I boken «Islams hus» gir Ed Husain mange eksempler på vestlige feilvurderinger som har skapt grobunn for flere terrorgrupper. Samtidig hevder han at også islamske ledere er ansvarlige for vestens kritikk av islam, skriver Bjørn Johannessen. Her holder libyske menn et al-Qaida-flagg under en demonstrasjon i 2012. Foto: Abdullah Doma / AFP / NTB

Pyromanene i islams hus må fordrives

BOKANMELDELSE: Ed Husains mål med boka «Islams hus» er å gjøre leseren bedre kjent med islam. Forfatteren er opptatt av å vise hvordan ekstreme muslimer ved å leve og handle i strid med islam motarbeider religiøs sameksistens, skriver Bjørn Johannessen.

Ed Husain vakte interesse da han i 2007 ga ut «Islamisten» hvor han skildrer sin vei inn i religiøs radikalisme som tenåring, og sitt senere farvel med en slik utgave av islam. Forfatteren, som er født i London av muslimske innvandrere fra Britisk India, har vært politisk rådgiver og var med på etableringen av Quilliam, «verdens første antiekstremistiske tankesmie». Siktemålet med hans nye bok «Islams hus», med undertittelen «En dypere forståelse av en verdensreligion» er å gjøre leseren bedre kjent med islam. 

Boken er delt i fire hovedbolker, og kapitlene i hoveddelen angir forfatterens ambisjonsnivå; Hva er islam? Koranens opprinnelse. Hvem er muslim i dag? Splittelsen mellom sunnier og sjiaer. Hva er sharia og hvem er sufier? Og han følger opp med sentrale kapitler om bl.a. forskjellen på islam og islamisme, og hvem er jihadistene? Salafistene? Wahhabistene? 

 

Kunnskapsbehov om islam 

Når boken forsvarer sin plass på det norske bokmarkedet er det fordi vi snakker om den internasjonalt hurtigst voksende religionen og fordi nordmenn i økende grad omgås islam. Fra ledende politikere til kommentarfeltet i sosiale medier, får vi demonstrert behovet for større kunnskap om religionen – i alle dens avskygninger.  

Ed Husain har vekslet mellom opphold i London og utstrakt reisevirksomhet i land med stor muslimsk befolkning. Fra 2005 bodde han en periode i Saudi Arabia, hvor han praktiserte sin religion og møtte trosfeller i Mekka og Medina. Med utgangspunkt i islams lederfigur, profeten Mohammed, og religionens hellige skrifter, da særlig koranen som «er en dialog mellom profeten og Gud», drøfter forfatteren islams tilblivelse og verdisett, visjoner, motsetninger, påbud og forbud. Samtidig søker han gjennom tekst, drøftelser og anekdoter å avkle vestlige fordommer, myter og vrangforestillinger.

 

Mistillit avler hat og drap 

Forfatteren vektlegger opplysning fremfor insistering på islams attraktive sider. Som muslim fremhever han selvsagt den betydning koranen har for folk verden over, men boken har intet påtrengende, misjonerende ærend. Forfatteren føler stor uro over en tiltagende kløft mellom vesten og islam. Han gir mange eksempler på vestlige feilvurderinger som ikke bare har tilspisset forholdet, men også skapt grobunn for al-Qaida og andre terrorgrupper. Samtidig hevder han at også islamske ledere bærer skyld og ansvar for vestens rettmessige kritikk av islam. 

Tvilsom begrepsbruk samt ekstreme radikale, ja feilaktige utlegninger av islam står her sentralt. Resultatet kjenner vi; gjensidig mistillit avler hat, vestlige regjeringer, med og uten droner, dreper muslimer uten lov og dom mens muslimer igjen og igjen utsetter «ikke-troende» for overgrep, terror og drap. 

