Memory Mbewe (24) er en kjent stemme i Malawi der hun kjemper mot barneekteskap. Foto: Dan Taylor / Oslo Freedom Forum

Radioverten forteller om kampen mot barneekteskap

MENINGER: La meg først starte med Ivys historie. Ivy ble giftet bort da hun var 14. Familien var svært fattig, «redningen» ble en lokal kjøpmann på 35 år, som ville ta vare på datteren.

Av Memory Mbewe Sist oppdatert: 25.07.2019

På den måten ville familien ha en munn mindre å mette, og Ivy ville sikre at familien fikk tilgang til rabatterte varer i butikken. Mens 14-åringen fikk en «sikker fremtid» som kone og mor til en ressursrik manns barn. Umiddelbart etter ekteskapsinngåelsen, ble hun gravid. Hennes mann slo henne ofte under graviditet, noe han fortsatt gjør. Hun kan ikke gå til politiet fordi om mannen hennes blir staffet med fengsel, vil hun miste sin eneste inntektskilde. Ivy er nå 22, har 3 barn og venter en ny baby.

 

Ivys historie ligner på millioner av andre historier om jenter rundt om i verden som blir tvunget inn i barneekteskap. Ifølge FN har Malawi den nest høyeste raten for tvangs- og barneekteskap i det sørlige Afrika. Ti prosent av jentene i Malawi er gift før de blir 15. Og 42 prosent, nesten halvparten av jentene, er gift før de er 18. Det betyr at skolegang ikke er et reelt alternativ for de fleste jenter.

 

Ivys historie kunne ha vært min historie. Jeg ble født av en veldig ung mor i den sørlige delen av Malawi i et lite distrikt som heter Balaka, men tilbrakte de første årene hos mine besteforeldre, da de krevde at min mor fortsatte skolegangen. Min mors eldre søster valgte skolegang og jobb for å sikre sin egen fremtid før hun stiftet familie. Hun foretok egne valg, og viste meg at selv om man er jente kan man ta egne valg. Hun brøt med det som flesteparten her i landet forventer av jenter. Dermed fikk hun meg til å tro på mine egne drømmer og inspirerte meg til å være bestemt og fokusert på å oppnå disse drømmene. Jeg drømmer om at jenter skal få ta egne, bevisste valg om eget liv, og skape sin egen fremtid.

 

Nå jobber jeg som radiovert i ungdomsradiokanalen Timveni, som er støttet av Plan International. Jeg er programleder for «Hear us out» som er et program som setter fokus på barns rettigheter. Vi sprer blant annet informasjon om konsekvenser av barneekteskap og tenåringsgraviditet, og hvordan dette kan stanses, og hva jenter som opplever denne formen for overgrep kan foreta seg. Målet er å utfordre dagens feilaktige ide om kjønnsroller og jenters muligheter her i landet. For å oppnå dette jobber jeg blant annet med å stanse barneekteskap innen 2030, i tråd med de globale utviklingsmålene (SDG). 

 

Som radiovert blir jeg ofte kontaktet av både jenter og gutter i Malawi som opplever overgrep, ungdomsgraviditet og barneekteskap. Barn kontakter meg i studio og forteller at hvis de var klar over hvordan forhindre graviditet eller at barneekteskapet som er de utsatt for faktisk er forbudt, ville livene deres vært svært annerledes. Det er overveldende men også motiverende for meg som journalist å få så mye tilbakemeldinger. Jeg opplever at med radio og TV-sendingene utgjør vi en svært viktig forskjell for den oppvoksende generasjonen i landet. I noen tilfeller hjelper vi overgrepsofre til å komme i kontakt med hjelpeinstanser direkte, mens i andre tilfeller tar vi opp tematikkene i studio og sånn sett sprer kunnskap om hvordan barn kan sikre seg mot overgrep og få sine rettigheter oppfylt. Det er vondt å komme så tett på jenter og gutter som har det vanskelig. Samtidig vet jeg at min innsats som aktivist og som radiovert betyr at stadig flere barn og unge får det bedre.

