Flere har tatt til orde for fagutdanning i debatten om næringsliv og bistand, skriver Øivind Engh. Han mener at bistand til fagutdanning bør fokusere på å blant annet legge et grunnlag for videre næringsutvikling og entreprenørskap. Her fra et verksted i Matambu-Solo i republikken Kongo, der lærlinger øver på å høvle tre. Foto: Heiner Heine / Imagebroker / NTB scanpix

Bistand til fagutdanning kan styrke næringslivet

MENINGER: Næringsmiljøene i afrikanske land må styrkes, og økt kvalitet på fagopplæring vil gi lokale bedrifter større sjanse til å lykkes, skriver Øivind Engh. Fagutdanning bør bli et enda mer aktivt verktøy ved bistand til lokalt næringsliv, mener han.

Av Øivind Engh Sist oppdatert: 28.02.2020

Tidlig i 2020 har det blitt ført en debatt om norsk bistand og næringsliv i media. Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid startet med å ta til orde for at deler av bistandspengene mer direkte skal gå til å utvikle næringslivet i afrikanske land. Og kanskje med den konsekvens at mindre penger skal gå til grunnleggende fattigdomsbekjempelse.

Kirkens Nødhjelps generalsekretær, Dagfinn Høybråten, reagerte på dette utspillet med å understreke at de ikke kan støtte en prioritering som tar fra de fattige for å gi til en ordning som fort kan ende opp som subsidier for norske bedrifter. Andre har ulike mellomliggende synspunkter.

Behøver det være noen motsetning mellom å styrke næringsliv og arbeidsplasser og å opprettholde bistanden til de svakeste? Nei, det er ikke en motsetning, vel og merke hvis en med næringsliv mener lokalt næringsliv og lokale behov. Det er de lokale næringsmiljøene som må styrkes, og være utgangspunktet for næringsutvikling og entreprenørskap.

 

Bør bistanden satse på fagutdanning?

Utdanning er et avgjørende og prioritert område for bistanden. Grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter er avgjørende. I tillegg står yrkesopplæring i en særstilling for å bidra til kvalitativt arbeid som igjen fører til en inntekt å leve av.

Bedre fagutdanning vil også føre til økt kvalitet på lokale produksjoner og tjenester. Økt kvalitet på fagopplæringen vil gi små og mellomstore lokale bedrifter større sjanse til å lykkes og å vokse. Dette vil også gjelde kvaliteten på lokale offentlige arbeidsplasser innen helse og utdanning.

For få år siden ble «Yrkesopplæring – Building skills for jobs» etablert som et eget programområde hos Norad for Norges satsing på yrkesutdanning. Det ble satt av penger som organisasjoner og næringsliv kunne søke på. I partnerskap mellom næringsaktører og utdanningsaktører fikk ni prosjekter tilskudd før programmet ble avsluttet tidligere enn planlagt.

«Yrkesopplæring – Building skills for jobs» skulle være en del av Norges satsning på utdanning globalt. Målet var å gi ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet, slik at flere får jobb. Kanskje kunne en videreføring av et tilsvarende engasjement vært veien videre?

Også i debatten om næringsliv og bistand, har flere tatt til orde om fagutdanning, men hva så? Fagutdanning må i enda større grad være et aktivt verktøy i bistand hvor lokalt næringsliv er en viktig aktør. Fokuset må være å styrke kvaliteten på utført arbeid, gi utdanning og erfaring som gir jobb, og gi grunnlag for videre næringsutvikling og entreprenørskap.

Mening

Fagutdanning må i enda større grad være et aktivt verktøy i bistand hvor lokalt næringsliv er en viktig aktør.

Øivind Engh
Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 28.02.2020 12.11.12 Sist oppdatert: 28.02.2020 12.11.12