Finansminister Saada Mkuya vil at bare offisielle tall skal versere i offentligheten.
Finansminister Saada Mkuya vil at bare offisielle tall skal versere i offentligheten.

Risikerer fengsel for å publisere «falske» tall

Tanzania har vedtatt en omstridt lov som vil gi landets statistikkbyrå makt til å straffe journalister som publiserer data fra uoffisielle kilder.

Publisert

Loven kan medføre tre års fengsel for journalister eller andre som publiserer uoffisielle tall eller offentliggjør meningsmålinger og informasjon fra utenlandske forskningsinstitusjoner. National Bureau of Statistics kan også straffe medier som publiserer eller kringkaster rapporter som oppfordrer befolkningen til å ikke delta i aktiviteter som er relatert til statistikkinnsamling.

Finansminister Saada Mkuya presenterte loven for parlamentet sist torsdag. En utkast av loven ble tidligere trukket tilbake etter å ha blitt kritisert for å undertrykke ytringsfrihet. Til parlamentet sa Mkuya at målet med lovener å gi National Bureau of Statistics mer autonomi til å utføre sine tjenester effektivt ved at landet har da kun én kilde med korrekte tall. Dermed kan man redusere usikkerhet når det gjelder tall som er samlet inn av andre institusjoner, ifølge Mkuya.

Lovvedtaket har ført til en sterk debatt blant politikere som hevder at den er laget for å gi mediene munnkurv. Loven skal gi National Bureau of Statistics rett til å straffe institusjoner, organisasjoner og individer med tre års fengsel, 42.000 kroner eller begge deler.

– Vi ønsker å sikre at mediene ikke publiserer uriktig informasjon, men vi vil heller ikke at de skal holde tilbake riktig informasjon som regjeringen ikke ønsker å se, sier opposisjonspolitiker Christina Lissu,

 Tilbakeskritt

Journalister og menneskerettighetsaktivister, har kritisert loven og mener den er et stort skritt tilbake i regjeringens arbeid for mer åpenhet.

– Regjeringen er reaksjonær som vedtar en slik lov i dagens samfunn, sier Onesmo Ole Ngurumwa i Tanzania Human Rights Defender Coalition.

– Det vi ser er et initiativ som bare gir folk den informasjonen regjeringen ønsker at de skal få, sier han.

Tanzania er medlem av et internasjonalt initiativ som skal fremme fri flyt av informasjon, Open Government Partnership. Initiativet setter standarder for åpenhet i regjeringer og måler landenes fremgang når det gjelder å innføre disse standardene.

 På kant

Rakesh Rajani, medlem av Open Government Partnerships styringskomité, sier at regjeringens forslag er på kant med Tanzanias grunnlov, som garanterer hver innbygger retten til å få tilgang til, motta og dele informasjon.

– Informasjonsfrihet er livsblodet i et demokrati, sier Rajani.

Lovene som regulerer mediene i Tanzania, er allerede blant de mest restriktive i det østlige og sørlige Afrika. Likevel har journalister frem til nå kunnet jobbe uten å risikere sterk sensurer fra regjeringen.

Powered by Labrador CMS