Copyright © fotograf  Guyana, dagligliv, marked, illustrasjon

I dag er rundt 42 prosent av unge mennesker i Guyana seksuelt aktive, 29 prosent bruker ikke kondom og bare 15 prosent sier at de kjenner til prevensjonsmetoder. Foto: Ken Opprann

Å redde barn fra å få barn

GLOBALE STEMMER: Mitt land flommer over av tenåringsgraviditeter. I 2013 anslo FNs Befolkningsfond at Guyana hadde den nest høyeste forekomsten av tenåringsgraviditeter i Sør-Amerika og Karibia. Det betyr at 97 av hver 1000 jenter i alderen 15 til 19 år føder barn. Fem år senere, har lite endret seg.

I dag er rundt 42 prosent av unge mennesker i Guyana seksuelt aktive, 29 prosent bruker ikke kondom og bare 15 prosent sier at de kjenner til prevensjonsmetoder.  56 prosent av seksuelt aktive  ungdommer har fått en seksuelt overført infeksjon. I tillegg. 12 prosent av unge guyanske jenter har sex før de fyller 15 år og 62 prosent sier at de har et udekket behov for prevensjon.

Når unge mennesker ikke får tak i kondomer eller andre typer prevensjonsmidler,  stiger antallet uplanlagte svangerskap, helsetilstanden svekkes og unge mennesker hindres i å nå sitt fulle potensiale. For å unngå disse trendene og reversere dem som allerede finnes må landene styrke sine helsevesen og  sikre at alle tenåringer får tilgang til tjenester knyttet til sex og prevensjon.

 

Manglende seksualundervisning

En av de største hindringene for å redusere forekomsten av uplanlagte graviditeter, er mangel på seksual-undervisning i skolen. I Guyana er det myndighetenes program for Helse og Familie  som skal ta deg av dette, men bare en håndfull skoler tilbyr slik undervisning.  De som gjør det, unngår temaer som kommer i konflikt med Utdanningsdepartementet, - som kun vil snakke om avholdenhet. Resultatet er at de fleste lærere unngår å undervise elevene om sikker sex.

En annen utfordring i Guyana er forskjellen i tjenester mellom landets kystområder og innlandet.  Inne i landet  er det stor mangel på helse-fasiliteter, noe som ytterligere begrenser unge menneskers tilgang til informasjon om sikker sex, prevensjon og svangerskap. Ikke overraskende, er antallet tenåringsgraviditeter og barnedødelighet høyest i innlandet.

Fåtallet av klinikker ute på landsbygda reflekterer delvis mangelen på kvalifisert helsepersonell. For å opprettholde grunnleggende omsorg for et lands befolkning, anbefaler Verdens helseorganisasjon et minimum på 22,8 utdannede helsearbeidere pr. 10 000 mennesker. Et fullverdig helsevesen krever  minst 34,5 helseansatte pr. 10 000. I Guyana er det bare 11,4 utdannede innen helse pr.10 000 mennesker. En slik mangel på personell påvirker alle sider av helsevesenet.

 

Konservative holdninger

Videre, Guyana er et sosialt svært konservativt land. Sterke synspunkter og meninger om unge menneskers seksuelle aktivitet  gjennomsyrer  familieliv og helsevesen. Noen helsesøstre foretrekker å ikke gi jenter prevensjonsmidler og mange foreldre tror at det å snakke om sex vil oppfordre til seksuell aktivitet. Dette, sammen med mangelen på seksualundervisning i skolen, gir ungdom i Guyana få muligheter til å få råd før de blir seksuelt aktive eller få hjelp dersom de blir gravide.

Disse hindringene kan fjernes og Guyana kan redusere sitt antall tenåringsgraviditeter. Men det vil kreve betydelige endringer i hvordan folk i Guyana tenker og behandler spørsmålet om ungdoms-seksualitet.

For det første må Guyana gjennomføre en tidsriktig seksualundervisning og arbeide for at lærere gir nøytral og riktig kunnskap og informasjon. Ungdom må bli gjort oppmerksomme på hvilke tilbud som finnes. Foreldre og samfunnsaktører må bli oppfordret til å støtte og utvide slike programmer.

 

Mer prevensjon

Viktigst, myndighetene må øke tilgangen til prevensjonsmidler og annen seksuell helsehjelp. En måte å gjøre dette på,  kan være å etablere ungdomssentre hvor informasjon kan bli spredt.  Disse sentere burde være åpne etter skoletid og i helgene, bemannet med kunnskapsrike og positive voksne. Spesiell oppmerksomhet bør gis til rurale områder og til ungdom med spesielle behov, en ofte oversett gruppe i ungdomsbefolkningen.

Disse reformene er avgjørende for å forbedre utsiktene til et godt liv for Guyanas unge mennesker. Hvis flere tenåringer hadde tilgang til seksualundervisning og prevensjon, - ville færre jenter fått livene sine forpurret av graviditet. Bare ved å utstyre kvinner og jenter med de ressursene de trenger for å kontrollere sin reproduksjon, vil de dystre statistikkene som lenge har plaget Guyana og mange andre land begynne å endre seg til det bedre.

 

Copyright: Project Syndicate 2019

Mening

Project Syndicate

Nye ideer og debatt er viktig. Bistandsaktuelt ønsker at flere internasjonale stemmer skal trekkes med i den norske samtalen om utviklingspolitikk. Derfor har vi inngått et samarbeid med Project Syndicate. De formidler meningsinnlegg og kronikker fra ledende skribenter fra hele verden. Bistandsaktuelt har enerett i Norge på to kategorier: Visionary Voices og The African Century.

Publisert: 04.02.2019 08.57.08 Sist oppdatert: 04.02.2019 08.57.08