Forfatteren av innlegget etterlyser med norsk bistand til jordbruk og småbønder. 

Venter på svar om covid-19, sult og bistand

MENINGER: Omtrent 21 prosent av de som har dødd av covid-19 bor i utviklingsland til tross for at 85 prosent av befolkningen i verden bor i disse landene. Vi har imidlertid ingen garanti for at dette ikke kan endre seg til det verre.

Heldigvis dør ingen av sult i Norge, men situasjonen i mange land i verden er dessverre helt annerledes. Det produseres mer enn nok mat i verden til at alle mennesker kan få nok mat. Til tross for det så dør det omtrent ni millioner mennesker av sult i verden hvert år. Det betyr at det i gjennomsnitt dør i overkant av 17 mennesker av sult hvert eneste minutt året rundt. I tillegg er omtrent 144 millioner barn i verden kortvokste på grunn av at de får for lite mat.

Norge er det landet i verden som gir nest mest utviklingshjelp målt i andel av brutto nasjonalinntekt. I 1999 var det Luxemburg som brukte mest penger på utviklingshjelp målt på denne måten.            Luxemburg brukte 1,05 prosent, Norge brukte 1,02 prosent, og på tredjeplass lå Danmark med 0,71 prosent. FNs målsetting er at alle land som ikke er utviklingsland, skal gi utviklingshjelp på minimum 0,7 prosent av brutto nasjonalinntekt.

Til tross for at både norske myndigheter og norske frivillige organisasjoner gjør en veldig god innsats for å redusere sult og fattigdom i verden, så mener jeg at prioriteringene innen norsk bistand bør endres.

Hver dag dør omkring 25 000 mennesker av sult i verden.

I 2019 gikk 4,92 prosent av internasjonal bistand til landbruket. Norges prioritering av landbruket i bistanden var enda lavere.  I 2019 gikk bare 1,58 prosent av norsk bistand til landbruket i utviklingsland.

Verdensbanken og FN har dokumentert at støtte til familielandbruket i utviklingsland er minst dobbelt så effektivt for å redusere sult og fattigdom som støtte til hvilken som helst annen sektor. Jeg har flere ganger både muntlig på offentlige møter og skriftlig spurt norske myndigheter og representanter for myndighetene om hvorfor den mest effektive bistanden for å redusere sult og fattigdom, prioriteres så lavt.  Jeg har aldri fått noe svar, men jeg gir meg ikke.

Mening

Publisert: 23.12.2020 09.24.11 Sist oppdatert: 23.12.2020 09.24.11