Er dette et egnet formål når målet er fattigdomsbekjempelse og økonomisk utvikling, spør artikkelforfatterne. (Foto fra African Century sin nettside.)

 

Et luksushotell i Mosambik. Er det bærekraftig utvikling, Norfund?

MENINGER: Er det internasjonale eiendomsselskapet African Centuries en egnet partner for Norfund? Er det å investere i et slikt selskap å finansiere viktig utvikling og å minske sosiale ulikheter, spør artikkelforfatterne Aslak Orre og Helge Rønning.

Av Aslak Orre og Helge Rønning Sist oppdatert: 15.10.2020

Dagbladet skriver 13. oktober om hvordan Norfund har investert 33 millioner kroner i byggingen av et luksuriøst appartementshotell, Palma Residencies, i et lite distriktssenter i nord-Mosambik.

Det kritiske søkelyset Dagbladet her retter mot Norfunds investeringer er viktig, men artikkelen underkommuniserer to viktige forhold.

Det ene er at Palma ikke bare er «episenteret for gassindustrien» og for det som angivelig skal bli en av de største enkeltinvesteringene i Afrikas historie, men også er nær episenteret for den stadig mer alvorlige krigen som river i Mosambiks og regionens sammenføyninger. Det andre er det mer fundamentale spørsmålet om bærekraftighet i investeringer i luksus for petroleumsbransjen.

Vi har vanskelig for å se at en slik investering faller inn under det er som er formålet for Norfund, nemlig å bidra med risikokapital til bærekraftige bedrifter og industri for å skape jobber og redusere fattigdom. På hjemmesiden opplyses det at fondets fire investeringsområder er ren energi, finansinstitusjoner, grønn infrastruktur, og det som kalles «scalable enterprises» og under dette nevnes to typer selskaper – de som opererer innenfor landbruk og industri.

 

Forvalter eiendom - med base Mauritius

Palma Residences eies av investeringselskapet African Century som har hovedkvarter i Mauritius, kontorer i Zimbabwe og Mosambik og et servicekontor i London. Ifølge hjemmesiden til selskapets avdeling i Mosambik ble selskapet grunnlagt i 2012 som African Century Real Estate, altså et rent eiendomsforvaltningsselskap.

Hovedfokus er å utnytte den forventete sterke økonomiske veksten i Mosambik knyttet til gassutbyggingen nord i landet. Det skal for African Centuries’ del være knyttet til en portefølje i fire deler: appartementshotellet Palma Residencies, et serviceselskap for forretningsvirksomhet i Palma og Pemba, hovedstaden i Cabo Delgado provinsen, utvikling av «business parks» i Palma og Pemba og bygging av et shoppingsenter i Palma.

De tre siste elementene ser det ikke ut til at eksisterer. Sannsynligvis fordi utsiktene er langt mørkere nå enn i 2017.

 

Utbygging av gassfelt

Både på selskapets hjemmeside og på hjemmesiden til Palma Residencies legges det vekt på at bakgrunnen for driften av hotellet er utbyggingen av gassfeltene på Afungi-halvøya 20 kilometer sør for Palma.  Utbyggingen av gassfeltene har støtt på problemer, og er blitt sterkt forsinket. Dette skyldes flere forhold.

Én viktig grunn er den store korrupsjonsskandalen - populært kalt «de skjulte lånene» (tidligere omtalt i flere artikler i Bistandsaktuelt). Det som skjedde var at sentrale politikere i regjeringspartiet Frelimo – i hemmelighet og illegalt – tok opp lån tilsvarende 2 milliarder dollar. Senere «forsvant» lånene, uten å komme mosambikere flest til nytte. Landet har av samme grunn mistet all kredittverdighet, og det førte blant annet til at den mosambikiske partneren i gassutvinningen fikk problemer med å skaffe finansiering.

En annen grunn er at prisen på gass internasjonalt og kostnadene ved utbyggingen har gjort at flere av de internasjonale energiselskapene har nølt med å inngå endelige investeringsavtaler. 

En tredje årsak, som er blitt mer og mer framtredende i det siste året, er at det siden oktober 2017 har foregått et islamistisk-inspirert opprør som kan beskrives som en lav-intens borgerkrig i Cabo Delgado provinsen (også omtalt tidligere i Bistandsaktuelt).

