Illustrasjon; Niels Poulsen

Barneekteskap må kriminaliseres

40 000 jenter under 18 år giftes bort hver dag. Solberg-regjeringen foreslår å bekjempe barneekteskap gjennom indirekte tiltak. Det er for puslete. Barneekteskap må kriminaliseres, og dette krever direkte tiltak.

Norges internasjonale innsats mot barneekteskap har som ambisjon å bidra til avskaffe denne praksisen innen en generasjon, ifølge Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 2016–2020.

Likevel er innsatsen i hovedsakindirekte. Regjeringen vil bidra gjennom satsing på utdanning og programmer som støtter jenter og kvinners rettigheter innen seksuell og reproduktiv helse. Jeg savner en direkte innsats som går til roten av en tradisjonell, voldelig og diskriminerende praksis.

Det er viktig å endre kjønnsdiskriminerende holdninger på grasrota, men også å endre lover som gjør det lovlig å gifte bort barn. Selv om et økende antall land har satt 18 år som aldergrense for ekteskap, så gjelder dette langt fra alle land der barneekteskap er utbredt.

En lovendring betyr selvfølgelig (og dessverre) ikke at det blir slutt på barneekteskap, men det betyr at de som kjemper mot barneekteskap kan gjøre det med loven i hånd.

 

Barneekteskap i Sudan

Jeg har forsket på kvinner og barns rettigheter i Sudan i over et tiår. Den nyeste studien tar for seg hvilke faktorer som ligger bak barneekteskap i Øst-Sudan der forekomsten er høyere enn det nasjonale gjennomsnittet på 38%. Studien ser også på hvilke tiltak som har vært prøvd i dette området, og kan gi viktig lærdom om hva som er viktig for å bekjempe barneekteskap i Sudan, men også i andre land.

Jentebarn helt ned i 10-årsalderen blir tvunget ut av skolen og inn i ekteskap i Øst-Sudan. Et overveldende flertall av respondenter svarte at det er tradisjon som ligger bak barneekteskap. Fattigdom blir ofte fremhevet som en hovedårsak til praksisen, men i vår studie kom fattigdom samt mangel på skoler overraskende langt ned på listen  

Det er tre tradisjonelle og kvinnediskriminerende normer som blir spesielt fremhevet i våre data;

Beskyttelse: Mange mener at barneekteskap beskytter jenter mot potensiell umoralsk oppførsel. Det er en grunnleggende frykt at når jenter kommer i puberteten, så vil de ha sex utenfor ekteskapet, noe som er strengt forbudt både i forhold til Sudans straffelov og tradisjonelle normer.

Stigma: Barneekteskap blir også praktisert fordi foreldre er redd for at døtrene deres skal bli stigmatisert som bayra, et uttrykk som refererer til kvinner som ikke er ønsket på ekteskapsmarkedet.

Lydighet: Barneekteskap praktiseres fordi menn ønsker å gjøre jenter til lydige koner. Mange mener at eldre jenter, gjerne med utdannelse, er vanskelige og er i opposisjon til ektemannen, mens yngre koner vet å være lydige; de kan i hvert fall læres opp til å bli lydige koner. En ung mann med utdannelse sa følgende i et intervju: «Å gifte seg med en ung jente gjør at mannen kan sosialisere henne til å ikke diskutere med ham og å ikke være uenig med ham og ikke å gjøre noe uten hans tillatelse»

 

Tiltak mot barneekteskap

Tiltakene mot barneekteskap i Sudan er få til tross for at praksisen er utbredt, fordi 1) dette er en praksis som tradisjonelle ledere støtter, og 2) dette er en praksis som, ifølge den sudanske islamske staten, er tillatt.

I Sudan er barneekteskap fremdeles lov helt ned i 10-årsalderen. Praksisen er legitimert religiøst med referanse til at Profet Muhammed giftet seg med Aisha da hun var ni år gammel.

Kvinner både i og utenfor statsapparatet har forsøkt å endre loven de siste årene, men har mislykkes. Det at barneekteskap fremdeles er lovlige gjør grasrotarbeid vanskelig. Organisasjoner som jobber mot barneekteskap blir beskyldt for å være i opposisjon til staten og til islam. Tradisjonelle ledere avfeier argumenter mot barneekteskap med at det er en legitim praksis både i henhold til tradisjon, religion og staten.

 

Et første viktig steg

Nettopp derfor er en endring av loven et viktig første steg, spesielt i autoritære stater som Sudan. Lovendringen vil sende ut et viktig symbolsk signal og dermed skape rom for de aktører, i staten og utenfor, som arbeider for å endre holdninger på grasrotnivå og for å avskaffe barneekteskap.

Bekjempelse av barneekteskap er viktig fordi dette er vold og diskriminering, fordi det har store og av og til dødelige konsekvenser for barnebruder verden over. Norges storsatsing på utdanning med fokus på jenter er én viktig strategi for å bekjempe barneekteskap, men den er overhodet ikke tilstrekkelig. Et nødvendig steg på veien er å gi direkte støtte til arbeid for å kriminalisere barneekteskap.

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 27.10.2017 05.38.35 Sist oppdatert: 27.10.2017 05.38.36