I Libya lever flyktninger og migranter under forhold som gjør dem ekstra sårbare for koronaviruset, skriver Aurora Nereid og Judith Tesfaghiorghis. Ved spredning av covid-19 i landets flyktningleirer vil konsekvensene bli katastrofale. Her fra hovedstaden Tripoli, der flyktningbarn oppholder seg i en provisorisk bygning, 10. april 2020. Foto: Amru Salahuddien / Xinhua / Sipa USA / NTB scanpix

Libyas flyktninger må ikke glemmes

MENINGER: I Libya lever flere hundre tusen flyktninger og migranter allerede under umenneskelige forhold. Ved manglende internasjonal oppfølging kan et covid-19-utbrudd i de libyske flyktningleirene kunne komme til å skje uten at noen får vite om det, skriver Aurora Nereid og Judith Tesfaghiorghis.

Av Aurora Nereid og Judith Tesfaghiorghis Sist oppdatert: 08.05.2020

En solid innsats er blitt lagt ned, både fra enkeltpersoner, organisasjoner, og norske politikere, for å evakuere barn og sårbare personer fra Moria-leiren på Lesvos. Sykdomsutbrudd i flyktning- og interneringsleirer vil få fatale konsekvenser.

I Libya lever i overkant av 600.000 flyktninger og migranter allerede under umenneskelige forhold. Verdens Helseorganisasjon anser Libya som et høyrisikoland for Covid-19.

Flyktningene og migrantene lever under forhold som gjør at de er ekstra sårbare for viruset. Mange av dem er plassert i overfylte interneringsleirer der det er mangel på ventilasjon, lys, vaskefasiliteter og latriner. Dersom koronaviruset sprer seg her, vil konsekvensene for flyktninger og migranter i landet bli katastrofale.

 

Borgerkrigstilstander preger landet

Her må Norge kjenne sin besøkelsestid, og ta sitt internasjonale ansvar på alvor. Norsk støtte må komme i tillegg til det vi bidrar med via EUs flergiverfond for stabilitet og tiltak mot irregulær migrasjon i Afrika.

Denne støtten har i stor grad ført til en styrket grensekontroll og flere returer. Nå må Norge opptre som en tydelig aktør som setter menneskerettighetene til sårbare migranter og flyktninger høyt på agendaen.

Etter Gaddafi-regimets fall i 2011 har Libya vært preget av kaos. I dag har landet to rivaliserende regjeringer med hver sin væpnede styrke og et utall lokale militser. Landet er i en tilstand av borgerkrig.

Situasjonen for migranter i Libya var akutt allerede før koronavirusets utbrudd. Ifølge en FN-rapport fra 2018 blir migranter utsatt for drap, voldtekt, tortur, slaveri og menneskesmugling. I interneringsleirene florerte det også med sykdommer som tuberkulose, akutt diare og luftveisinfeksjoner.

 

Dårligere tilgang på helsetjenester

FNs høykommissær for flyktninger opplyser at Libyas forverrede konfliktnivå har påvirket en allerede presset helsesektor. I starten av påskeuken ble et av de største sykehusene i Libyas hovedstad rammet av et ødeleggende rakettangrep.

Koronaviruset betyr mindre støtte, mindre bistand og dårligere tilgang på helsetjenester for migrantene og flyktningene i Libya. For mange migranter og flyktninger blir situasjonen enda mer usikker av at de ikke har identifikasjonspapirene de trenger for å få helsehjelp.

FNs høykommissær for flyktninger har annonsert at noen av deres aktiviteter i landet suspenderes, inkludert arbeidet på et kommunalt dagsenter og et registreringssenter hvor nyankomne migranter kan få hjelp.

 

Det haster! Ikke glem Libya!

Manglende internasjonal oppfølging av leirene vil kunne føre til at et potensielt utbrudd av covid-19, og omfanget av et slikt utbrudd, vil forbli ukjent.

Det er heller ikke usannsynlig at fraværet av internasjonal oppmerksomhet kan lede til en generell forverring av forholdene i leirene. Det haster å få iverksatt gode og trygge tiltak for å stoppe smitten. Ikke glem Libya.

Mening

Situasjonen for migranter i Libya var akutt allerede før koronavirusets utbrudd.

Aurora Nereid og Judith Tesfaghiorghis
Publisert: 08.05.2020 11.16.10 Sist oppdatert: 08.05.2020 11.16.10