(c) JanSpeed
Da sørafrikansk politiet åpnet ild mot streikende gruvearbeidere ved Marikana vekket det minner om politivold under apartheid-tiden.

Fra urfolkets kunst til nye gateprotester

Tore Linné Eriksen har skrevet en høyaktuell, informativ og lettlest bok om Sør-Afrikas lange historie.

 Tore Linné Eriksen er en av våre fremste eksperter på Afrika og i særdeleshet Det sørlige Afrika, med en imponerende faglitterær produksjon bak seg. Nå har han skrevet en bok om Sør-Afrikas historie med undertittelen er «Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring». Boka er velskrevet og velsignet fri for akademisk fagterminologi. Hvis noen skulle savne mer om regionale og globale perspektiver i boka, er trøsten at «Sør-Afrikas historie» vil få en umiddelbar oppfølger i boka «Afrikas historie» som kommer ut i 2017.

Tore Linne Eriksens mange år i solidaritetsarbeid og den internasjonale kampen mot apartheid, hans langvarige interesse for Sør-Afrika og hans enorme kunnskaper om landet og regionen for øvrig avspeiles i fakta-rikdommen i boka og i en imponerende litteraturliste. Boka har også nyttige og instruktive faktabokser, definisjoner av viktige begreper, tidslinjer og valgtabeller, biografiske skisser oversikt over landets statsministre og presidenter.

 

Lange historiske linjer

Mange tidligere historiebøker om Sør-Afrika starter med Jan van Riebeck og ender med Nelson Mandela og ANCs valgseier i 1994. Tore Linne Eriksen trekker perspektivet tilbake gjennom flere tusen år, samtidig som han fører beskrivelsen fram til 2016. Han påpeker at Sør-Afrikas historie ikke startet i 1652, samtidig som han påviser at raseskillepolitikkens røtter kan spores tilbake til den første europeiske koloniseringen midt på 1600-tallet. Forfatteren gir en grundig gjennomgang av Sør-Afrikas førkoloniale historie, som ikke er så godt kjent her hjemme og viser bl.a. til at verdens første kunstverk er 70 000 år gammelt og er funnet i Sør-Afrika. Han omtaler også den avanserte stats- og bydannelsen Mapungubwe i Limpopodalen på 1000 – 1200-tallet, som apartheidregimet i lang tid forsøkte å benekte eksistensen av, fordi det ikke passet med deres egne forestillinger om hva som var «riktig» historie.

 

Dramatisk og rystende

Gjennomgangen av Sør-Afrikas historie fra 1500-tallet og fram til i dag er både dramatisk og rystende. Her finner vi både erobring, undertrykkelse, kolonisering, utbytting, folkevandringer, tvangsarbeid, industrialisering, krig og rasisme, kvegdrift, gull og diamanter – og norsk zulumisjon. Her er både helter og skurker, kanskje mest det siste. Sentralt står det umenneskelige apartheidregimet – og motstanden mot dette, både i Sør-Afrika og internasjonalt. Forfatteren minner i denne forbindelse om at apartheidregimets lange levetid og dets avslutning ikke kan forstås uavhengig av den kalde krigen.
Å skrive et lands historie over et så langt tidsrom byr på en rekke utfordringer. Dette er noe forfatteren selv innrømmer. For Sør-Afrikas vedkommende er det både snakk om en omfattende historisk litteratur, en sammensatt og særpreget historie, en høy grad av terminologisk forvirring og mange skiftende og motstridende perspektiver å holde orden på. Det er heller ikke enkelt å velge hvor det historiske tyngdepunktet skal legges med så mange tidsavsnitt som konkurrerer om plassen. Forfatteren har maktet å løse disse utfordringene på en overbevisende måte og samtidig vist at også når det gjelder historie, er Sør-Afrika nokså unikt.

 

Dagens Sør-Afrika

Forfatteren vier mye omtale av Nelson Mandela og hans plass i Sør-Afrikas historie, men beskrivelsen er balansert og fri for den helgendyrkelse Mandela gjøres til gjenstand for i mye av litteraturen om det «nye» Sør-Afrika.
Hva så med dagens Sør-Afrika? Her trår forfatteren og hans medforfatter Marianne Millstein varsomt, og konstaterer at regnbuenasjonen går spennende tider i møte. Ingen kan avskrive at det kan skje store ting etter tjue år med stabilt styre. Selv om mye har gått galt i Sør-Afrika de seneste årene, mener forfatterne at det fortsatt er rom for politisk opposisjon og mobilisering fra et mangfoldig sivilsamfunn og at det finnes krefter både innenfor og utenfor ANC som håper på en kurs fremover som innebærer mer dyptgående endringer.
Vi får se.

Jon Bech har tidligere vært visekonsul i Cape Town og ambassadør i Pretoria

Bokanmeldelse

Sør-Afrikas historie

  • Tore Linné Eriksen
  • Sør-Afrikas historie. Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring
  • Portal Forlag, 2016
Publisert: 29.03.2016 12.25.53 Sist oppdatert: 29.03.2016 12.25.53