Israelske soldater bruker pepperspray mot en palestinsk medisiner. Fellesutvalget mener den eskalerende volden i Israel og Palestina viser behovet for andre tiltak og virkemidler for å presse Israel til å rette seg etter internasjonale spilleregler.

Nok penger nå til Palestina

- Sanksjoner foran bistand vil bety mye for den palestinske staten, skriver Anna Lund Bjørnsen.

Palestina er et av fokuslandene til regjeringen når det kommer til bistand, og til tross for store kutt i bistandsbudsjettet fortsetter støtten til de palestinske selvstyremyndigheter som normalt - over 700 millioner kroner går til palestinerne gjennom flyktningorganisasjonen UNRWA og direkte til statsbygging . Regjeringen tviholder på å beholde sin lederrolle i giverlandsgruppen AHLC og fortsetter bruken av økonomiske virkemidler for å sikre stabilitet i området. Den palestinske staten, som ikke kommer til å være levedyktig under israelsk okkupasjonen skal bygges - koste hva det koste vil.

Fellesutvalget for Palestina er kritisk til regjeringens pengebruk og mener at deres bidrag er et forsøk på å kjøpe seg god samvittighet i området. En slutt på israelsk okkupasjon ville betydd mer for palestinsk økonomi og stabilitet enn store summer over statsbudsjettet. Dette er en politisk konflikt som må løses med politiske virkemidler. 

Mangler samstemthet

Regjeringen mangler samstemthet i sin politikk, der de med den ene hånda gir penger til palestinske selvstyremyndigheter mens Norge på den andre siden bidrar til okkupasjonen gjennom investeringer i SPU, våpenhandel med Israel og investeringer i israelske statsobligasjoner. At Norge ikke har innført en næringslivsanbefaling som fraråder økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlige bosettingsvirksomhet og andre folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene, slik 21 andre europeiske land har gjort før dem, gjør Norge til en sinke i denne sammenhengen.

Andre tiltak

Den eskalerende volden i Israel og Palestina viser behovet for andre tiltak og virkemidler for å presse Israel til å rette seg etter internasjonale spilleregler.

Regjeringen må snart ta inn over seg at det er Israels ulovlige okkupasjon, blokaden av Gaza og stadige bosettingsutvidelse som er hinderet i den politiske prosessen mot fred, ikke mangel på penger til de palestinske selvstyremyndighetene. 

Mening

Publisert: 05.11.2015 08.03.07 Sist oppdatert: 10.11.2015 09.10.00