Et jemenittisk, malariasmittet barn får behandling på et sykehus i Sanaa, Jemen. Artikkelforfatterne vil utrydde aids, tuberkulose og malaria gjennom samarbeid mellom ulike partnere og investeringer i blant annet helsesystemer. Foto: Mohammed Mohammed / Xinhua / NTB scanpix

Er en verden helt uten aids, tuberkulose og malaria mulig?

GLOBALE STEMMER: Det internasjonale samfunn har satt seg et ambisiøst mål; en verden uten aids, tuberkulose og malaria innen 2030. Dette er en del av FNs agenda for bærekraftig utvikling.

Fremgangen som allerede er gjort, er ekstraordinær. Likevel vil det å få avsluttet disse pandemiene og sikre god helse for alle, kreve en kraftigere innsats der vi bidrar til at land bygger opp sterke og inkluderende helsevesen.

Det globale fondet for å bekjempe aids, tuberkulose og malaria, et offentlig – privat partnerskap, har bidratt vesentlig til denne innsatsen. Dette har skjedd ved en massiv oppskalering av forebygging og behandling.

I land der Det globale fondet investerer, fikk 18,9 millioner mennesker antiretroviral terapi mot hiv i 2018, 5,3 millioner tuberkulosepasienter ble behandlet og 131 millioner myggnett ble delt ut.

Denne innsatsen har vist seg svært effektiv for å få ned antallet døde som følge av pandemiene. De siste tallene viser at 32 millioner liv har blitt reddet etter at fondet ble opprettet i 2002. I løpet av det siste tiåret er tallet på døde av aids, tuberkulose og malaria nesten halvert.

Likevel er vi fortsatt ikke i rute til å utrydde hiv, tuberkulose og malaria innen 2030. For å oppnå dette målet, må vi ikke bare drastisk utvide tilgangen til behandling, vi må også sørge for en kraftig reduksjon i antall nye infeksjoner.

 

Ledelse og investeringer vil være avgjørende

Suksess vil kreve en tydelig politisk ledelse og vedvarende investeringer i avgjørende kapasiteter, slik som utdannede helsearbeidere, kostnadseffektive forsyningskjeder, datasystemer av god kvalitet og velutstyrte laboratorier.

For å sikre at helsetjenestene når de fattigste og mest marginaliserte, må sperrer som hindrer tilgang til helsehjelp fjernes. Her vil et aktivt samfunnsengasjement være helt avgjørende.

Selvsagt er det ingen «one size fits all». Land og lokalsamfunn må lage strategier basert på deres innbyggeres behov og de sykdomstruslene de står overfor.

Det viktigste er å innse at ingen enkelt utviklingspartner kan yte all nødvendig støtte. Derfor ønsker vi innovative koalisjoner bestående av multilaterale og bilaterale deltakere. Disse kan utnytte hverandres utfyllende fortrinn for å styrke nasjonal kapasitet.

Slik koordinert støtte trengs mest i utsatte områder, som for eksempel Sahel i Sør-Afrika. Sahel er et område med svake instruksjoner og manglende infrastruktur. Området er derfor mer utsatt for miljøkriser og sikkerhetstrusler.

 

Fondet samarbeider med Frankrike

I Elfenbenskysten har Det globale fondet og Frankrikes utviklingsdepartement investert i å bygge opp et regionalt kontor for det nasjonale medisinske forsyningssenteret.

Dette har skjedd i samarbeid med regjeringen og hensikten er komme nærmere lokalsamfunnene. Slik vil de lokale myndighetene få anledning til å nå ut til de mest utsatte på en bærekraftig måte.

På samme måte støtter Frankrike og Det globale fondet helsemyndighetene i Niger i arbeidet med å utvide tilgangen til helseprodukter og styrke det nasjonale laboratoriesamarbeidet.

Dette vil forbedre mulighetene til å sette sikre diagnoser for hiv/aids, tuberkulose og malaria. Ved å styrke samarbeidet og hindre dobbeltarbeid, kan vi støtte Nigers helsevesen på flere nivåer.

 

Er forpliktet til å utrydde sykdommene

Å unngå silobasert aktivitet er bakgrunnen for den ferske samarbeidsavtalen mellom Det globale fondet og Frankrike. Under ledelse av nasjonale helsemyndigheter passer vi på at det er sammenheng og samarbeid mellom programmer for å bekjempe hiv/aids, tuberkulose og malaria.

For å understreke sammenhengen mellom sektorprogrammer og helsevesenet, er Det globale fondet allerede den største multilaterale bidragsyteren til å styrke oppbyggingen av helsevesenet. Over en milliard dollar i året går til dette formålet.

Ved å kombinere våre to organisasjoners styrke, bekrefter vi forpliktelsen til å sikre en effektiv og koordinert innsats for å utrydde hiv/aids, tuberkulose og malaria.

Den beste måten å gjøre dette på, er gjennom å bygge et sterkt og motstandsdyktig helsevesen, spesielt i de mest utsatte landene. Det internasjonale samfunn har et felles ansvar for å oppfylle sine forpliktelser, uten å etterlate noen.

For å avslutte hiv-, tuberkulose- og malariaepidemiene innen 2030, vil ikke en rutinemessig tilnærming være tilstrekkelig. Vi må trappe opp kampen. Det betyr at vi må investere mer i helsesystemer og skape nye effektive partnerskap, slik som partnerskapet mellom Det globale fondet og franske utviklingsmyndigheter.

 

Copyright: Project Syndicate

 

Mening

Project Syndicate

Nye ideer og debatt er viktig. Bistandsaktuelt ønsker at flere internasjonale stemmer skal trekkes med i den norske samtalen om utviklingspolitikk. Derfor har vi inngått et samarbeid med Project Syndicate. De formidler meningsinnlegg og kronikker fra ledende skribenter fra hele verden. Bistandsaktuelt har enerett i Norge på to kategorier: Visionary Voices og The African Century.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 07.01.2020 16.24.50 Sist oppdatert: 07.01.2020 16.24.50