Mali: Jente på skolebenken

SAIH er mot at norske bistandsmidler skal kunne kanaliseres gjennom fond til for-profitt tilbydere av utdanning

Foto: Nina Bull Jørgensen

Utdanning er en rettighet, ikke en vare

MENINGER: «Meldingen er klar fra meg – vi skal ikke støtte kommersielle krefter i utdanning,» sa utviklingsminister Dag Inge Ulstein på en utdanningspolitisk faglunsj arrangert av det norske nettverket for Global Campaign for Education (GCE) og ForUM for utvikling og miljø forrige uke.

Av Beathe Øgård Sist oppdatert: 11.06.2019

Ulstein var tydelig i sin tale om at han ikke ønsker å slippe kommersielle krefter inn i utdanningsbistanden. I sin korte periode i stolen har Ulstein vært klar på at han ønsker å nå de mest marginaliserte. Gratisprinsippet i utdanning er viktig for å nå dette målet, og det er heldigvis ministeren fult innforstått med.

Utdanning er en menneskerett. Men, fremdeles er det 262 millioner barn mellom 6 og 17 år som ikke går på skolen globalt. Samtidig som det er rekordmange unge som ønsker høyere utdanning. I 2015 startet 213 millioner unge sin høyere utdanning, en økning på 29 prosent fra 2001. De senere årene har vi sett stadig nye aktører som ønsker å sko seg på dette, blant annet ved å tilby lavkostnadsutdanning, ofte med dårlig kvalitet, til fattige. Det er beregnet at dette markedet er verdt billioner av kroner i året.

Profitt til de som allerede har, går imidlertid på bekostning av utdanning til de fattigste og mest marginaliserte. Når fattige familier må betale for skolegang faller ofte unge med funksjonsnedsettelse, jenter og etniske grupper utenfor. Profitten oppnås blant annet ved å ansette personer uten lærerutdanninger på dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Fremveksten av stadig flere kommersielle aktører innen utdanning stiller også krav til kvalitetssikring. Derfor er dette spesielt bekymringsverdig når mange lav- og mellominntektsland ikke har utviklet tilstrekkelige systemer med gode reguleringer som ivaretar kvalitet og sikrer reell tilgang.

Den klokkeklare beskjeden fra utviklingsministeren kom på et svært viktig tidspunkt.

 

Bistand til profitt?

Denne uken er det styremøte i Global Partnership for Education (GPE), verdens største utdanningsfond, hvor Norge er tredje største donor. På dette møtet skal en ny strategi for private aktører diskuteres. Her åpnes det for, nettopp å gi kommersielle aktører en betydelig større rolle innen levering av utdanning. Dersom strategien vedtas kan norske bistandsmidler som kanaliseres gjennom fondet kunne gå til for-profitt tilbydere av utdanning. Dette er stikk i strid med prinsippene om å støtte opp under nasjonal ressursmobilisering og nasjonale myndigheters innsats i lav- og mellominntektsland, samt forpliktelsene i bærekraftsmål fire som bygger på at alle skal ha tilgang til gratis og god utdanning.

SAIH ønsker at Norge holder gratisprisnippet høyt, ikke bruker skattepenger på å subsidiere profitt i utdanning, og bidrar til å sørge for at bistandsmidlene kommer alle til gode. Etter det sterke budskapet fra Utviklingsministeren forventer vi at den Norske delegasjonen stemmer imot dette forslaget og fortsetter å være en tydelig stemme imot kommersialisering av utdanning globalt.

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 11.06.2019 10.16.56 Sist oppdatert: 11.06.2019 10.16.56