Portrett, portrait, alene, alone, civita, Kristin,

Civita-sjef Kristin Clemet mener at innlegget til  Sturla Henriksbø og Mathias Slettholm er et bevis på manglende vilje til å diskutere nytenkende bistandsprioriteringer. 

Jeg bommet nok ikke om KrF

I et blogginnlegg, som ble gjengitt i Bistandsaktuelt 26. februar, skrev jeg at KrF kan være til hinder for en god debatt om bruken av bistandsmidlene, fordi partiet nesten alltid avviser forslag til omprioriteringer på bistandsbudsjettet. Skal det satses mer på noe, må det komme på toppen av et bistandsbudsjett som allerede er meget stort, enda det er veldokumentert at ikke all bistand bidrar til fattigdomsbekjempelse og utvikling. Mye av bistanden er i verste fall skadelig, fremholdt jeg.

I et innlegg på Bistandsaktuelts nettside 3. mars. skriver Sturla Henriksbø og Mathias Slettholm fra KrF at jeg «bommer grovt».

Deretter bekrefter de nøyaktig det jeg skrev: Hverken forslaget fra Høyres programkomité om økt satsing på fornybar energi eller NHOs forslag om økt satsing på næringstiltak bør, ifølge Henriksbø og Slettholm, tas innenfor dagens bistandsbudsjett. Det er nemlig ikke god bistand å «ta pengene» fra annen bistand. Slike tiltak bør derfor gjennomføres «uten at man skal måtte omprioritere bistandsmidler» eller ved at det tas «utenfor bistandsbudsjettet».

Publisert: 13.03.2020 11.37.47 Sist oppdatert: 13.03.2020 11.37.47