Arbeidere under driving av tunnel for kraftverket Cheves, Peru.

Ingeniører kan forandre verden, slår artikkelforfatterne fast. Bilde fra bygging av vannkraftverket Cheves i Peru. Kraftverket kom i drift i 2015 og er eid av Statkraft.

Ingeniører forandrer verden!

MENINGER: Teknologiutviklingen i det 20. århundre var fantastisk. Elektrisitet ga millioner av mennesker lys etter at solen gikk ned. Internett muliggjorde lynrask global kommunikasjon, transport utviklet seg fra hest og vogn til romreiser, og vaksiner tok knekken på dødelige sykdommer.

Dette er noen få eksempler på hvordan ingeniørkunst forandrer liv. Nasjonalt har teknologiske nyvinninger stått for en stor del av vår sosiale og økonomiske fremgang, men i global sammenheng er ennå mye ugjort.

Tall fra fn.no viser at over 1,1 milliarder mennesker fortsatt ikke har tilgang til elektrisitet. 2,4 milliarder mennesker har ikke tilstrekkelige sanitetsforhold, og 663 millioner mennesker har ikke tilgang til rent vann. Videre bor en tredjedel av verdens befolkning i områder hvor veiene kun kan brukes hvis været tillater det. Manglende framkommelighet hindrer utdanning og gjør jobber og sykehus utilgjengelige.

Ingeniører bærer ansvaret for mange av de teknologiske nyvinningene som kom i det 20. århundre. Nå må denne kunnskapen komme flere til gode. Hele lokalsamfunn kan endres og utvikles av små, tekniske endringer, og det hviler et ansvar på de yrkesgrupper som har kunnskap og vilje til å forandre verden. Ingeniørene er blant dem.

Gjennomføringen av FNs bærekraftsmål vil ikke være mulig uten teknologisk kompetanse. Teknologi og infrastruktur – både forbedret tilgang og deling av eksisterende løsninger, og nye oppfinnelser – vil være nøkkelen til å løse mange av verdens største problemer. Vi må også passe på at valgene vi tar, er bærekraftige; at alle humanitære tiltak støtter langvarig selvforsyning i de samfunn de ønsker å hjelpe, og at humanitære tiltak møter behovene til en raskt voksende befolkning. Samtidig skal tiltakene minimere presset på planetens ressurser.

Mot noen bærekraftsmål er koblingen mot teknologi direkte og lett synlig. Mål nummer 6, Rent vann og gode sanitærforhold, nummer 7, Ren energi for alle, og nummer 9, Innovasjon og infrastruktur kan ikke realiseres uten ingeniørkompetanse. Men minst like viktig er de mer indirekte, positive ringvirkningene løsningene på disse grunnleggende samfunnsbehovene gir.

Eksempelvis er rent vann og gode sanitærforhold grunnleggende. Vannhenting kan ta store deler av dagen, noe som gir mindre tid til skole og utdanning, som igjen er nødvendig for å klatre ut av fattigdom. Tilgang på nye vannkilder vil endre tidsbruken. Siden vannhenting ofte er arbeid som jenter bruker mye tid på, opprettholdes ulikheten mellom kjønnene. Oppfyller ingeniører bærekraftsmål nummer 6 om rent vann, vil dette indirekte føre til bedre helse (mål nummer 3) og økt likestilling (mål nummer 5). På denne måten ligger ingeniørkompetanse til grunn for realiseringen av svært mange bærekraftsmål.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Ingeniørers teknologiske kompetanse har den fordelen at små, konkrete løsninger kan gi store positive ringvirkninger. Rent vann gir helse. Ren energi gir lys og nedkjølte medisiner. Sikring av skolebygninger redder liv. I en verden som utvikles stadig raskere må teknologisk kunnskap komme flere til gode. Slik kan ingeniører forandre verden.

Mening

Forfatterne

  • Trond Markussen er president i NITO
  • Lise Lyngsnes Randeberg er president i Tekna
  • Ola B. Mannsåker er daglig leder i Ingeniører Uten Grenser

Publisert: 03.07.2018 15.11.34 Sist oppdatert: 03.07.2018 15.11.35