Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet, skriver Elisabeth Grieg. Foto: NTB

Det handler ikke om veldedighet, men om business

MENINGER: Det siste året har vi sett en fantastisk vekst i grønne aksjer og investeringer. Sosial bærekraft trenger den samme oppmerksomheten fra investorer og næringsliv.

Av Elisabeth Grieg Sist oppdatert: 27.01.2021

Bærekraftig utvikling, handler ikke kun om klima og miljø, men også om sosiale forhold. Menneskerettigheter, utdanning, anstendig arbeid og likestilling. FNs bærekraftsmål er rammene for hvordan verden skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Skal vi nå de ambisiøse målene, må næringslivet ta et stort ansvar og omfattende grep.

Det skjer mye på klima og miljø, der vi nå ser en oppløftende grønn bølge. Selskaper endrer seg, skiller ut virksomheter og tenker nytt. De ser at det lønner seg og vet at det allerede i nær fremtid ikke er noen vei utenom. Myndigheter og samfunnet presser på for å avsløre grønnvasking. Men sosial bærekraft henger etter. Det må endre seg raskt.

 

Må ta vare på samfunnet

Vår jobb i Grieg Gruppen er å skape varige verdier og tjene penger, som igjen skaper arbeidsplasser og vekst. Kombinert med dette er fotavtrykket vi etterlater oss en sentral del av hver eneste beslutning som tas i våre selskaper. Det gjelder når vi kutter utslipp og jobber for utslippsfri transport til sjøs, men også når vi utvikler lokalsamfunn og menneskene rundt oss.

For å kunne skape varige verdier må du også ta vare på samfunnet.

Vi både lever etter, og strekker oss mot nettopp dette, og vi er trygge på at de som sover i timen og tar lett på sosial bærekraft, vil være i samme situasjon som dem som har havnet bak på klima og miljø.

 

Sosial bærekraft

Uten å prioritere sosial bærekraft, vil vi heller aldri lykkes med de virkelige løftene på klima. Alt henger sammen med alt. Det er derfor også bærekraftsmål nr 17 kanskje er det viktigste: Partnerskap for å nå målene.

Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. I Grieg Gruppen har vi inngått et samarbeid med WWF i tre havnebyer på Filippinene, et av verdens mest plastforurensende land. Prosjektet skal blant annet utdanne og engasjere barn og unge til å lære mer om avfallshåndtering og hvordan vi kan ta bedre vare på havet og nærmiljøet vårt. Etablerer vi incentivordninger, bedrer infrastrukturen og gir riktig opplæring, kan vi bidra til å stoppe plastforsøplingen der problemet er størst. Det holder ikke å bare bruke penger, vi må bidra med kunnskap, teknologi og mennesker over tid.

Som shipping-aktør sitter vi på kunnskap om logistikken rundt havnene og hvordan avfall skal håndteres. Dette er kunnskap vi ønsker å dele videre. WWF stiller i tillegg til kunnskap og kompetanse om plastforsøpling, med lokale samarbeidspartnere som kjenner utfordringene i lokalmiljøene rundt havnene. Dette skal ikke være et prosjekt utenfra. Vi skal bygge på den lokale kompetansen for mennesker og miljø. Lykkes vi, kan ordningen forhåpentligvis tas i bruk i havner over hele verden.

 

Skape verdier

Prosjektet på Filippinene har som mål å være større enn seg selv. Det skal være verdiskapende for lokalsamfunnene vi jobber med, og få ringvirkninger globalt. Akkurat slik vi vil tjene på å bevare havet, så vil vi tjene på å ha sunne og bærekraftige samfunn. Om sosial bærekraft får oppmerksomheten og rammene det fortjener, vil norsk næringsliv investere og skape nye løsninger og verdier. Fordi det åpenbart lønner seg. Og fordi det straffer seg å tenke snevert. #nobullshit

Mening

Ingvild Festervoll Melien
Foto: Ingvild Festervoll Melien
Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 27.01.2021 09.41.37 Sist oppdatert: 27.01.2021 09.41.37