Xinhua / XINHUA / NTB  wn

Det er gjort store framskritt i Afghanistan de siste 20 årene, blant annet innen utdanning. Dette har skjedd selv om det har vært krig og konflikt i landet. Afghanistan står nå overfor flere store utfordringer, blant annet en skjør fredsprosess og en vaklende økonomi. Derfor er viktigere enn noen gang at Norge og andre giverland fortsetter å støtte Afghanistan, skriver lederne for en rekke organisasjoner som jobber i Afghanistan. Foto: Xinhua/NTB

Foto: Xinhua

Vi kan ikke svikte det afghanske folk

MENINGER: Til tross for flere tiår med krig og konflikt har Afghanistan oppnådd store fremskritt de siste 20 årene. Hvis vi skalerer tilbake hjelpen nå, når landet står midt i en økonomisk krise og eskalerende konflikt og de humanitære behovene øker, vil all fremgangen kunne gå tapt.

Sist oppdatert: 25.11.2020

Til tross for en 40 år lang væpnet konflikt, har Afghanistan oppnådd store fremskritt de siste 20 årene: Spedbarnsdødeligheten har gått drastisk ned, mødredødeligheten er halvert og antall barn som går på skolen har økt fra 3,8 millioner i 2003 til 6,3 millioner i 2017. Denne fremgangen skyldes hardt arbeid fra den afghanske stat, landets lokalsamfunn og internasjonal bistand.

Nå står Afghanistan ved et veiskille. Landet går inn i en kritisk tid, med samtaler mellom ulike grupper og en mulig fremtidig fredsavtale mellom den afghanske regjeringen og Taliban. På samme tid er voldsnivået fortsatt høyt, og utfordringene vokser.

 

Korona-krise

Covid-19 har forårsaket en stor økonomisk belastning på det afghanske samfunnet, særlig for de mest sårbare. Pandemiens økonomiske sjokk har eatterlatt konfliktrammede lokalsamfunn og andre med akutte humanitære behov i en alvorlig krise.

Verdensbanken forventer at Afghanistans BNP vil minke med mellom 5,5 og 7,4 prosent i 2020. Økte matpriser på mer enn fem prosent og en økonomisk resesjon vil presse ytterlige millioner av afghanere ut i fattigdom. Ifølge Verdensbanken kan fattigdomsnivået i Afghanistan øke til 72 prosent på grunn av pandemien. FN OCHA anslår at 18 millioner afghanere vil være i nød i 2021.

I tillegg påvirker klimaendringene levebrødet til millioner av mennesker på den afghanske landsbygda og tvinger flere til å forlate sine hjem.

Den 23. og 24. november skal den afghanske regjeringen og det internasjonale samfunnet møtes til en høynivåkonferanse om Afghanistan, hvor politiske prioriteringer vil bli diskutert i lys av landets usikre fremtid. Det er forventet at internasjonale ledere vil bekrefte sin fortsatte økonomiske støtte til utviklingen av Afghanistan, samtidig som flere land har antydet at bistandsnivået vil falle, noe som vil ha en direkte innvirkning på det afghanske folket.

 

Må sette folket i sentrum

Afghanistan har kommet langt de siste 20 årene, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår. Landet er avhengig av internasjonal bistand for å yte grunnleggende tjenester til sitt eget folk. Hvis vi skalerer tilbake hjelpen nå når landet står midt i en økonomisk krise og eskalerende konflikt og de humanitære behovene øker, vil all fremgangen kunne gå tapt. Fattigdom er utbredt i land som lider av krise og konflikt, og det er land som Afghanistan som står i fare for å bli etterlatt i arbeidet med FNs bærekraftsmål.

Vi oppfordrer alle internasjonale partnere til å sette det afghanske folket i sentrum. De fleste av dem bor på landsbygda, i lokalsamfunn det er vanskelig å nå. Det er det afghanske folket og lokalsamfunnene som utgjør grunnlaget for en bærekraftig fred i Afghanistan, og som vil lide mest hvis det mislykkes.

