Meninger

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim var en av få vestlige representanter i Rotterdam der klimatilpasningstiltak i Afrika ble diskutert.
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim var en av få vestlige representanter i Rotterdam der klimatilpasningstiltak i Afrika ble diskutert.

Norge lyttet til afrikanske ledere

Da jeg deltok på et møte i Rotterdam i forrige uke om klimatilpasningstiltak i Afrika, var jeg én av få europeiske gjester i salen, skriver utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

  • Dette er en kronikk. Meninger i teksten er skribentens egne.

Til tross for at Den afrikanske union hadde lagt møtet til Nederland for å gjøre det enkelt for europeiske ledere å delta, og til tross for at de selv stilte med stats- og regjeringssjefer, var statsministeren fra Nederland, Ville Skinnari fra Finland og jeg de eneste europeiske statsrådene som deltok.

Det gikk ikke upåaktet hen hos vårt afrikanske vertskap at det var så få europeiske ledere til stede.

Må lytte til afrikanske kolleger

Den nåværende presidenten i Den afrikanske union, Senegals president Macky Sall, var ikke nådig og antydet at møtet var mislykket allerede før det hadde startet. Hans kritikk ble også støttet av FNs visegeneralsekretær, Amina Mohammed.

Jeg er helt enig i at her var vi vestlige statsråder alt for dårlig representert. Og det på et tema som er ett av de aller viktigste for Afrika. For meg var møtet svært viktig og nyttig, og jeg skulle ønske jeg hadde hatt flere av mine vestlige kolleger med meg.

Målet vårt er at klimatilpasning i Afrika skal bli et hovedtema på FNs klimakonferanse COP27, som finner sted i Egypt i år. Da er vi nødt til å bruke slike gode møteplasser som seansen i Rotterdam var, til å lytte til våre afrikanske kolleger.

Det er de som vet hvor skoen trykker, det er de som kan hjelpe oss å rette inn våre bidrag bedre.

Noen av de mest utsatte landene bruker 22 prosent av sin BNP til klimatilpasning. Dette viser at afrikanske land i stor grad prioriterer tilpasning høyt.

Den økende gjeldsbelastningen reduserer mulighetene til å bruke egne nasjonale midler i arbeidet.

Norge står ved løftene

Norge står ved sine løfter fra Glasgow om å doble klimafinansieringen og minst tredoble støtten til klimatilpasning innen 2026.

Afrika bidrar selv med bare 3 prosent av utslippene av klimagasser, men er det mest sårbare kontinentet for klimaendringene.

Utslippene er det rike, vestlige land som står for.

Klimatilpasning er Afrikas hovedprioritet på COP27. Fra afrikanske lederes side er det en tydelig forventning om at det legges fram en klar plan for hvordan målet om dobling av tilpasningsfinansiering skal nås, samt hvordan man skal nå målet om 100 milliarder dollar i klimafinansering.

Doblingsmålet for klimatilpasning som ble vedtatt på COP26, ble anerkjent som et stort gjennombrudd. Levering av tilpasningsfinansiering vil være en «lakmustest» og vil være helt avgjørende for tilliten våre afrikanske venner har til oss som ledere.

Powered by Labrador CMS