FNs befolkningsfond UNFPA har sirklet inn verdens ti-årige jenter og diskuterer i en fersk rapport deres betydning for om verden skal nå FNs bærekraftsmål. Bildet er fra Tsjad. Foto: Ollivier Girard / UNFPA

Frykten for å bli gift

Hva drømmer de om, ti-årige jenter rundt om i verden? Mange ønsker seg utdannelse, et eget hus og å få reise til utlandet. Men veldig mange har ett annet sterkt ønske: Å få vente med å gifte seg.

Av Eva Bratholm Sist oppdatert: 12.02.2017

Dette kommer fram i rapporten State of World Population 2016 fra FNs befolkningsfond UNFPA. Befolkningsfondet har i år sirklet inn verdens ti-årige jenter og diskuterer deres betydning for om verden skal nå sine ambisiøse mål fram til 2030.

Å investere i ti år gamle jenter kan gi en enorm befolkningsmessig avkastning og pumpe milliarder av dollar inn i nasjonale økonomier, heter det i rapporten.
Avisa Vårt Land omtaler rapporten og føyer forsiktig inn ordet «optimistisk» i omtalen av den.

Nå skal ingen kritiseres for å være optimistisk. Om det er noe verden trenger for øyeblikket, så er det noen som ser lyset og håpet.
DE 17 bærekraftsmålene er svært krevende, og dommedagsprofetene har for lengst vært ute med sine advarsler om at man kommer aldri i mål. I denne triste tankemodellen er det viktig å minne om Tusenårsmålenes skjebne. Da de ble lansert i år 2000, ble målene av mange avfeid som urealistisk FN-snakk. I det første ti-året av det nye årtusenet var det ikke mye snakk om dem.
Men så tok det seg opp. Fra 2012 og utover ble det klart at noen av målene allerede var nådd og flere var innen rekkevidde. Ved deadline i 2015 var selvsagt ikke alt på plass, men svært mye var oppnådd og verdenssamfunnet kunne markere en stor suksess.

Rapporten fra UNFPA er levendegjort med små portretter av jenter på ti år rundt om i hele verden, fra rike og fattige land. Ti år er en viktig alder. Barndom går over i pubertet. Valgene om fortsatt utdanning eller tidlig ekteskap blir tatt da. Disse jentene vil være voksne kvinner i 2030, nettopp det året hvor verden skal ha utryddet ekstrem fattigdom. Om hver jente kan få ett år ekstra utdanning, vil hun gjennomsnittlig kunne regne med 12 prosent ekstra lønn senere i livet.
Isabel fra Maryland i USA, vil gjerne bli kunstløptrener. Ingeborg fra Oslo vil gjerne jobbe med noe utendørs, mens Temawalese fra Swaziland drømmer om å bli lærer. Det vil også Hiba fra Syria. Mange av jentene fra fattige land vil gjerne bli lærere. De vet hvor viktig utdanning er.

Men mest slående er barnas ønske om en barndom fri for giftermål. Aditi fra Bangladesh er ganske beskjeden, hun håper å få vente med ekteskap til hun er 18 år.
Den harde realiteten er at daglig blir rundt 48 000 jenter under 18 år gift. Barnebruder ned i 11-12 års alder blir tvunget inn i ekteskap. De blir frarøvet sin barndom, sin videre skolegang og blir skadet av altfor tidlig graviditet.
Barneekteskap er ingen enkel sak å avskaffe. Det dreier seg om en sammenveving av tradisjoner, skikker, religion, familieøkonomi og generelt lav respekt for jenter og kvinner. Opplysning, utdanning og bevisstgjøring er virkemidler man har til rådighet. Det haster, når det ti-årige jenter av i dag frykter mest, er å bli for tidlig gift.

Mening

Publisert: 12.02.2017 09:32:29 Sist oppdatert: 12.02.2017 09:32:29