Copyright © fotograf  Tanzania, Dar es Salaam, SEAP, ARB, ingeniører

Grønn Ungdom vil satse tungt på lokal næringsutvikling blant annet gjennom å sørge for at det er lokale aktører som utfører oppdrag Norge finansierer. Bildet er bra et opplæringsprogram i Tanzania for kvinnelige ledere. Foto: Ken Opprann

Grønn Ungdom: Ambisjonsnivået må opp, Senterungdommen

MENINGER: I møte med en regjering som kutter i bistandsbudsjettet for 2021, og ikke følger opp forpliktelsene sine til FNs klimafond, etterlyser Senterungdommen et bredt bistandsforlik. Det er bare synd at lista for et slikt forlik legges fryktelig lavt. Skal Grønn Ungdom stille seg bak er ambisjonsnivået nødt til å økes kraftig.

Kravene fra Senterungdommen til et bistandsforlik er påfallende svake. De ønsker at vi forplikter oss til å overføre 1prosent av brutto nasjonalinntekt BNI til bistand, og at bistanden skal bli mer langsiktig og forutsigbar.

For det første overstiger dagens bistandsbudsjett allerede 1prosent av BNI, selv med svært kritikkverdige kutt for 2021, noe som også er en selvfølge, da det er vedtatt i Stortinget. Senterungdommen slår med dette inn åpne dører, og ønsker altså å forplikte seg til et lavere bistandsnivå enn en regjering støtta av Frp - et parti med en ny-innstilt leder som kaller norsk bistand for sløsing med penger.

Når det kommer til forutsigbarhet og langsiktighet leverer de i bunn og grunn bare en floskel. Alle aktører på tvers av bistandssystemet og det politiske spekteret forsøker å gjøre en konstruktiv avveining mellom fleksibilitet og forutsigbarhet. Om noe skal kunne sies om den avveininga er det at verdens fattigste stadig står ansikt til ansikt med et mer uforutsigbart trusselbilde, både på grunn av covid-pandemien og klimaendringer.

Noe av vår bistand vil altså måtte være humanitær nettopp fordi vi ikke har opptrådt langsiktig nok - ikke som bistandsaktør, men som ett av de landene som har tjent penger på å eksportere en råvare med store klimautslipp.

 

Trenger endringer

De Grønne jobber for en samstemt politikk for utvikling - alle deler av politikken må dra i bærekraftig retning. Misforstå oss rett, forutsigbarhet er en bærebjelke i bistandssystemet, men Senterungdommen legger virkelig ikke noe nytt på bordet ved å fastslå allment vedtatte sannheter. Det skal også holde hardt å kalle det nytenkende å kreve at Norge følger opp forpliktelsene sine. Det blir selvmotsigende å kritisere det norske bistandsapparatet for å jakte mer på applaus enn utvikling, når man selv jakter anerkjennelse for å basere et forlik på konsensus om lave ambisjoner og ingen endring.

 

Grønn Ungdom mener det trengs endring, og det går også MDG til valg på. De grønne vil, i tillegg til minst 1 prosent av BNI til bistand over statsbudsjettet, overføre et beløp tilsvarende ytterligere 1 prosent av BNI til klima- og naturtiltak og klimatilpasning i det globale sør fra Oljefondet.

Både nødhjelp og utviklingshjelp må foregå på mottakernes premisser og ha lokalt eierskap. Vi vil satse tungt på lokal næringsutvikling blant annet gjennom å sørge for at det er lokale aktører som utfører oppdrag vi finansierer, i stedet for Siemens eller Equinor, og ved å satse på ren energi for utvikling med vekt på å utvikle lokal produksjon og eierskap. I tillegg må skatt for utvikling styrkes sammen med garantiordninger for investeringer. Dette er konkrete tiltak som tar store skritt i retning av et norsk bistandsapparat som styrker stater og lokalsamfunn og gjør dem bedre i stand til å ta ansvar for egen utvikling, som ser behovet for både fleksibilitet og forutsigbarhet, og som tar ansvar for å støtte de som møter de verste konsekvensene av klimaendringene.

 

Større ambisjoner

Det er i grunn ikke overraskende at Senterungdommen ønsker seg et bredt, innholdsløst bistandsforlik, og det er ikke overraskende om de skulle lykkes. Det eneste som skiller Senterpartiet fra resten av den grå blokka på Stortinget når det gjelder bistand er at de i utkastet til nytt partiprogram ønsker å ta bistandsmidler ut av helse, utdanning og næringsliv og overføre de til jordbruk. Grønn Ungdom er gjerne med på å samles om en bistandspolitikk, men da må ambisjonsnivået være mye høyere enn å sementere status quo.

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 12.04.2021 08.02.33 Sist oppdatert: 12.04.2021 08.02.33