Bistandsaktuelt er blitt en svært viktig kilde til saklig og grundig informasjon om sentrale spørsmål i verdenssamfunnet, skriver bistandsveteranen Per Øystein Grimstad. Her inspiserer skoginvestor Grimstad (til v.) teakplantasjen han har bidratt til å realisere i Nicaragua. Foto: Gunnar Zachrisen

"Gode reportasjer, saklig og grundig"

MENINGER: Etter å ha lest februar-utgaven av Bistandsaktuelt ganske så grundig, føler jeg trang til å si noen rosende ord om dette bladet, skriver bistandsveteranen Per Ø. Grimstad.

Av Per Ø. Grimstad Sist oppdatert: 10.03.2017

For meg er det tydelig at dette har blitt noe langt mer enn et blad om bistand og hva Norge holder på med på dette feltet. Bladet er blitt en grundig orientering om verden rundt oss, den delen av verden vi ikke leser så mye om i vår vanlige media-verden.

Gode reportasjer og dyptpløyende analyser av situasjonen i viktige land. Og en nær beskrivelse av menneskene der. Og orientering om spørsmål det er viktigere enn noensinne at vi kjenner til.

I siste nummer hadde redaktør Gunnar Zachrisen i tillegg en lederartikkel som fokuserer på politiske holdninger til blanding av migrasjon og bistandspolitikk. Et svært viktig varsel i dagen politiske situasjon.

Kort sagt: Bistandsaktuelt er blitt en svært viktig kilde til saklig og grundig informasjon om sentrale spørsmål i verdenssamfunnet. Spørsmål vi ellers ikke hører så mye om.

Det er fantastisk levert av den lille staben de har. De kan være stolte av det de har klart. La oss backe det opp og spre Bistandsaktuelts nyheter til flest mulig, også utenfor den engere bistandskretsen.

Mening

Publisert: 10.03.2017 08:53:59 Sist oppdatert: 10.03.2017 08:53:59