilstrekkelig forståelse av hva som skjer i Vest-Sahara, og mener spørsmålet må avklares prinsippielt av CDM.

– Siemens viser seg ikke å være et unikt tilfelle. DNVs holdning er gledelig og vil forhåpentligvis sette standarden for de kommende CDM-søknadene i de okkuperte områdene, men vi kan ikke ta det for gitt at alle sertifiseringsselskaper vil komme til samme konklusjon. CDM må prinsipielt avklare at en stat ikke kan få CDM-prosjekter i områder som ligger utenfor dets internasjonalt anerkjente grenser, mener han.

Powered by Labrador CMS