President Peter Mutharika har signerte en ny ekteskapslov som er en viktig milepæl i arbeidet med å sikre kvinner og barns rettigheter. Foto: UN Photo/Cia Pak

En nedre aldersgrense for å inngå ekteskap i Malawi?

Malawis nye ekteskapslov har blitt hyllet for å heve giftealderen til 18 år. Sannheten er at det ikke finnes noen lovfestet minimumsalder for å inngå ekteskap i Malawi.

Av Vibeke Wang Sist oppdatert: 05.02.2016

Malawi fikk ny ekteskapslov i april etter at president Peter Mutharika signerte en lov om ekteskap, skilsmisse og familieforhold, populært referert til som ekteskapsloven. Den nye ekteskapsloven er en viktig milepæl i arbeidet med å sikre kvinner og barns rettigheter i et land der patriarkalske normer er sterkt forankret, fattigdom er utbredt og kvinner generelt skårer lavt på utviklingsrelaterte indikatorer. Den nye loven har særlig fått mye oppmerksomhet for å sette den nedre aldersgrensen for å inngå ekteskap til 18 år. Dette gjelder alle typer ekteskap, også tradisjonelle. Malawi er et av landene i verden med høyest forekomst av barneekteskap. En av to jenter er gift før de fyller 18 år. Den nye loven kan spille en viktig rolle i å bekjempe praksisen.

Internasjonal og lokal hyllest

Ekteskapsloven har med rette blitt framhevet internasjonalt, men også lokalt i Malawi, som en stor seier og som potensielt viktig i kampen mot barneekteskap. Praksisen er fordømt av en rekke internasjonale og regionale traktater, konvensjoner, resolusjoner og plattformer, med FNs barne- og kvinnekonvensjoner blant de mest sentrale.

Barneekteskap påvirker kvinner og barns reproduktive helse, utdanning og økonomiske muligheter negativt. Det internasjonale rammeverket har blitt brukt aktivt av lokale kvinne- og barnerettighetsaktivister som har drevet lobbyvirksomhet for å heve den lovfestede aldersgrensen for å inngå ekteskap. Internasjonale aktører har også vært pådrivere ved å støtte lovreformer på dette området. FNs kvinne- og likestillingsorganisasjon (UN Women) har for eksempel spilt en viktig rolle ved å legge til rette for dialog mellom parlamentarikere og aktører i sivilsamfunnet.

Ikke en enkel seier

Prosessen som førte fram til loven har ikke vært smertefri. Mange kompromiss har blitt inngått underveis. Giftealder og polygami har vært noen av de vanskeligste spørsmålene. Særlig giftealder har fått mye oppmerksomhet i malawiske medier. Spørsmålet ble diskutert allerede i 2009 i forbindelse med en foreslått revisjon av grunnloven som ville ha hevet giftealderen fra 15 til 16 år. Den gang vedtok parlamentet å endre loven, men den nødvendige godkjenningen fra daværende president Bingu wa Mutharika uteble. En del av forklaringen var sterkt press fra kvinne –og barnerettighetsaktivister som mente at den nedre aldersgrensen burde være i tråd med det internasjonale rammeverket og derfor settes til 18 år.
Til tross for press fra aktivister og internasjonale aktører ble ikke forslaget til ny ekteskapslov lagt frem for parlamentet før i 2015, og da hadde en bestemmelse om å forby polygami blitt fjernet. Nøkkelinformanter har i intervjuer fortalt at forslaget om å forby polygami rett og slett var for kontroversielt og ville ha gjort det umulig å få vedtatt loven. Selv om ekteskapsloven ble vedtatt med klart flertall i parlamentet var aktivister til siste slutt usikre på om lovforslaget faktisk kom til å bli lagt frem for parlamentet og om det kom til å få den nødvendige støtten til å gå igjennom.

Gode nyheter

Arbeidet med å håndheve ekteskapsloven har allerede gitt resultat. Nyhetssaker om tradisjonelle ledere som aktivt flagger motstand mot barneekteskap er mange. Det finnes også rapporter om at barneekteskap inngått etter tradisjonell lov har blitt opphevet. Holdnings- og opplysningskampanjer har gått av stabelen og lokale aktivister har i samarbeid med internasjonale ikke-statlige organisasjoner, FN organisasjoner og myndighetene jobbet for økt bevissthet rundt praksisen. Å involvere tradisjonelle ledere har blitt sett på som en nøkkel til suksess lokalt. En av de ansvarlige ministrene, Patricia Kaliati, viser i et avisintervju til at antallet opphevede barneekteskap var minst 600 000 i 2015. Aktører på flere nivå ser ut til å bruke loven aktivt for å bekjempe barneekteskap.


Og noen ikke fullt så gode nyheter


Men den nye giftealderen i ekteskapsloven er ikke i samsvar med grunnloven. Dermed er den ikke endelig. Grunnloven gir barn mellom 15 og 18 år lov til å gifte seg så lenge de har godkjennelse fra foreldre eller verge. Selv ekteskap under 15 år er ikke forbudt, selv om slike ekteskap ifølge grunnloven aktivt skal frarådes. Også andre lover bidrar til uklarhet. I grunnloven er et barn definert som 16 år og yngre. Den seksuelle lavalderen er 16 år. Det betyr at ektefellen til et 15 år gammelt barn (som giftet seg med den påkrevde godkjenningen) i praksis forbryter seg mot sin ektefelle til denne fyller 16 år hvis de har samleie. Uoverensstemmelsene i lovverket er problematiske og grunnloven må endres for å rette opp i dette.
Den nye ekteskapsloven er absolutt et steg i riktig retning i arbeidet mot barneekteskap i Malawi, men flere reformer er nødvendige for å sikre at loven får den ønskede effekten. En god start ville være å vedta 18 år som en absolutt nedre aldersgrense for å inngå ekteskap i grunnloven.

[1] http://mwnation.com/snatched-from-the-jaws-malawi-abolishes-600-000-child-marriages/

Publisert: 05.02.2016 08.36.43 Sist oppdatert: 05.02.2016 08.49.16