Skal næringslivet levere på bærekraftsmålene handler det også om å redusere negativ påvirkning, mener IEH.

Næringslivet må hindre negativ påvirkning

MENINGER: Bærekraftsmålene skal ikke bare brukes til å skaffe norsk næringsliv konkurransefortrinn.

Av Karoline Bakka Hjertø Sist oppdatert: 28.02.2017

Snart gjennomfører Innovasjon Norge, NHO, Norfund og Norad sin årlige konferanse Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling. I annonseringen av konferansen fremheves bærekraftsmålenes nye forretningsmuligheter.

NHOs årskonferanse satt også bærekraft på dagsorden. De fleste innlederne understreket hvilken konkurransefordel bærekrafsmålene representerer for norsk næringsliv. Og det gjør de. Vi har ikke noen alternativ retning enn en retning mot en bærekraftig industri og handel. Hverken for mennesker eller miljø. Derfor er det i alles interesse at de bedriftene vi har i fremtiden, er de som leverer varer og tjenester som er bærekraftige, slik bærekraft er definert av Brundtlandkommisjonen.  

Men en bedrift har ikke bare potensielt positiv påvirkningsmulighet. Skal næringslivet levere på bærekraftsmålene handler det også om å redusere negativ påvirkning. Eksempelvis er det ikke godt nok å bygge vindmøller i Afrika, dersom vindmøllene produseres med bruk av tvangs- og slavearbeid i Asia.

Dette blir i liten grad adressert i debatten om bærekraft og det grønne skiftet. Og grunnen er antakelig at det er mer ubehagelig å snakke om, og mye vanskeligere å markedsføre. Men for å levere på bærekraftsmålene må næringslivet følge et annet viktig rammeverk: FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Dette rammeverket pålegger bedrifter å identifisere, forhindre og rett opp der de har størst negativ påvirkning.

Faren ved et ensidig fokus på konkurransemulighetene som ligger for norsk næringsliv i bærekraftsmålene, er at bedriftene kun plukker de målene der de har mest lyst å bidra. En bedrift som ønsker alvor og troverdighet i sitt arbeid med bærekraft, må også forhindre og rette opp der de har størst negativ påvirkning.    

Publisert: 27.02.2017 07.16.04 Sist oppdatert: 28.02.2017 06.39.38