Jan Speed  Liberia

Selv om nye, bedre og billigere solenergi løsninger finnes, fortsetter hjelpeorganisasjoner å bruk dyr og forurensende diesel, mener artikkelforfatteren.

Bistand på full gass med diesel

MENINGER: For å nå klimamålene våre trenger vi handling, raskt. I flyktningleirer går dieselaggregater for fullt for å forsyne millioner av mennesker med strøm, selv om det finnes miljøvennlige løsninger som er billigere. Bistandsbransjen må snarest sette seg konkrete mål for utfasing av fossilt drivstoff, og starte med overgangen til fornybar energi.

I slutten av august arrangerte Norcap og Flyktninghjelpen en workshop om hvordan solenergi kan løse energitilgangen for flyktningleirer og bistand generelt. Norcaps eksperter har analysert energibruken blant annet i en større flyktningleir i Tanzania, og undersøkt muligheten for å løse energitilførselen helt eller delvis med solenergi. Deres resultater viste at solenergi hybridisert med diesel kunne mer enn halvere energikostnadene på deler av anleggene. Men på tross av dette er ingen tiltak gjennomført for å begrense dieselbruken eller for å få til en overgang til fornybar energi.

Teknologien er der allerede

Organisasjonene må snarest sette konkrete og målbare mål for utfasing av fossilt drivstoff i operasjonene. Innkjøpsprosesser og bygging av infrastruktur må tilpasses slik at modellene passer for innkjøp av løsninger med høy grad av klimavennlig energi. Når slike løsninger blir etterspurt, vil tilbudet komme. Teknologien eksisterer, og kombinasjoner av solceller, batterier og backup med diesel er så fleksible at de kan løse ethvert behov.

Bør bygge desentraliserte anlegg

Min egen erfaring fra arbeid med offgrid solenergi i Afrika tilsier at det kan være en fordel å bygge mindre, desentraliserte anlegg fremfor å bygge store, sentraliserte anlegg og nett for kraftforsyning, slik vi tradisjonelt løser elektrisitetsforsyningen. Her må man se på hva som finnes av infrastruktur og vurdere det opp mot ulike alternativer for energiforsyning. Utbygging av solenergi er også en mulighet for verdiskapning og viktig kompetansebygging i landene, hvis man tilrettelegger for at løsningene kan tilbys av selskaper som opererer lokalt.

Bruker 1,2 milliarder dollar på fossilt drivstoff

I desember 2018 ble rapporten «The costs of fuelling humanitarian aid» publisert av The Moving Energy Initative (MEI), som blant annet Flyktninghjelpen står bak. I rapporten anslås det at bistandsbransjen globalt bruker ca. 1,2 milliarder dollar årlig på fossilt drivstoff, og at over 500 millioner dollar kan spares inn årlig med mer vekt på energieffektivitet og overgang til fornybar energi. Det pekes på at UNHCR-leire mangler insentiver for å spare diesel, og at prosjektenes økonomiske struktur forhindrer overgang til fornybare energikilder. Vi ser en sløsing med penger som ikke ser ut til å ta slutt, som resulterer i helt unødvendige klimautslipp.

En enkel måte for å redusere klimautslipp

I Bistandsaktuelt 3/2019 kom det frem at organisasjonene viser liten vilje til å kutte i flyreiser for å begrense egne klimautslipp. Å redusere klimautslipp fra dieselaggregater er enklere, og har sannsynligvis enda større effekt. De fleste familier som lever på landsbygda uten tilkobling til strømnettet i dag har tilgang til en eller annen form for solenergi. Det er synd hvis bistandsorganisasjonene blir hengende etter. Dieselforbruket må ned. Vi har kun få år på oss til å redusere klimautslippene våre til en brøkdel av dagens, og lønnsomme tiltak kan vi ikke vente med.

 

 

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 19.09.2019 06.48.41 Sist oppdatert: 19.09.2019 06.48.41