Kirkens Nødhjelp-sjef Dagfinn Høybråten og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på feltbesøk i landsbyen Bushumba utenfor Bukavu i DR Kongo. Foto: Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp.

La oss løfte blikket; den globale helsa er vår helse

Hele verden vil beskytte seg og sine mot koronaviruset. Men dessverre er det milliarder av mennesker som mangler de viktigste verktøyene: såpe og vann.

Av Dagfinn Høybråten Sist oppdatert: 20.03.2020

Regelmessig håndvask er den beste måten å beskytte seg mot koronaviruset på, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Inntil en vaksine er på plass, er god håndvask og hjemmeisolering våre beste våpen i kampen mot det svært smittsomme viruset.   

Vi lever i en globalisert verden hvor smittsomme sykdommer sprer seg raskt over landegrenser. Koronaviruset minner oss på at den globale helsa er vår helse. Å overvinne viruset krever derfor en global dugnad – der vi alle bidrar. Håndvask er ett av bidragene. Ved å være nøye med håndvasken beskytter vi både oss selv og andre.   

I Norge tar vi det som en selvfølge å kunne vaske hendene i rent, rennende vann så lenge vi vil – og med så mye såpe vi trenger. Å måtte vente noen ekstra sekunder på lunkent vann, som Folkehelseinstituttet anbefaler å vaske hendene i, må kunne kalles et luksusproblem.   

 

Mangler håndvaskfasiliteter   

For milliarder av mennesker er virkeligheten dessverre en helt annen. De ønsker også å delta i dugnaden og forhindre at smitten brer seg. De vil også beskytte seg selv, sine nærmeste og resten av verden. Men de mangler verktøyene til å gjøre det.   

Tall fra Verdens helseorganisasjon og UNICEF viser at bare 60 prosent av verdens befolkning har tilgang på håndvaskfasiliteter, med såpe og vann, i hjemmene sine. Det betyr at rundt tre milliarder mennesker ikke har det som trengs for å vaske hendene sine rene.   

Én av seks helseinstitusjoner i verden har hverken håndhygienefasiliteter på behandlingsstedet eller såpe og vann på toalettene. 896 millioner mennesker opplever at helseinstitusjonene de bruker, ikke har noen vanntjenester i det hele tatt. Som tidligere helseminister og leder av det internasjonale vaksinefondet Gavi har jeg besøkt flere slike sykehus rundt om i verden. Jeg har også sett hvilken hygienerevolusjon rent vann innebærer.

Hver dag dør over 700 barn av diaré grunnet mangel på rent vann, trygge sanitærforhold og god hygiene.

Ingen drar på sykehuset eller legesenteret for å bli syke, men de dårlige vann-, sanitær- og hygieneforholdene ved mange helseinstitusjoner i verden fører dessverre til at nettopp det skjer.

 

Må løfte blikket   

Søndag 22. mars markerer vi Verdens vanndag (en årlig markeringsdag som ble vedtatt opprettet av FN i 1992, red.anm.). For Kirkens Nødhjelp, som  i mange tiår har jobbet med å sikre rent vann, trygge sanitærforhold og god hygienepraksis i fattige og marginaliserte lokalsamfunn, er det naturlig å markere denne dagen. 

Vårt arbeid med vann, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktige utviklingsprosjekter og akutte katastrofesituasjoner er fremdeles en hovedprioritet blant våre mange oppgaver.  

Utviklingen har heldigvis gått i riktig retning i flere år, og stadig flere mennesker har fått tilgang til rent vann. Vårt arbeid, med støtte fra mange nordmenn, førte til at 1,5 millioner mennesker fikk tilgang på rent vann i 2018. Over 214.000 mennesker fikk tilgang til et trygt toalett, og over en halv million mennesker fikk hygieneopplæring. 

Men mange kriser truer denne positive utvikling, særlig klimakrisen – og nå også koronakrisen. Arbeidet med å sikre at alle mennesker får tilgang på rent vann, er derfor viktigere enn på lenge. Vi ser nå hvordan koronaviruset rammer Norge og andre samfunn med god beredskap og et godt utbygd helsevesen. Det er ingen tvil om at krisen vil ramme de fattigste landene mange ganger hardere enn den rammer oss. 

Uten rent vann og gode hygieneforhold blir kampen mot koronaviruset ekstra tøff. «Hvordan kan man be folk i landsbyene om å vaske hendene når de ikke har vann, eller bruke desinfeksjonsmiddel når de ikke har nok penger til mat?» spør den kongolesiske parasittologen og folkehelseeksperten Francine Ntoumi.   

Nå er det viktig at vi klarer å håndtere denne krisen internt i vårt eget land, samtidig som vi løfter blikket og støtter de som vil bli rammet hardere enn oss selv.  

Les også: I denne leiren deler 1300 mennesker én vannkran

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 20.03.2020 14.19.32 Sist oppdatert: 20.03.2020 14.19.32