 

Befolkningen i landet er svært ung, og radio er det aller viktigste mediet for å nå ut. 84 prosent av befolkningen bor i rurale strøk, dermed spiller radioen en svært viktig rolle for å spre informasjon. I tillegg er befolkningen svært ung, 51 prosent av landets 17 millioner er under 18 år. Timveni er en kanal for, av og med unge mennesker. Kanalen er en pioner og den ledende radiostasjonen i landet som retter seg til et ungt publikum. Stasjonen, som er støttet av Plan International, har en høy andel av programmer som er spesielt tilrettelagt for unge mennesker, og deres behov. Temaer som hvordan bekjempe barneekteskap og øke unge menneskers kunnskap om seksuelle og reproduktive rettigheter blir tatt opp i det programmet som jeg er radiovert for. Etter at vi fikk 14 FM-transmittere av Norkring, har vi nå tilnærmet 100 prosent nasjonal radiodekning, dette utstyret var tidligere benyttet i Norge. Det at vi nå har nasjonal dekning merker vi godt, da ungdommer fra hele landet kontakter oss i forbindelse med sendingene og kommer til oss med sine historier knyttet til barneekteskap, ungdomsgraviditet og andre overgrepssaker.

 

Problemet med barneekteskap er sammensatt. En stor del av befolkingen bor i fattige, rurale områder, og er ikke klar over at barneekteskap er et rettighetsbrudd. Men tross for at stadig flere vet det ble innført forbud mot barneekteskap i 2015, foregår det fortsatt. Barneekteskap er en konsekvens av et gammeldags kjønnsrollemønster hvor man forventer at jenter skal først og fremst bli ektefeller og mødre, og at det er det som sees på som «riktig». Mens en gutt i større grad forventes å skaffe seg skolegang og levebrød, er jentene sett på som ufullstendige dersom de ikke blir koner og mødre. På grunn av fattigdom, jente/ kvinnesyn og seiglivede tradisjoner er det mange som ikke ser alternativer for sine barn, eksempelvis når barn kommer i puberteten, eller er blitt gravid – blir de sett på som klar for å inngå ekteskap. Mange unge mangler kunnskap om seksuell og reproduktiv helse, og vet ikke hvordan beskytte seg mot uønsket graviditet. Ungdomsgraviditet er en kilde til barneekteskap for mange.

 

Felles for barneekteskap og tenåringsgraviditet er at de frarøver barna grunnleggende rettigheter som utdanning og god helse. Graviditet og fødsler er dødsårsak nummer en for jenter mellom 15-19 år. Av de som overlever, opplever svært mange uopprettelige skader som fistula da kroppen deres ikke er utviklet nok til å føde barn. De mister venner og nettverk, mulighet til å utvikle seg sammen med jevngamle og må være koner lenge før de selv er klar for det. Mange opplever vold, slik som Ivy.

 

Det er en rekke andre skadelige praksiser i landet vårt, som overgangsriter som inneholder seksuelle komponenter. Dette er også noe vi jobber for å endre. Vi har greid det noen steder, og seksuelle overgrep er da fjernet fra ritualet. Disse endringene er eksempler på hvor viktig det er å involvere sivilsamfunnet og gjøre barn, unge og voksne bevisst de negative konsekvensene. Og at dette er brudd på jenters rettigheter og hvorfor vi trenger en holdningsendring i samfunnet, spesielt omkring hvordan man skal imøtekomme jentene. 

 

Barneekteskap gir ond sirkel; barn som har blitt tvunget til å inngå ekteskap vet ikke hvor de skal gå for å søke bistand og hjelp. Men vi kan bryte denne sirkelen, blant annet ved å bruke massemedia som radio. For når vi har radio drevet av og for ungdommer, når vi ut. Og nå når vi ut til hele landet. Ungdommers engasjement for å påvirke og bidra til positiv endring er essensiell for å skape positiv utvikling. Tross fremgangen som er gjort, er det fortsatt mye arbeid som må gjøres. Gjennom samarbeid med høvdingene, myndigheter, sivilsamfunnsorganisasjoner som Plan International, ha næringslivet på laget som Norkring, kan ungdommer bidra enda mer i å bekjempe barneekteskap der hvor barna bor. Men vi kan ikke ta denne kampen alene, og heldigvis er det mange aktører involvert. Dette samarbeidet må vi fortsette med, for kampen mot barneekteskap er en kamp som vi bare kan vinne om vi står sammen.   

 

 

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 25.07.2019 11.39.24 Sist oppdatert: 25.07.2019 11.39.24