Det er viktig at de jentene som holdes som slaver i form av et ekteskap får den støtten de trenger på lik linje med andre overlevende av moderne slaveri, mener artikkelforfatteren. Bildet er fra en demonstrasjon mot barneekteskap i Liberia. 

Foto: UN Photo/Emmanuel Tobey

Regjeringen må erkjenne at barneekteskap er en form for moderne slaveri

MENINGER: Plan ønsker velkommen regjeringens nye bistandsprogram mot moderne slaveri. Det er en klar sammenheng mellom barneekteskap og moderne slaveri.

Av Kari Helene Partapuoli Sist oppdatert: 24.04.2019

12 millioner jenter blir gift som barn hvert år. Svært mange av disse lever under slaverilignende forhold og oppfyller den internasjonale og juridiske definisjonen av slaveri og slaverilignende praksis.

Vi erfarer fra vårt arbeid i mer enn 50 land at jenter som lever i et barneekteskap, har få rettigheter og liten selvbestemmelsesrett når det kommer til ekteskapsinngåelse. De mister makten og muligheten til å bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv. Jenter som lever i et barneekteskap, blir ofte utsatt for seksuelle overgrep og holdes som sexslaver, de utsettes for fysisk og psykisk vold, de blir tvunget til å utføre husarbeid, ta seg av barn og har ingen mulighet til å bevege seg fysisk fritt. De behandles som en eiendel og er underlagt ektefellen eller svigerforeldres kontroll. De få jentene som klarer å rømme fra et slikt ekteskap er ekstremt sårbare for andre former for moderne slaveri som menneskehandel og seksuell utnyttelse.

Det er viktig at de jentene som holdes som slaver i form av et ekteskap får den støtten de trenger på lik linje med andre overlevende av moderne slaveri. De må beskyttes, de må sikres fri tilgang til rettshjelp og de må få psykososial støtte og sikres alternative former for omsorg og støtte.

Under den 72. sesjonen av FNs generalforsamling i september 2018 ble en «Call to Action to end Forced Labour, Modern Slavery and Trafficking» lansert med støtte fra blant annet norske myndigheter. Videre lanserte Plan International i 2018 et forskningsprosjekt i samarbeid med International Office for Migration (IOM) for å se spesifikt på utnytting av tenåringsjenter og moderne slaveri i Nigeria, Uganda og Nepal. Rapporten viser blant annet at flertallet av tenåringsjentene som blir utsatt for menneskehandel i Nepal, blir solgt inn i ekteskap i utlandet. Globalt er nesten 70 prosent av de som utsettes for tvangsarbeid eller tvangsekteskap, tenåringsjenter. Den fulle rapporten er planlagt lansert i juni av Plan International og IOM.

Det er viktig å prioritere barne- og tvangsekteskap som en integrert del av regjeringens bistandsprogram innen moderne slaveri. Tenåringsjenter må lyttes til og involveres i utviklingen av programmer som har som formål å hindre moderne slaveri eller støtte jenter som allerede er utsatt.

Jenter som lever i moderne slaveri trenger en rekke type tiltak for å komme tilbake til normale liv. For mange er det vanskelig å returnere til lokalsamfunnet, og de blir stigmatisert og utestengt. Disse jentene trenger beskyttelse, tilgang til utdanning, og tilgang til anstendige former for arbeid og inntekt.

 

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 24.04.2019 12.39.41 Sist oppdatert: 24.04.2019 12.39.41