 

Kvinners rettigheter

For å gjøre en forskjell for det afghanske folket bør fremtidig samarbeid prioritere følgende:

  • Beskyttelse av menneskerettigheter, særlig for kvinner, jenter, minoriteter og andre sårbare gruppers. Dette inkluderer tilgang til utdanning og helsetjenester, samt å skape meningsfulle rom for afghanske folk hvor de kan gjøre stemmene sine hørt.
  • Støtte til afghanske sivilsamfunnsgrupper og enkeltpersoner på en måte som styrker deres langsiktige utvikling og uavhengighet. Fremme vilkår for organisasjoner for å kunne arbeide effektivt og med upartiskhet for å nå de trengende. Uten støtte fra nasjonale og internasjonale frivillige organisasjoner, vil det være umulig for Afghanistan å nå FNs bærekraftsmål.
  • Beskyttelse av ytrings-, og organisasjonsfriheten. Media og sivilsamfunnet i Afghanistan blir angrepet i økende grad. Dette truer flere år med fremgang, ettersom de som har potensial til å endre Afghanistan nedenfra blir kneblet eller tvunget til å flykte fra landet.
  • Støtte til synspunktene og perspektivene til lokalsamfunn, sivilsamfunn, kvinner og ungdom i fredsprosessen. Menneskerettigheter, særlig for kvinner, jenter og minoriteter, skal ikke kunne forhandles vekk i fredsprosessen. Lik tilgang til sosiale tjenester av høy kvalitet, rettssikkerhet og ansettelsesmuligheter, spesielt for unge afghanere, må også sikres for å håndtere årsakene til konflikt på lokalt nivå.
  • Sikre at ytterligere økonomisk støtte forutsetter ansvarlighet og åpenhet. Forebygging av korrupsjon og misbruk av finansielle midler må prioriteres på alle nivåer, av den afghanske regjeringen og av internasjonale partnere.

De mange utfordringene i Afghanistan gjør fremtiden svært uforutsigbar. Behovet for langsiktig solidaritet, og videreføringen av sterk økonomisk og teknisk støtte til Afghanistan er viktigere enn noen gang før.

 

Mening

Bengt Ekman, fungerende Generalsekretære, Svenska Afghanistankommittén

Liv Kjølseth, Generalsekretær, Afghanistankomiteen (NAC)

Elizabeth Winter, Executive Director, British & Irish Agencies Afghanistan Group (BAAG)

Astrid E. Sletten, Country Director Afghanistan, Norwegian Refugee Council

Canisius Sovis, Country Director Afghanistan, Norwegian Church Aid

Lisa K. Piper, Director, Agency Coordinating Body for Afghan Relief & development (ACBAR)

Bjørn-Richard Monsen, regionsleder for Asia og Sør-Amerika, Redd Barna

Mikkel Rindorf Trolle, Regional Director Asia, Danish Refugee Council

Cecilia Chatterjee-Martinsen, chef för Internationella programmet, Rädda Barnen

Saeed Parto, Head of Research, Afghanistan Public Policy Research Organization (APPRO)

Jaap van Hierden, Country Director Afghanistan, Cordaid

Ashish Damle, Country Director, Oxfam in Afghanistan

Klaus Løkkegaard, Head of Secretariat, DACAAR

Nadia Saracini, Policy Analyst, Christian Aid

Canisius Sovis, Country Director Afghanistan, Norwegian Church Aid

Gerhard Bärtschi, Country Director Afghanistan, ZOA

Lisa K. Piper, Director, Agency Coordinating Body for Afghan Relief & development (ACBAR)

Laila Ait Baali, Director, WO=MEN Dutch Gender Platform

Peter van Sluijs, Senior Strategist, Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding (CSPPS)

Publisert: 25.11.2020 07.22.12 Sist oppdatert: 25.11.2020 07.22.12