Deltagere på konferanse i Istanbul i regi av initiativet She Trades
Womens Vendor Exhibition Forum 2017 i Istanbul samlet 400 entusiastiske kvinnelige entreprenører fra mer enn 50 land. Møtet er en del av SheTrades-initiativet som skal oppmuntre til økt kvinnelig deltagelse i handel. I utviklingsland er kvinner ofte ledere for små og mellomstore bedrifter, som spiller en viktig rolle for utvikling. Foto: Mehmet Dalkiran / International Trade Center

Kvinner i handelsvirksomhet er en nøkkel til å nå bærekraftsmålene

MENINGER: Det var svært inspirerende å møte over 400 entusiastiske og viljesterke kvinnelige entreprenører fra over 50 land som deltok på konferansen Womens Vendor Exihibiton Forum (WVEF) 2017 i Istanbul i Tyrkia i februar. Og de er ikke alene!

Av Cathrine G. Jahnsen Sist oppdatert: 08.03.2017

Konferansen er en del av initiativet SheTrades som ble lansert i 2015 av International Trade Centre (ITC). Målet for SheTrades er å knytte 1 million kvinner til det internasjonale markedet innen 2020, og tallet i dag er allerede 800 000! ITC er en organisasjon som er tilknyttet både FN og Verdens handelsorganisasjon (WHO) og blant annet arbeider for å hjelpe små og mellomstore bedrifter i utviklingsland i å øke sin eksport.

«Vi har et kollektivt ansvar for å sikre en bærekraftig økonomisk vekst, og kvinner må inkluderes for at vi skal oppnå det», sa Arancha Gonzaléz, direktør ITC, i åpningstalen på WVEF i Istanbul. Kort sagt: Vi når ikke bærekraftsmålene uten å inkludere handel og kvinner.

 

Handel og tjenestenæring er viktig

I Norge har det over mange tiår vært en bred politisk enighet om at handel er et avgjørende virkemiddel for å fremme bærekraftig utvikling. I statsbudsjettet for 2017 er handel og investeringer én av fire satsningsområder innen utviklingspolitikken. Dette er svært bra! I utviklingsland skapes 9 av 10 jobber i privat sektor og handel- og tjenestenæringen er viktig bidragsyter.

Gjennom de globale bærekraftsmålene er miljø og klima en del av løsningen på utfordringene rundt energi, økonomisk vekst og industrialisering.  Her vil handel og tjenestenæringen stå sentralt, blant annet gjennom de mange mulighetene som ligger i den sirkulære økonomien og den fjerde industrielle revolusjonen. Norske importører kan være en katalysator i denne utviklingen.

 

Mangler tilgang på banktjenester

I verden i dag er det ca. 2 milliarder mennesker uten bankkonto hos en formell finansiell institusjon, ifølge Consultative Group to Assist the Poor. Den største andelen av disse er i utviklingsland. Blant de som lever under fattigdomsgrensen er det 28 % mindre sannsynlig for kvinner å ha bankkonto hos en formell finansiell institusjon enn menn.

Ifølge en analyse fra Verdensbanken finnes det mellom 365 og 445 millioner mikro-, små- og medium selskaper i utviklingsland. Selv om disse utgjør ryggraden for mange lokalsamfunn, er flesteparten uformelle selskaper. Det er et stort behov for både økt kompetanse om finansielle tjenester, og tilgang til dem, for å bevege næringslivet fra uformell til formell sektor og skalere opp.

 

Kvinners rett til arbeid og økonomisk frihet

Satsningen på global helse og utdanning med fokus på jenter og kvinner er svært viktig. Det er også essensen i handlingsplanen "Frihet, makt og muligheter" som ble lansert i 2016, men her utelates det viktigste virkemiddelet til økonomisk frihet; næringsutvikling og tilgang til lønnet arbeid, enten som ansatt eller som selvstendig næringsdrivende.

Norge har en lang historie med å satse på kvinners rett til arbeid og økonomisk frihet for å oppnå likestilling. Dette bør det også satses på i norsk utviklingspolitikk. Lønnet arbeid er med på å påvirke at kvinner går fra å være en antatt økonomisk byrde til en likestilt bidragsyter. I tillegg vil kvinners deltagelse i arbeidslivet være med å sikre den globale bærekraftige økonomiske veksten det er behov for, og øke velferden.

 

Kan skape mange jobber

Tusenårsmålene viste at hvis verden har konkrete felles mål, politikkvilje og midler, kan vi løse store utfordringer. Oppnåelsen av tusenårsmålene har gitt svært mange positive effekter, men den økonomiske utviklingen har samtidig gitt flere utviklingsland en rask urbanisering, og blant annet utfordringer med negativ utvikling for miljøet og en høyere ulikhet. I prognoserapporten Future of Spaceship Earth vurderes sannsynligheten for å oppnå de 17 bærekraftsmålene. For mål nummer #10 Mindre ulikhet, viser rapporten ingen sannsynlighet for måloppnåelse i noen regioner.

Handel og investeringer vil være en sentral del av løsningen for å oppnå bærekraftsmålene, og derfor må det også være en sentral del av handlingsplanene i utviklingspolitikken. Det var svært positivt å høre Norad-sjef Jon Lomøy nevne verdikjeder som ett nytt viktig område for deres fremtidige satsning under Næringslivets utviklingskonferanse forrige uke. I arbeidsintensive næringer med en høy andel kvinner finnes det store muligheter for å skape flere hundre tusen jobber.

Virke har arbeidet med kvinnelige entreprenører i Øst-Afrika siden 2003, og vi har opplevd hvordan kvinner deler. Vi mener at den eneste måten vi kan sørge for nødvendig jobbskaping og oppnåelse av bærekraftsmålene innen 2030 på, er å inkludere kvinner i handel i planene for næringsutvikling. Derfor forventer vi at Regjeringen er tydelig på dette i den nye utviklingsmeldingen. 

 

Publisert: 08.03.2017 11:31:56 Sist oppdatert: 08.03.2017 11:31:57