Copyright 2015 Demotix, all rights reserved.  Politics, Government, Parliament, Party Politics, Official event, election, female, first, History, kathmandu, nepal, president, South Asia
Én av flere gode likestillingsnyheter: Bidhya Devi Bhandari ble i oktober i fjor Nepals første kvinnelige president. Det er lett å glemme alt det positive som skjer når vi blir teppebombet med dårlige nyheter, skriver Eva Bratholm. Foto: Sunil Sharma / Demotix

Noe bra i dystre tider

Av Eva Bratholm Sist oppdatert: 11.02.2016

Nyhetsbildet er temmelig mørkt nå. En slags apokalyptisk stemning synes å bre seg over sendinger og rapporter. Ikke bare elendighet her og elendighet der. Nei, det er verre enn som så.

Selv synes jeg det mørknet kraftig da jeg leste om de 62 rikeste personene som nå eier like mye som det halvparten av verdens befolkning eier. Det var Oxfam International som presenterte tallet i en rapport til Davos-møtet i januar.

Winnie Vyanima, lederen i Oxfam som også var på Norad-konferansen før jul, karakteriserte situasjonen slik:

– Det er helt uakseptabelt at den fattigste halvparten av verdens befolkning ikke eier mer enn det noen dusin superrike mennesker gjør, - som faktisk får plass i én og samme buss.

Jeg ser dem for meg, der inne i bussen. Før måtte det et helt tog til. I 2010 var det 388 personer som eide like mye som halvparten av verdens befolkning. Nå har det skrumpet til en sjettedel.

 

Man blir litt maktesløs overfor slike bilder. Desto viktigere at det også kommer fram noen gode nyheter. Svenske Hans Rosling har utrettelig jobbet for å få ut budskapet om at verden går framover. Færre barn dør, flere går på skole, mange lever lengre og har bedre helse. I Danmark har kampanjen «Verdens beste nyheter» i flere år tatt for seg framgangen innen helse, utdanning og levekår.

Nå har også UN Women gjort et grep for å fram noe positivt. Rett før jul kom de med en tilbakeskuende tidslinje for gode likestillingsnyheter i 2015. Dette er et felt som lenge har vært preget av tilbakeslag, så selv små gledelige begivenheter mottas med takk.

Tidlig på året samlet 15 land i Latin og Mellom Amerika seg om en strengere lovgivning, tydeligere definisjon og hardere straffer mot kvinnedrap. Denne verdensdelen har absolutt størst andel drap som er begått basert på kjønn.

Kort tid etter fikk Nigeria en lov som forbyr kjønnslemlestelse. Til begge disse eksemplene kan det innvendes at lover bare er lover og at kulturell praksis vil fortsette. Men lover er nå likevel tydelige signaler.

I fjor sommer gikk en av Malawis tradisjonelle ledere ut og annullerte 330 barneekteskap, med klar beskjed om at ungene ikke skulle være gift, de skulle gå på skole!

På høster i fjor vedtok Sikkerhetsrådet i FN enstemmig en resolusjon som anerkjenner kvinners sentrale rolle for å oppnå fred og sikkerhet. Like etter fikk Nepal sin første kvinnelige president og Iraks hovedstad Bagdad fikk sin første kvinnelige ordfører. Så kom Justin Trudeaus likestilte regjering i Canada, med halvparten kvinnelige ministere.

Rett før jul vedtok parlamentet i Tunis en lov som gir kvinner rett til å reise med små barn uten tillatelse fra faren.

Det er da i hvert fall noe.   

Mening

Publisert: 10.02.2016 12.23.12 Sist oppdatert: 11.02.2016 16.15.43