Trump-administrasjonen har bestemt seg for å utvide
Trump-administrasjonen har bestemt seg for å utvide "abort-kravene". Det skal nå omfatte alle typer organisasjoner som mottar støtte fra amerikanske myndigheter. Det vil ramme en hel rekke hjelpeorganisasjoner.

"Global gag rule" utvides kraftig – katastrofalt, mener Care Norge

Den såkalte «global gag rule» utvides kraftig, melder Washington Post. Trump-regjeringens nye abort-regel skal heretter gjelde alle hjelpeorganisasjoner som mottar statlig amerikansk finansiering. Norge må ta opp kampen mot denne utviklingen mener CARE, FOKUS og Sex & Politikk

Publisert

All støtte fra det amerikanske utenriksdepartementet, utviklingsdirektoratet USAID eller forsvarsdepartementet skal heretter omfattes av Trumps nye "abort-krav" til organisasjonene. Amerikansk helsebistand tilsvarende en verdi på mer enn to norske bistandsbudsjetter står dermed i fare for å bli kuttet.

Den globale munnkurven, også kjent som «Mexico City-policyen», forbyr hjelpeorganisasjoner som mottar støtte fra amerikanske myndigheter, å informere kvinner om abortrettigheter og familieplanlegging. Forbudet går blant annet ut over arbeidet for å sikre prevensjon og hindre uønskede svangerskap blant unge jenter i utviklingsland.

Kraftig utvidet

Amerikanske medier melder at utvidelsen av regelen vil innebære restriksjoner på nærmere ni milliarder dollar i finansiering til globale helsetjenester, mot tidligere om lag 600 millioner dollar.

Regelen vil nå kunne ramme alle aktivitetene til hjelpeorganisasjoner som mottar den minste støtte fra amerikanske føderale myndigheter, også prosjekter finansiert med midler fra andre bistandsgivere og private givere.

Meldingen ble bekreftet offisielt av det amerikanske utenriksdepartementet mandag.

“The policy will apply to all new funding agreements (grants, cooperative agreements and contracts) for global health assistance, and to existing agreements when amended to add funding,” skriver State Department i en melding på sin nettside.

– Dramatisk, sier Care

– Utvidelsen er dramatisk og vil gjøre konsekvensene av regelen enda mer katastrofale for verdens fattigste kvinner og jenter enn vi opprinnelig fryktet. En regel om hva hjelpeorganisasjoner kan si og ikke si er et alvorlig angrep på vår ytringsfrihet og det vil koste liv, sier Gry Larsen, generalsekretær i hjelpeorganisasjonen CARE i en pressemelding.

Hun viser til at mødedødeligheten i verden er nesten halvert siden 1990.

– Dette har skjedd gjennom å øke tilgangen til helsetjenester for kvinner og jenter globalt, deriblant tilgang til prevensjonsmidler når det er ønsket, sier Larsen.

Hun mener at Trump ved å innføre denne regelen vil sette disse fremskrittene flere tiår tilbake.

– Dette er en dramatisk utvikling som vil sette tusenvis av jenter og kvinner i fare, sier Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS.

– Hvis tilgangen til prevensjon og trygge aborter blir ytterligere redusert, vil tallene på døde og skadede også øke, sier Tor-Hugne Olsen, leder i Sex og Politikk, og henviser til erfaringene med munnkurvregelen under tidligere republikanske regjeringer.

Prevensjon sparer liv

– Ved å sikre at alle kvinner har tilgang til prevensjon når de ønsker, kan vi forhindre to av tre dødsfall i forbindelse med svangerskap og fødsel og minst tre av fire dødsfall blant nyfødte. Vi vil fortsette å jobbe for å oppnå dette. Nå er det enda viktigere at Norge og andre land trår til for å erstatte amerikansk finansiering og lederskap på dette området, sier Larsen.

Sex og Politikk og FOKUS mener også at Norge må «ut i krigen» på vegne av kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.

– Frontene i abortspørsmålet har blitt hardere de senere årene, sier Lindstad og viser til debatten både i Europa, USA, Latin-Amerika og Øst-Afrika.

– Norge må gjøre mer for å stoppe denne utviklingen, særlig hvis pengene som har gått til kvinners reproduktive helse gjennom kjente nettverk omdirigeres til organisasjoner med an anti-abort-agenda, slik vi så under Bush, sier Olsen.

Høytstående tjenestemenn i Trump-administrasjonen bekreftet mandag overfor Washington Post at Trumps nye versjon av forbudet ville innvirke på programmer til en verdi av 8,8 milliarder dollar (tilsvarende 75 millarder kroner eller mer enn to norske bistandsbudsjetter). Blant annet vil amerikanskfinansierte hiv/aids-programmer til en verdi av 6 milliarder kroner bli kuttet. Disse går primært til Afrika.

Et annet program som bli alvorlig rammet er malariaprogrammet "President’s Malaria Initiative", som ble startet under George W. Bush og som ble ytterligere utvidet under Barack Obama. Også programmer finansiert av forsvarsdepartementet relatert til global helsesikkerhet vil bli berørt.

Redd Barna ga etter

Den nye politikken, under overskriften “Protecting Life in Global Health Assistance,” vil ramme enhver organisasjon som fremmer abort "som metode for familieplanlegging" gjennom rådgivning, henvisning til lege, lobbyarbeid eller offentlige informasjonskampanjer. Trump har tidligere uttalt at skattebetalernes penger ikke bør brukes til slike formål.

Bistandsaktuelt skrev i april om hvordan Det Internasjonale Redd Barna aksepterer USAs nye "forbud" mot å informere om abort i familieplanleggings-programmer. Organisasjonen var redd for å miste amerikansk millionstøtte. Aksepten for de nye amerikanske kravene har samtidig skapt uro internt i Redd Barna-bevegelsen. Redd Barna Norge er blant de som er sterkt imot å imøtekomme kravene.

  • Les mer om "Global gag rule":

Redd Barna godtar "munnkurv"

Nye bidrag veier ikke opp for Trump-kutt

Horne til konferanse mot Trumps abort-munnkurv

85 millioner kroner mer til helsebistand, for å motvirke Trump-kutt

Trump innfører ny regel, kutter støtte til helse-bistand

Powered by Labrador CMS