Globalt utføres det rundt 25 millioner utrygge aborter hvert år. Her er det kvinner i Ecuador som demonstrerer for selvbestemt abort. Foto: Edu Leon

La oss få en egen FN-dag for trygge aborter!

Mange organisasjoner verden over  markerer 28. september som den internasjonale dagen for trygge aborter. FOKUS er del av en internasjonal kampanje for å gjøre dette til en offisiell FN-dag. Men vi trenger drahjelp fra regjeringen og tydelig støtte i FN.

Av Gro Lindstad Sist oppdatert: 27.09.2019

Vi opplever stadige angrep på seksuelle og reproduktive rettigheter.

Markeringen av dagen startet i Brasil, og datoen er valgt knyttet til frigjøringen av slaver i landet. Internasjonalt har 28. september blitt markert i bredt omfang siden 2011. Et voksende antall nasjonale ledere og menneskerettighetsorganer bidrar til markeringen.

Kampanjen FOKUS er del av har 1400 medlemmer i 126 land, og vårt felles mål er universell tilgang til trygge aborter, både koblet til offentlig helse og til anerkjennelse som et menneskerettighetskrav. Vi mener det å bli mor og det å få barn skal være  frivillig og ikke tvinges frem av andre. Kvinners rett til å bestemme over egen kropp henger tett sammen med andre rettigheter. #MyAbortionMyHealth er slagordet for dagen og kampanjen i 2019.

De store menneskerettighetskomiteene – Kvinnekommisjonskomiteen, Barnekonvensjonskomiteen, Torturkonvensjonskomiteen, komiteen for konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og komiteen for konvensjonen om politiske og sivile rettigheter, og i tillegg FNs Høykommissær for menneskerettigheter – har de siste ti årene bedt om at retten til abort blir avkriminalisert og at aborter skal kunne utføres trygt i regi av helsevesenet i alle land. Og med god grunn. Jenter og kvinner risikerer liv og helse når aborter utføres å utrygge måter.

 

Sterke motkrefter

Samtidig som vi markerer 25 år siden konferansen i Kairo, og i 2020 Beijing+25, 25 år siden FNs siste store kvinnekonferanse, opplever vi stadige angrep på seksuelle og reproduktive rettigheter.

USA har de siste årene jobbet aktivt  i FN for å fjerne språk i resolusjoner og slutterklæringer fra møter med referanse til kvinner og jenters seksuelle og reproduktive rettigheter. Dette har skjedd rundt årlige møter i FNs Kvinnekommisjon og i andre sammenhenger.

I mai 2019 behandlet FNs Sikkerhetsråd en resolusjon knyttet til bekjempelse av seksualisert vold i konflikt. USA truet med å bruke vetoretten sin hvis resolusjonen inneholdt tekst og referanser til seksuell og reproduktiv helse. Det utløste en 3 timers heftig debatt og forhandlinger om resolusjonens innhold og språk. I denne resolusjonen handlet det om tilbud til ofre for seksuell vold og overgrep og det akutte behovet de har for hjelp.

Dette er ikke politisk retorikk og manipulering. Frankrikes FN-ambassadør uttalte at det var svært beklagelig  at et av medlemsland krevde å fjerne språk knyttet til kvinners rettigheter i væpnet konflikt som har vært anerkjent i FN i 25 år.

 

«Koalisjon» mot abort

Nå har USA skrevet til en rekke av FNs medlemsland hvor de oppfordres til å bli del av en «voksende koalisjon» av land som kjemper for å stramme inn tilgang til abort. Brevet er underskrevet av USAs utenriksminister Mike Pompeo og helse- og sosialminister Alex Azar. Mottakerne oppfordres til å skrive under på en erklæring som motsetter seg «skadelig politikk og praksis» i regi av FN knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Brevet påstår at multilaterale avtaler har blitt feiltolket for å promotere politikk som støtter retten til fri abort. Brevet går også til angrep på hvordan  lands egen selvbestemmelse svekkes av FNs ved forsøk på å innskrenke retten til å selv bestemme over det ukrenkelige ufødte liv, og beskyttelse av familien som den fundamentale enheten i samfunnet for å beskytte barns rett til å leve fullverdige liv.

Retten til helhetlig seksualitetsundervisning angripes også med den begrunnelse at det begrenser foreldres mulighet til å bestemme hvilken informasjon barn og unge skal få..

Forslaget til uttalelse fra USA  i mai i år fikk støtte fra Brasil, Egypt, Saudi Arabia, Indonesia, Haiti, Ghana, Nigeria og Irak. Nå forsøker disse landene å få med flere.

 

Trenger flere stemmer

USAs fremstøt er alvorlige og er forsøk på å underminere en internasjonal konsensus om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og på å skru klokken tilbake for jenter og kvinners rettigheter. Vi er lei av å måtte kjempe for å forsvare historisk vedtatte enigheter både fra kvinnekonferansen i Beijing og fra konferansen i Kairo. Nå er det på tide å skape politikk for fremtiden, i tråd med FNs Bærekraftsmål.

Globalt utføres det rundt 25 millioner utrygge aborter hvert år, ifølge tall fra Guttmacher Institute. Mellom 23 000 og 31 000 kvinner dør hvert år grunnet utrygge aborter. Kriminalisering og forbud fører ikke til færre aborter, kun til flere utrygge aborter, mer skam og fortielse

FN trenger tydelige stemmer og vi trenger en internasjonalt anerkjent dag for retten til trygge aborter. 28. september bør derfor bli en egen FN-dag. Norge kan og må være en slik tydelig stemme for kvinners rett til å bestemme over egen kropp, for like rettigheter og mot å fjerne vedtatte rettigheter og språklig utvanning som tar fra oss rettigheter.

Hva sier dere, statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Dag Inge Ulstein?

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 27.09.2019 09.56.27 Sist oppdatert: 27.09.2019 09.56.27