Ed Husain er opptatt av å vise hvordan ekstreme muslimer ved å leve og handle i strid med islam motarbeider religiøs sameksistens. Når muslimenes problemer sies å ligge i vestens intoleranse er veien kort til all slags konspirasjonsteorier. Koranens bud om at man «skal gjøre gode gjerninger» glemmes, den hellige boken og islams hus «begynner å gå tapt for mange muslimer». Ofte er problemet hvorvidt «profeten virkelig sa de tingene som er tillagt ham», sier forfatteren og fastslår at vranglære og falske gudsord rammer den hellige bok. «For eksempel nevnes ingen ting i koranen om å steine ekteskapsbrytere til døde, drepe frafalne eller kaste homoseksuelle ned fra høye bygninger». Og hvor i koranen står det direkte at kvinner skal dekke til hodet? Samlet sett er forbudene i koranen få, men for mange i vesten fremstår sharia ikke som «et etisk grunnlag for livet», men en rettesnor for inhumant barbari.

Boken redegjør for splittelsen mellom sunnier og sjiaer. Her glir historiske fakta over i kultur, skikker, kleskodeks, historie og tro. De av oss som har arbeidet i land med store sjiaminoriteter kan bekrefte spente forhold og at sjiaene, bl. a. ved høytider, kan oppleve livstruende angrep. Og på tvers av dette går «synet på kvinner som annenrangs mennesker». Forfatteren underslår ikke positive utviklingstrekk, for eksempel senere tids sterke vekst i antall kvinnelige studenter i bl.a. Saudi-Arabia. Men dette svekkes når man så mange steder i den muslimske verden har forkastet det tidligere «underliggende premisset for utdanning, å lære opp nysgjerrige sinn til å stille spørsmål og erobre nytt intellektuelt territorium». Et slikt premiss krever et åpent samfunn hvor en som uttrykker «andre meninger ikke blir fengslet eller drept». Forfatteren dokumenterer at det er langt igjen. 

 

Begreper med sprengkraft 

Boken gir nyttig innføring i begreper som har en sterk kraft innen islam; verdighet, skam, ydmykelse og tap, fornektelse og vanære. Man behøvde ikke være lenge i Afghanistan fra 2001 for å se hvordan særlig amerikanske styrker sjelden forsto verdien av ovenfor nevnte kodeks, og derfor ble deres påståtte kamp for å vinne afghanernes «hearts and minds» en målsetting uten mye substans. Forfatteren vektlegger andre utslag av grov vanære. Verst er kanskje den groteske fornedrelsen i Abu Ghraib-fengselet i Irak i 2003.

 

Brannen i islams hus må slokkes 

Ed Husain velger å være optimist på islams vegne. Men dette forutsetter vilje til «å renske våre moskeer, forlag, skoler, nettsteder, TV-kanaler, madrasaer og departementer for salafist-jihadistisk innflytelse». Brannen i islams hus må slokkes og pyromanene må fordrives. Først da kan man håpe på religiøs og kulturell toleranse som en gang var «kjennetegnet på den muslimske sivilisasjonen».

Trolig vil mange muslimer vil være uenig i flere av Ed Husains vurderinger. Eksempelvis hans antakelse om at brannen som truer islams hus har sammenheng med forfall innen religionen og muslimers følelse av underlegenhet av vesten. Sånn sett gir boken ikke bare innsikt, den kan også egge til debatt. Rune R. Moens oversettelse fungerer godt, det samme gjør et rikt noteapparat. Et stort antall ord og uttrykk fra de hellige skrifter er oversatt eller forklart, men en samlet ordliste ville ikke skadet. 

(Bjørn Johannessen var i mange år ansatt i Norad og UD. Ambassadør, har tjenestegjort i tre muslimske land; Afghanistan, Bangladesh og Pakistan). 

Bokanmeldelse

«Islams hus» 

  • Ed Husain
  • Gyldendal, 2021

For mange i vesten fremstår sharia ikke som «et etisk grunnlag for livet», men en rettesnor for inhumant barbari.

Bjørn Johannessen
Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 11.05.2021 10.50.09 Sist oppdatert: 11.05.2021 10.50.09