Skoleelever i Gauteng, IT.

Kjønnsroller må ristes løs skal det skje en reell endring for ungdom på det afrikanske kontinentet, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser skoleelever fra provinsen Gauteng i Sør-Afrika, som lærer om koding og robotikk. Foto: Wikus de Wet / AFP / NTB scanpix

Kjønnsroller i endring – av og med ungdommen selv

Vi ønsker Tore Westbergs fokus på kjønnsroller velkommen. Kjønnsroller, inkludert såkalt macho-kultur, må ristes løs skal det skje reell endring for ungdom på det afrikanske kontinentet.

Av Kari Helene Partapuoli Sist oppdatert: 24.09.2019

Tore Westberg spør i Bistandsaktuelt om vestlige bistandsorganisasjoner ikke tør å kritisere den afrikanske macho-kulturen, som han mener er det største hinderet for at afrikanske kvinner skal få mer uavhengighet og respekt. Vi ønsker Westbergs fokus på kjønnsroller velkommen. Kjønnsroller, inkludert såkalt macho-kultur, må ristes løs skal det skje reell endring for ungdom på det afrikanske kontinentet. Dette gjøres ikke minst av ungdom selv. En smal norsk debatt om macho-kultur kan være interessant, men løser nok ikke unge afrikanske kvinner og menns likestillingsutfordringer.

Som en representant for en vestlig bistandsorganisasjon kan jeg underskrive på at utfordringene for unge jenter i utviklingsland er store. Jeg kan også underskrive på at tradisjonelle kjønnsroller står sentralt i disse utfordringene. Jenters rettigheter, likestilling og arbeid med kjønnsroller utgjør derfor kjernen av det vi jobber med i Plan.

Hva som ligger i macho-kultur utdypes lite i Westbergs innlegg. Men for oss i Plan handler det blant annet om å sette ord på hva både macho-kultur og andre kjønnsnormer innebærer. Ungdommen vi jobber med, og våre lokale partnere, ønsker å ta et oppgjør med de tradisjonelle kjønnsrollene, utfordre makt, ulikhet og diskriminering for å bidra til langvarige positive endringer i sine lokalsamfunn.

Innenfor prioriterte områder Plan International og våre partnere jobber med, som for eksempel forebygging av barneekteskap, står nettopp det langsiktige holdningsendrende arbeidet i sentrum, fordi, som Westberg selv påpeker, så må vi ta tak i de underliggende strukturelle årsakene som driver de skadelige praksisene for å bekjempe dem. Dette inkluderer også å ta tak i patriarkalske maktstrukturer og «giftig maskulinitet». Sentralt i vår fremgangsmåte for å oppnå dette er samarbeidet med barn og unge, jenter og gutter, kvinner og menn, tradisjonelle og religiøse ledere og myndighetene i lokalsamfunnene og landene vi arbeider. Vi jobber målrettet med bevisstgjøring om de negative konsekvensene av de kjønnsdiskriminerende holdningene og praksisene, opplæring om barns rettigheter og om hvordan påvirke nasjonal lovgivning og håndheving av eksisterende regelverk. Gutter og menn er sentrale partnere og endringsaktører i dette arbeidet.

Bygd på erfaringer fra mange års arbeid med å fremme barns rettigheter, slik at både jenter og gutter får sine rettigheter oppfylt, har Plan utviklet Champions of Change – en metode for å fremme likestilling og utfordre diskriminerende kjønnsnormer og stereotypier.

Gjennom denne tilnærmingen engasjerer vi både jenter og gutter mellom 10 og 24 år i diskusjoner og opplæring om rettigheter, selvtillit, kjønnsroller og normer, seksualitet, helse og tabuer. Vi har sett at der hvor det tidligere var knyttet stigma og tabu til det å diskutere sex og seksualitet, så diskuterer ungdommene nå dette mer åpent. Samtidig engasjerer ungdommene foreldre og tradisjonelle og religiøse ledere i debatter om maskulinitet og kjønnsnormer.

Som et resultat av dette arbeidet, har menn i økende grad blitt aktive og viktige aktører i det lokale arbeidet med å beskytte barn og unge mot vold og overgrep. Dette har blant annet medført at misbruk og overgrep som tidligere ble godtatt i lokalsamfunnet, nå blir innrapportert til det lokale barnevernet.

Vi er altså ikke redde for å ta tak i verken den tradisjonelle manns- eller kvinnerollen. Men vi er som sagt, usikre på hva utbyttet av en norsk debatt om afrikansk macho-kultur vil være. Det er viktigere for oss at unge afrikanske kvinner og menn selv utfordrer disse holdningene, enn at de norske kommentarfeltene får boltre seg i kjente stereotypier om den afrikanske mannen.

Mening

Publisert: 24.09.2019 14.49.45 Sist oppdatert: 24.09.2019 14.49.45