Vern om 1-prosenten, nødhjelpen, partnerskapssatsinger og informasjonsstøtteordningen, lyder oppfordringen fra organisasjonene. 

Foto: Speed, Jan Martin

Regjeringen må styrke internasjonal solidaritet i en krisetid

12 norske organisasjoner frykter at regjeringen, i skyggen av korona-krisen, vil kutte i bistandsbudsjettet. "Verden er i en unntakstilstand. Vi må ha to tanker i hodet samtidig og ikke kutte i bistandsprosenten, men øke den", skriver de.

Sist oppdatert: 19.03.2020

Verden er i en unntakstilstand. Vi må ha to tanker i hodet samtidig og ikke kutte i bistandsprosenten, men øke den.

Koronakrisen viser hvor avhengig vi er av hverandre, i Norge og internasjonalt. Bistandsprosenten er en bærebjelke i regjeringens politikk og må ligge fast, selv i krisetider. Vi oppfordrer regjeringen til å vise langsiktig lederskap, og styrke den internasjonale solidariteten - nå og neste års statsbudsjett.

 

Menneskerettigheter må beskyttes

Tillit bygges sakte opp, men rives fort ned. Korona-pandemien skaper usikkerhet og ustabilitet, og truer menneskerettighetene globalt. Totalitære regimer bruker situasjonen for å øke kontroll og overvåkning, og sivilsamfunn over hele verden merker konsekvensene. Grunnleggende rettigheter som retten til helse og utdanning står nå også  i fare for mange.

For å fortsette å støtte og utvikle sivilsamfunn i Sør er det viktig å bevare bistandsprosenten generelt. For å skape dialog, debatt og påvirke politiske beslutninger er det viktig å bevare informasjonsstøtten spesielt.

 

Granavold-plattformen forplikter

Grunnleggende forhold ved norsk bistand er sikret gjennom regjeringens viktigste dokument: Granavolden-plattformen.

I Granavolden-plattformen står bistandsprosenten sentralt. Nå er den viktigere enn noen gang. Behovet for bistand og godt utviklingsarbeid som bidrar til strukturelle endringer vil på ingen måte forsvinne. Uten internasjonal solidaritet og bistand er ikke utviklingsland i stand til å forebygge og håndtere katastrofer som korona-pandemien.

Vi må i tillegg spørre oss selv hvilke verdier vi vil styrke og hvordan vi skal bidra i den globale dugnaden for å sikre en rettferdig og bærekraftig verden.

Regjeringen har gjennom Granavolden-plattformen allerede vedtatt at Norge skal bidra godt; minst én prosent av bruttonasjonalinntekt skal gå til bistand- og utviklingsarbeid.

 

Vår oppfordring

Når verden vakler, kan ikke regjeringen vakle også. Det norske sivilsamfunnet består av et mangfold av organisasjoner, som jobber med et enda større mangfold av partnere og områder.

Vi samarbeider med partnere om alt fra akutt nødhjelp, langsiktige prosjekter, til å endre strukturelle problemer. Vi gjør alt fra å bygge brønner, klimatilpasse landbruk, til å arbeide for gode politiske løsninger på verdens utfordringer. Dette er essensielt å opprettholde i tiden framover om vi både skal løse en pandemi og nå målene i Agenda 2030.

Vi oppfordrer regjeringen til å vise langsiktig lederskap, og ikke svekke den internasjonale solidariteten med kutt i bistandsprosenten i disse krisetider. Vi må heller styrke fokuset og ressursene til dette. Anerkjenne at verden er én, og at problemene er felles. Virus-spredningen viser oss at ingen er trygge før alle er trygge.

Informasjonsstøtten, partnerskapssatsninger og nødhjelp trengs og må derfor bevares og styrkes av regjeringen, både i en krisetid og etter.

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 19.03.2020 15.34.53 Sist oppdatert: 19.03.2020 15.34.53