 

Kan ende i mer vold

Mosambikiske forskere peker på at konflikten har røtter i mange lokale motsetninger, og det gjør det sannsynlig at denne væpnete og brutale konflikten kan utvikle seg til en endemisk voldssituasjon. Blant de faktorene som bidrar til en slik utvikling, er økende fattigdom, sosial ulikhet og omfattende misnøye i kjølvannet av korrupsjon, fravær av investeringer i offentlig velferd, samt organisert kriminalitet knyttet til illegale utvinning av mineraler og smugling av varer som narkotika, tømmer og fauna.

I tillegg kommer påvirkning fra islamistiske krefter utenfor landet. De mosambikiske sikkerhetstyrkene har vist at de ikke er i stand til å løse problemene, og svarer på opprøret med mer mistenkeliggjøring og vold mot mange i lokalbefolkningen.

Menneskerettsbrudd er blitt avdekket. Hittil er mer enn 200.000 mennesker fordrevet og minst 2100 mennesker blitt drept i konflikten. Siden de ovennevnte bakgrunnsfaktorene også finnes i naboprovinsene, er det en åpenbar fare for at konflikten skal spre seg.

 

Hvor seriøst? Hvem er de andre?

Vi stiller også spørsmål ved seriøsiteten til hele prosjektet og hvem de andre investorene er. Hjemmesidene til Palma Residencies inneholder en blog som ikke har vært oppdatert siden juni 2019. I den nevnes det ikke noe om en alvorlig forverret sikkerhetssituasjon, ei heller om sterkt forsinkete gassinvesteringer.

Spørsmålet er om Norfund har vurdert disse omstendighetene når de har valgt å investere i et prosjekt som det er svært vanskelig å se at faller inn under målene for fondets virksomhet.

Vi har undersøkt litt om bakgrunnen til African Century, som er et rent investeringsselskap. Selskapet opererte, så vidt vi har kunnet bringe på det rene, opprinnelig fra London. Det ønsket delvis å investere i afrikansk jordbruk, men der var ikke lønnsomheten stor nok. Derfor forflyttet fokus seg til eiendomsinvesteringer, og virksomheten ble også flyttet til kontorer i Mauritius, Harare og Maputo.

Siden gassfunnene i Mosambik for alvor ble interessante for rundt ti år siden, har mange internasjonale aktører investert i eiendom i landet. Mye av dette har vært knyttet til hvitvasking av penger fra kriminalitet og korrupsjon. Det har vært byggeboomer i Maputo og i landets tredje største by Nampula, så vel som i Pemba.

Det er i denne sammenhengen hotellet og de andre planlagte investeringene i Palma og Pemba må betraktes. Det er ikke usannsynlig at å investere i et appartementshotell i forlengelse av gassvirksomheten kan være lønnsomt. Men spørsmålet er om det er den typen investeringer et utviklingsfond som Norfund skal drive med.

 

I tråd med Norfunds formål?

Hvordan passer investeringen inn i formålet i Norfundloven? Nemlig «… å medvirke med egenkapital og annen risikokapital, samt yte lån og stille garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland.»  Og som det understrekes på Norfunds hjemmesider, å skulle bidra til sosial utvikling.

Er det internasjonale eiendomsselskapet African Centuries en egnet partner for dette formålet? Er det å investere i et slikt selskap å finansiere viktige utviklingsprosjekter som kommer en fattig befolkning til gode og å bidra til å minske sosiale ulikheter?

Til sist, tidligere har vi også stilt spørsmålstegn ved det store bildet: Er det noe som helst ved Mosambiks historie, styresett eller samfunnsstrukturer som tyder på at utbygging av offshore-gassen i dette landet vil lede til bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon?

 

Les replikk skrevet av Norfunds sjeføkonom Ola Nafstad her: Misvisende om Norfunds investering i Mosambik-selskap

Les også innlegg fra Magnus Flacké i Norsk Folkehjelp:

https://bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2020/aslak-orre-og-helge-ronning-om-norfund-og-hotell-investering-i-mosambik/

 

Mening

Er dette å finansiere utvikling som kommer en fattig befolkning til gode og å minske sosiale ulikheter?

Publisert: 15.10.2020 15.14.33 Sist oppdatert: 15.10.2020 15.14.33