MISJON OG BISTAND: Baptistmisjonæren Alice Harris’ bilder fra Kongo dokumenterte brutaliteten til den belgiske kong Leopolds kolonistyre. Foto: Alice Harris/ Anti-Slavery International
MISJON OG BISTAND: Baptistmisjonæren Alice Harris’ bilder fra Kongo dokumenterte brutaliteten til den belgiske kong Leopolds kolonistyre. Foto: Alice Harris/ Anti-Slavery International

De første aktivistene

De smuglet bilder av kolonimaktens overgrep ut av Kongo. De startet underskriftskampanjer på hjemmebane. De mobiliserte kjendiser og drev politisk lobbyvirksomhet.

Publisert

I mange sammenhenger var protestantiske misjonærer blant de første «menneskerettsaktivistene» i verden, i sin kamp mot imperialismens undertrykking av lokale befolkninger.

De la grunnlaget for det moderne sivilsamfunnets bruk av lobbyvirksomhet, pamfletter, avsløringer av menneskerettighetsbrudd, demonstrasjoner og protester. Det bidro til at vanlige mennesker i Afrika og Asia tok i bruk de samme metodene. På mange måter var de forløpere for dagens menneskerettighetsaktivister.

Mange av de protestantisk misjonærene – være seg baptister, metodister eller lutheranere – stod litt på utsiden av sine egne samfunn. De etablerte nye organisasjoner i landene de dro til og – bygget opp en ny holdning til frivillighet.

Utviklet sivilsamfunn

«Utviklingen av et sivilsamfunn har alltid dannet grunnlaget for demokrati. Dette gjelder også i det globale Sør, hvor sosiale bevegelser i større grad vokste fram der protestantisk misjon var virksom», skriver førsteamanuensis Knud Jørgensen ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo i boken «Trådene i samfunnsveven».

Høyst varierende budskap

Vekkelsesbevegelser, konfesjonelle kirker og misjonsselskaper skapte forbindelser mellom folk på tvers av geografiske grenser. Over tid fant de opp nye måter å organisere, finansiere og opprettholde religiøse bevegelser, mener Jørgensen.

Misjonsorganisasjoner gikk i bresjen i kampen mot slaveri, i både Asia og Afrika. De bekjempet opiumhandel og virksomheten til de britiske og nederlandske handelsselskapene. Mindre kjent er det kanskje at enkelte misjonærer gikk i bresjen for å avsløre maktmisbruk fra kolonimaktenes side.

Kong Leopolds grusomheter

Det var det britiske baptistmisjonærparet John og Alice Harris som i Belgisk Kongo avslørte grusomhetene begått av den belgiske kong Leopolds menn. Blant annet tok de bilder av plantasjearbeidere som hadde fått armene sine kappet av. Det førte til en massemobilisering mot det brutale belgiske vanstyret.

Tilsvarende overgrep i Fransk Kongo ble knapt nevnt i mediene. En forskjell mellom de to kongo-statene var at belgierne tillot protestantiske misjonærer å komme inn i landet, mens franskmennene bare tillot den (på den tiden) føyelige katolske kirken.

I 1820 brukte Xhosa-folket i Cape Colony (en del av dagens Sør-Afrika, red.anm.) lobbyvirksomhet i et forsøk på å påvirke den britiske kolonimakten. Det skjedde etter lærdom fra metodist-misjonærer, de samme misjonærene som senere bidro til Nelson Mandelas utdannelse.

Beskyttelse mot imperialister

Den britiske misjonæren John Mackenzie bidro til at høvdingen Khama III fikk den britiske dronningens støtte til å beskytte territoriet fra jordhungrige hvite sørafrikanere og britiske imperialister. Dette skjedde helt på slutten av 1800-tallet. Området ble senere til det uavhengige Botswana.

Misjonsaktivistene var, som oftest, de som ikke hadde bånd til kolonimakten. og de var heller ikke lønnet av dem eller den herskende eliten.

– Jeg vil selv hevde at selv om misjonærene var preget av paternalisme, ville kolonitiden ha blitt verre uten dem. Uten de protestantiske misjonærene ville demokratiet stått svakere i mange land i det globale Sør, slår Jørgensen fast.

Powered by Labrador CMS