Suvra Kanti Das
Initiativ for Etisk Handel har vært i Bangladesh og hold leverandørkurs. Foto: Suvra Kanti Das for IEH Foto: Suvra Kanti Das

IEH: - Stans nedbygging av norsk næringsbistand

MENINGER: Vi i Initiativ for Etisk Handel IEH er meget kritisk til prioriteringene i bistandsbudsjettet for 2017. Utenrikskomiteen bør øke posten for næringsutvikling til minst 294 millioner.

Av Per Bondevik Sist oppdatert: 26.10.2016

Regjeringen med utenriksminister Børge Brende i spissen, har gjentatte ganger slått fast at næringslivsutvikling er et satsingsområde for norsk utviklingssamarbeid framover. Et av fire slik områder.  Men i 2016 innebar satsingen barbering av Norads tildeling på området, med full søknadsstopp.

I forslaget til statsbudsjett for 2017 er de faktisk tilgjengelige midlene ytterligere redusert. Hvor ble de av satsingen, Børge Brende? Vi har ikke klart å finne noe spor etter det. Og vi har lett! Og ja, vi er klar over utdanningssatsingen på yrkesopplæring.

I 2016 var posten satt til 269 millioner, i år kuttes posten til 149 millioner for 2017.

Regjeringer sier at samarbeid med næringslivet er sentralt i utviklingspolitikken, og er en av fire satsningsområder, allikevel kuttes postene som følge av «migrasjonskrisen» i 2016.

Ifølge IEHs kilder er dette i realiteten kun 124 millioner, fordi 25 millioner allerede er bundet opp av Norfund.  Signaler fra Norad tyder på at om dette ikke endres blir det søknadsstopp også i 2017 siden alle midlene er allerede bundet opp.

 

Nedbygging

Dette er i praksis en nedbygging av norsk næringslivs langsiktige arbeid med å sikre anstendige og fattigdomsreduserende arbeidsplasser i utviklingsland, og har katastrofale følger for blant andre Initiativ for etisk handel (IEH). IEH er det desidert største nettverket i Norge som jobber tett med næringslivet på dette området. Og en av ytterst få ikke-kommersielle aktører som yter konkret bistand til næringslivet på dette feltet, og som samtidig driver politisk påvirkningsarbeid og informasjonsarbeid om dette i Norge i dag. Siden oppstarten av IEH har 80 millioner kroner blitt brukt på arbeidet. Av dette har medlemmene bidratt med 50 millioner, mens det offentlige har stått for de resterende 30 mill. kroner. Nå kan 16 års erfaring og opparbeidet kunnskap stå i fare for å bli borte. IEH består i dag av 8 rådgivere totalt, og ytterligere 3 ansatte står i fare for å bli oppsagt ved nyttår om det ikke skjer en endring.

 

Må si nei

Vi har allerede sett oss nødt til å si nei til forespørsler om å bidra som ekspert i arbeidet til Global Compact, ILO og med OECDs sektorveiledere, hvor vi klart ser at våre bidrag hadde vært nyttige.

For IEH er det paradoksalt at regjeringen ønsker et økt samarbeid med næringslivet, men kutter i den relativt beskjedne budsjettposten som går til dette formålet.

Det er svært kritisk for oss, når posten for næringsutvikling i bistandsbudsjettet kuttes ytterligere i årets budsjett.

Ber om økning

Norge har et unikt nettverk med godt over 100 norske bedrifter som har forpliktet seg til å etterleve de politiske ambisjonene regjeringen har for norsk næringsliv. Men dette arbeidet har i 2016 fått 0,- i støtte fra norske myndigheter. Det ligger betydelig usikkerhet for IEH i statsbudsjettet for 2017.

Her er det snakk om lite samstemthet mellom politiske ambisjoner og faktisk politikk.  Derfor ber vi i IEH at uterikskomiteen øker post 161.70 i statsbudsjettet til minst 294 millioner. 

Mening

Publisert: 26.10.2016 13.56.20 Sist oppdatert: 26.10.2016 14.09.15