Gunnar Bøe, som blant annet har lang erfaring fra ambassader i Afrika, ønsker seg en bistandsdebatt som er mindre styrt av størrelsen på bistandsbudsjettet.

Slik kan bistanden bli bedre - og kanskje også billigere

«Jeg vil påstå at man ikke aktivt nok erkjenner og analyserer bistandens iboende svakheter som utviklingsverktøy i svært kompliserte omgivelser,» skriver Norad- og UD-veteranen Gunnar Bøe i et innlegg på Dagsavisens debattsider Nye meninger.

Sist oppdatert: 20.01.2016

Bøe, som blant annet har lang erfaring fra ambassader i Afrika, ønsker seg en bistandsdebatt som er mindre styrt av størrelsen på bistandsbudsjettet. I stedet for store finansielle bistandsoverføringer vil han at norske myndigheter bruker mer penger på faglig samarbeid og styrking av samfunnsinstitusjoner.

«Et slikt partnerskap basert på faglig samarbeid og institusjonsbygging koster langt mindre enn dagens norske finansielle bistandsoverføringer til mange av våre samarbeidsland,» skriver Bøe.

Debatten i Dagsavisen startet med at rådgiver Sigbjørn Kiserud i Digni og kommunikasjonssjef Eva Bratholm i Norad utfordret seiglivede myter om bistand. Gunnar Bøe svarer med å si at bistandsbransjens egen fremstilling av bistanden er for lite problematiserende, «med sterk smak av forsvar», og at nettopp det kan være mye av grunnen til at de negative mytene lever videre.

Bøe understreker at flere andre kapitalstrømmer er veldig mye større enn finansielle bistandsføringer. Han nevner inntekter fra skatter og avgifter, internasjonal handel og private investeringer og ulovlige pengestrømmer ut av de fattige landene.

Bøe foreslår å kanalisere kapitalstøtten via internasjonale organisasjoner, og la det bilaterale bistandsbudsjettet bli bestemt av hva et faglig samarbeid koster. Han peker på at institusjonsbyggingen krever utholdenhet og tålmodighet.

«… partipolitikkens natur og politikernes kontinuerlige «valgkamp» trekker dessverre i retning av mer kortsiktige bistandsengasjementer og styrer bistanden mot innsatser som raskt kan vise konkrete, målbare resultater,» skriver Bøe.

Les hele innlegget her.

 

 

Publisert: 20.01.2016 10.37.38 Sist oppdatert: 20.01.2016 10.37.38