Norsk Folkehjelp samarbeider med ulike partnerorganisasjoner i Syria, blant annet om prosjekter for internflyktninger. Foto: Norsk Folkehjelp

Folkehjelpen svarer: Karikerte fremstillinger endrer ingenting 

MENINGER: Vi jobber for demokrati, menneskerettigheter, likestilling og rettferdig fordeling av goder. Vi samarbeider åpenbart ikke med terrorister, skriver Norsk Folkehjelps kommunikasjonssjef Håkon Ødegaard i et svar til sosiolog Eva Thomassen.  

Norsk Folkehjelp er 80 år i år. Vi jobber etter humanitære prinsipper, og vi bygger vårt arbeid på samhold, solidaritet og menneskeverd. Vi jobber for demokrati, menneskerettigheter, likestilling og rettferdig fordeling av goder. Vi samarbeider åpenbart ikke med terrorister. 

Slik er altså virkeligheten, selv om Syria-aktivisten Eva Thomassen aldri så mye har en oppfatning om at Norsk Folkehjelp gjør dette i Syria.

Norsk Folkehjelp tar standpunkt basert på vår lange erfaring, våre analyser og vårt store internasjonale nettverk. Våre 13 000 medlemmer bestemmer hva vi skal jobbe med og etter hvilke prinsipper, verdier og politiske valg. 

De prosjektene vi får offentlig støtte til er underlagt politiske, faglige og, veldig ofte, internasjonalt omforente, målsetninger og tilhørende kontrollmekanismer. Der vi jobber og mottar støtte, etterleves alle slike målsetninger og krav etter beste evne.  

Når vi ikke deler sensitiv informasjon som kan kompromittere våre samarbeidspartneres sikkerhet og muligheter til å fortsette sitt arbeid, er det selvsagt fritt frem å spekulere og skape teorier etter eget forgodtbefinnende. Men, det betyr ikke at slike teorier og spekulasjoner representerer en alternativ agenda som Norsk Folkehjelp ønsker å holde skjult for omverden. De som har krav på sensitiv informasjon, vurderer på selvstendig vis spørsmål knyttet til sikkerhet og hemmelighold.  

Vi i Norsk Folkehjelp svarer på en rekke spørsmål, henvendelser og beskyldninger året rundt knyttet til ulike problemstillinger. 

Eva Thomassen har i lang tid forstått at hennes forståelse av situasjonen i Syria, av de ulike partene i denne konflikten og, ikke minst hvilke beskrivelser og utrykk som anvendes, avviker fra Norsk Folkehjelps. Det kommer ikke til å endre seg ved å gjenta de samme spørsmålene, beskyldningene og karikerte fremstillingene om og om igjen.  

Norsk Folkehjelp mener at faktisk.no fremstiller et reelt og riktig bilde av denne saken.

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 03.02.2019 21.02.33 Sist oppdatert: 03.02.2019 21.02.33