Familieplanleggingsarbeid på helsestasjonen i flere afrikanske land blir direkte rammet av kuttene som følge av "munnkurv-regelen" som president Trump har gjeninnført. Norge har, sammen med flere andre land, vært en motvekt til den amerikanske politikken. Men Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk,  etterlyser et større engasjement fra kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Foto: Jan Speed. 

Hun bestemmer, Abid, skal du støtte henne?

UTSYN: Abid Rajas forgjengere som likestilingsministre Trine Skei Grande og Linda Helleland var ambassadører for She Decides-initiativet for å sikre kvinners rettigheter til prevensjon og trygge aborter. Denne tradisjonen bør Abid Raja følge!

Av Tor-Hugne Olsen Sist oppdatert: 02.04.2020

Den 23. januar 2020 var det tre år siden Donald Trump signerte munnkurvregelen, kjent som Global Gag Rule. Munnkurvregelens sterkeste virkemiddel er trusselen om å fjerne amerikanske midler til ikke-amerikanske organisasjoner som informerer om, driver påvirkningsarbeid for eller tilbyr aborttjenester.

Etter innføringa av munnkurvregelen initierte den daværende nederlandske utviklingsministeren She Decides, for å motvirke de negative konsekvensene for kvinner og jenter i utviklingsland.

På oppstartsmøtet den 2. mars 2017 deltok blant andre daværende likestillingsminister Linda Helleland og leder for utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfelt (AP) fra Norge. Fram til Trine Skei Grandes avgang som likestillingsminister har Norge hatt en ambassadør for She Decides.

 

Ødeleggende politikk

I slutten av mars la den amerikanske kongressens revisjonskontor (US Government Accountability Office) fram en rapport som viser at konsekvensene av den nåværende munnkurvregelen er langt mer omfattende enn den som ble innført av tidligere republikanske presidenter Bush og Reagan. Dette er ingen overraskelse, men at dette bekreftes av kongressens eget revisjonsorgan bekrefter hvor ødeleggende denne politikken er.

Munnkurvregelen har særlig rammet organisasjoner som driver lokale klinikker på landsbygda, særlig i afrikanske land. Slike klinikktilbud tilbyr livsviktig hjelp i områder der det ofte er dårlig dekning av annet helsetilbud. Når de amerikanske midlene har forsvunnet, har organisasjonene enten måttet legge ned tilbudene eller finne pengene andre steder.

De nordiske landene har utmerket seg som fleksible givere de siste årene, og har ønsket å støtte opp om de rammede organisasjonene. Spesielt viktig har såkalt stopgap funding vært, hvor organisasjoner som ikke lengre kvalifiserte til amerikanske midler kunne søke om midler for å fylle deler av hullene.

 

Felles brev

I forbindelse med seminaret Make Sexual Rights Great Again! – 3 Years of US Global Gag Rule på Stortinget 23. januar samlet nordiske parlamentarikere seg til et felles opprop mot munnkurvregelen. Lederne for de nordiske parlamentarikernettverkene for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Sverige, Finland, Danmark og Norge sendte 23. januar et felles brev til president Donald Trump, der de ber ham om å umiddelbart fjerne munnkurvregelen. Heidi Nordby Lunde (H) signerte for det norske stortingsnettverket.

Den økonomiske støtten fra de nordiske landene, og spesielt Norge, til arbeid med seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er i mange tilfeller livsnødvendig. Norge bør være stolt over å bidra til det globale arbeidet for å sikre kvinner verden over muligheten til å bestemme over egen kropp og helse.

 

Savner Abid

Vi er glade for at norske politikere snakker høyt om at kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) blir tatt på alvor. Vi må være en klar motvekt til tilbakeslagene for tilgang til prevensjon og abort globalt.

Med den pågående helsekrisen COVID-19 ser vi allerede tegn til at tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester vil bli ytterligere begrenset i mange land. Ministre fra alle de andre nordiske landene er ambassadører for She Decides, hvor motstanden mot munnkurvregelen koordineres.

Her savner vi en minister fra Norge. Abid, tar du ballen?

 

Mening

Munnkurvregelen har særlig rammet organisasjoner som driver lokale klinikker på landsbygda, særlig i afrikanske land. Slike klinikktilbud tilbyr livsviktig hjelp i områder der det ofte er dårlig dekning av annet helsetilbud.

UTSYN

Bistandsaktuelts meningsspalte, med faste kommentatorer:

 • Audun Aagre, leder i Burmakomiteen
 • Sissel Aarak, fungerende generalsekretær i SOS-barnebyer
 • Olutimehin Adegbeye, nigeriansk spaltist
 • Samina Ansari, daglig leder i Avyanna Diplomacy
 • Bernt Apeland, Røde Kors-sjef
 • Kiran Aziz, advokat og senioranalytiker for ansvarlige investeringer i KLP
 • Zeina Bali, daglig leder for Syrian Peace Action Center (Space)
 • Tor A. Benjaminsen, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Amar Bokhari, sosialentreprenør og daglig leder i Bokhari AS. Tidligere FN-ansatt og utenlandssjef i Redd Barna.
 • Catharina Bu, rådgiver i Tankesmien Agenda
 • Benedicte Bull, professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo
 • Hilde Frafjord Johnson, tidligere utviklingsminister og eks-FN-topp
 • Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
 • Anne Håskoll-Haugen, journalist og debattleder
 • Tomm Kristiansen, journalist og kommentator
 • Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre
 • Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk
 • Erik S. Reinert, professor ved Tallinn University of Technology
 • Hege Skarrud, leder i Attac Norge
 • Jan Arild Snoen, kommentator i Minerva
 • Erik Solheim, tidligere FN-topp og norsk miljø- og utviklingsminister, nå seniorrådgiver i World Resources Institute
 • Arne Strand, forskningsdirektør ved Chr. Michelsens institutt
 • Johanne Sundby, professor ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Maren Sæbø, journalist og kommentator
 • Titus Tenga, programdirektør i Strømmestiftelsen
 • Marta Tveit, frilansskribent og podcaster for Fellesrådet for Afrika/SAIH
 • Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet
 • Liv Tørres, direktør i Pathfinders for Peaceful Just and Inclusive Societies ved universitetet i New York.
 • Terje Vigtel, seniorådgiver i Conow
 • Tore Westberg, kommentator bosatt i Nairobi
 • Henrik Wiig, seniorforsker ved Oslomet

Publisert: 02.04.2020 11.08.23 Sist oppdatert: 02.04.2020 11.08.23