Norge og Cuba har sammen gjort en viktig jobb for å bidra til fred i Colombia, skriver Terje Enger. Bildet er  fra undertegnelsen av  våpenhvileavtalen mellom FARC-geriljan og colombianske myndigheter på Cuba i 2016. Fra høyre: Colombia president Santos, Cubas president Raol Castro og Børge Brende, daværende norsk utenriksminister.

Foto: Adalberto Roque/ AFP Photo/ NTB Scanpix

Brendes meningsfulle dåd

MENINGER: Det mest meningsfulle vår utenriksminister Børge Brende, etter eget utsagn har vært med på noensinne, er et samarbeide med den revolusjonære kommunisten Raul Castro, president på Cuba.

Cuba og Norge har vært tilretteleggere for en langdryg, grundig og vellykket prosess for å få til en våpenhvile, fred og en politisk forståelse. Forhandlingene har dreid seg om avvæpning av FARC-geriljaen etter 50 års borgerkrig, rettferdighet og tilbakevending for millioner av internt fordrevne, en landreform, og ikke minst FARCs fremtidige politiske rolle.

Det siste er ikke minst viktig fordi geriljaen faktisk har hatt en betydelig støtte blant de colombianere som aldri kommer til orde i vestlige media. Denne støtten bør nå brukes til å omdanne geriljaen til en politisk opposisjon. FARC har begått forbrytelser de også, men USA støttede regjeringer og paramilitære grupper har det største ansvaret for de forbrytelser som er begått i de 50 årene borgerkrigen har pågått. Colombias president Juan Manuell Santos, var selv forsvarsminister i Uribes regjering, som var en de mest uforsonlige. Nå står han med ære for resultatet.

 

Godt lederskap

Cubas deltagelse og muligheter må nok sees på bakgrunn av deres kjennskap til FARC og geriljakrig. Norges deltagelse og muligheter må sees på bakgrunn av gode forbindelser og eventuelle innflytelse i Washington. USA har jo, ærlig talt, et stort ansvar for alle de latinamerikanske problemene.

FARCs forhandlingsleder Ivan Márquez har tidligere beskrevet sin drøm som at ”Regjeringen og FARC en dag i et felles budskap kan si unnskyld til det colombianske folk, og love at det aldri mer skal skje”.

La oss istemme det og si at nå er det opp til partene i Colombia.

Gratulerer og stor takk til Raul Castro og Børge Brende for godt lederskap.

I mars 2017 ga fattige Cuba et ufattelig stort bidrag til fredsprosessen i form av et medisinsk stipend for 1000 colombianere som har vært berørt av konflikten, 500 til ofre for den og 500 til demobiliserte Farc soldater.

Stipendet dekker studier til lege på Cuba og dekker opphold og lommepenger. Det er en storslått og uselvisk handling. Jeg etterlyser noe lignende fra det rike Norge. Det vil være et bidrag til fred i landet.   

 

 

Mening

Publisert: 13.08.2018 08.22.37 Sist oppdatert: 13.08.2018 08.22.37