Ruser seg på øl, kokain og hostesaft

Mange forsøker å flykte fra de dystre økonomiske realitetene i Zimbabwe ved å ty til alkohol eller narkotiske stoffer.

I ZIMBABWE har den kriserammede økonomien tæret hardt på innbyggerne. I august i år hadde inflasjonen nådd skyhøye 300 prosent, ifølge Det internasjonale pengefondet.

Mange forsøker å flykte fra de dystre økonomiske realitetene ved å ty til alkohol eller narkotiske stoffer.

Og de fleste ofrene for rusmisbruket er fattig, arbeidsløs ungdom, som har blitt avhengige i forsøket på å takle de brutale sosiale og økonomiske realitetene.

I Zimbabwe er over 90 prosent av en befolkning på rundt 14 millioner, arbeidsløse. Mange av disse er henvist til den uformelle sektoren, hvor de må trikse og fikse for å overleve. Over sju av ti uten arbeid er unge som er uteksaminert fra universiteter og høyskoler.

De blir spyttet ut i et samfunn hvor det nærmest er umulig å finne seg jobb. Sterkt preget av det psykiske stresset arbeidsledigheten medfører har mange tidligere studenter, i en økonomisk krevende situasjon, søkt trøst i alkohol og narkotika. Mange av dem er dessuten fremdeles avhengige av foreldrene sine, som kanskje heller ikke har blitt spart for den voksende krisen i landet.

 

Økende misbruk av alkohol og narkotika

I SNITT drikker zimbabwere over 15 år 4,8 liter ren alkohol per år, ifølge Verdens helseorganisasjons Global Status report on Alcohol and Health som ble publisert i fjor.

Rundt 290 000 ungdommer i regionen misbruker narkotika og alkohol, ifølge organisasjonen Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network, som jobber med rusproblemer i hele det sørlige Afrika. Dette er en drastisk økning siden årene 2009-15, da anslaget var 85 000 unge.

I Zimbabwe er alkohol og narkotiske stoffer lett tilgjengelige. Det blir blant annet produsert en rekke forskjellige alkoholholdige drikker for det uformelle markedet. De selges på gater og torg både i storbyene og på landsbygda. Alkoholen som kjøpes på det illegale markedet kan også utgjøre en stor risiko, siden man ofte ikke vet hvor mye alkohol det hjemmebryggede ølet inneholder.

 

Forbud mot gatesalg håndheves ikke

HVIS DU GÅR rundt i gatene Zimbabwes hovedstad Harare, vil du se ungdommer som åpenlyst misbruker alkohol og medisiner som BronCleer. Sistnevnte er en type hostesaft som inneholder både alkohol og opiatet kodein. Kodeinet fungerer smertestillende, og sammen med alkoholen kan det gjøre brukeren sterkt beruset. Dette skjer selv om det er ulovlig å selge på gata. Få, om noen, blir arrestert for det.

Andre stoffer, som marihuana, er også lett å få tak i. Dette har gjort rusmiddelet svært populært. Rundt 20 prosent av landets unge bruker det, selv om det lenge har vært ulovlig. Besittelse av dagga (cannabis) kan straffes med inntil 12 års fengsel.

SOM ET RESULTAT av alt dette har også sykdommer relatert til alkohol- og narkotikamisbruk økt. Så sent som i fjor, informerte Zimbabwes Helse- og barnedepartement om at 57 prosent av alle innleggelser på psykiatriske institusjoner i landet er relatert til rusmisbruk.

Med en økonomi i ruiner har Zimbabwe også fått en tydeligere rolle som et transittland for narkotika, blant annet kokain, som blir smuglet videre til nabolandene Sør-Afrika og Botswana.

En del av stoffet blir imidlertid igjen i Zimbabwe som betaling for smuglervirksomheten. Det sies til og med å være det foretrukne betalingsmiddelet for mange smuglere, siden penger er lettere for myndighetene å spore opp. Denne narkotikaen har dermed en kort vei inn til det innenlandske markedet.  

Mening

Publisert: 12.12.2019 10.35.18 Sist oppdatert: 12.12.2019 10.35.18