Afghanistankomiteen kom ikke til landet sammen med de internasjonale styrkene, og vil fortsette arbeidet vårt når soldatene drar. Dette gir oss bred støtte i det afghanske folket. Bistandsarbeidet må gjennomføres med, og ikke mot lokale kulturer og verdier, samtidig som vi alltid baserer vårt arbeid på organisasjonens verdier, plattform og internasjonale menneskerettigheter. Slik klarer vi å fortsette å jobbe i Afghanistan til tross for en krevende sikkerhestsituasjon, skriver Gry Synnevåg som er styreleder i Afghanistankomiteen. Bildet er fra en skole Afghanistankomiteen støtter i Badakshan-provinsen. 

Afghanistankomiteen: Vi blir når soldatene drar

Soldatene fra Norge og andre land forlater nå Afghanistan. Situasjonen i landet uforutsigbar og utrygg. Men Afghanistan-komiteen drar ikke. Vi vil fortsette å jobbe langsiktig sammen med lokalbefolkningen.

Afghanistan er igjen i nyhetsbildet i kjølvannet av beslutningen om tilbaketrekning av internasjonale styrker fra landet innen 11. september. Det rapporteres om manglende fremdrift i fredsforhandlingene, og i de første månedene av 2021 økte antall sivilt drepte og skadede som følge av krigshandlinger med 28 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Dette er en svært skremmende utvikling, som fører til usikkerhet og frykt i en befolkning som allerede er traumatisert etter mer enn 40 år med krig og konflikt. Afghanistankomiteen krever at Taliban og regjeringsstyrkene snarest inngår en våpenhvile og respekter internasjonal humanitær rett, og vi krever også at andre afghanske og utenlandske væpnede grupper avslutter terroren i landet.

Medieoppmerksomheten rundt krigshandlinger og terror er viktig, men må ikke føre til at vi reduserer støtten til langsiktig bistand når internasjonale styrker nå skal forlate landet. Det er viktig å få fram at håpet om fred og bærekraftig utvikling finnes. Det ser vi hver eneste dag i arbeidet vårt, selv om dette ikke alltid blir løftet fram i nyhetsbildet.

 

Militær strategi må ikke styre bistanden

Norsk og internasjonal bistand til Afghanistan har de siste 20 årene vært knyttet til den militære og sikkerhetspolitiske innsatsen. Dette var, er og vil alltid være feil. Afghanistankomiteen har alltid kjempet imot dette, og holdt avstand til de militære aktørene.

Den delen av bistanden som fulgte den militære innsatsen har ledet til økt korrupsjon og nøret opp under eksisterende konflikter. Forskere har konkludert med at kortsiktig bistand utført av eller i nært samarbeid med militære styrker ikke har hatt den antatte stabiliserende eller tillitsskapende effekten.

Den internasjonale militære tilbaketrekningen åpner derfor for at all bistanden til Afghanistan gjennomføres i henhold til bistandsfaglige prinsipper. Gjennom mer enn førti år i landet har Afghanistankomiteen erfart at bistand må være forankret i lokale behov og prioriteringer, den må eies og drives frem av lokalbefolkningen, og må være bygget på FNs bærekraftsmål og internasjonale konvensjoner.

 

Langsiktighet og respekt for mangfold 

Vi jobber med alle de store folkegruppene i landet. De ansatte i Afghanistankomiteen er kvinner og menn med ulik etnisk, religiøs, og språklig bakgrunn. Dette mangfoldet er viktig for å bli akseptert som en upartisk aktør. At vi har vært i Afghanistan gjennom 40 år er også viktig. Vi kom ikke til landet sammen med de internasjonale styrkene, og vi vil fortsette arbeidet vårt når soldatene drar. Dette gir oss bred støtte i det afghanske folket.

Bistandsarbeidet må gjennomføres med, og ikke mot lokale kulturer og verdier, samtidig som NAC alltid baserer sitt arbeid på organisasjonens verdier, plattform og internasjonale menneskerettigheter. Det er viktig at ungdom, kvinner og menn med ulik bakgrunn og sosial status deltar i planleggingen, gjennomføringen og styringen av bistandsprosjekter for å hindre korrupsjon og maktmisbruk.

I Afghanistankomiteen har vi alltid jobbet etter disse prinsippene. Vi jobber med langsiktig bistand og humanitært arbeid i myndighetsstyrte distrikter, i områder som er kontrollert av Taliban, og på steder der de to partene strides om makten.

Vi kommuniserer med begge parter, og samarbeider tett med lokale bygderåd, og opplever derfor bred støtte til programmene våre innenfor utdanning, helse, matsikkerhet og naturressursforvaltning. Til tross for den krevende situasjonen har vi klart å gjennomføre planlagte aktiviteter, og funnet løsninger på de problemene som har oppstått etter dialog med partene i konflikten. Så vi blir sammen med det afghanske folket, nå når soldatene drar.

Mening

Publisert: 22.06.2021 12.39.51 Sist oppdatert: 22.06.2021 12.39.51