Anne Beathe Tvinnereim skriver at den nye strategien for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingssamarbeidet vil bli lansert i forbindelse med Global Disability Summit i februar neste år

Vil lansere ny strategi på Global Disability Summit

MENINGER: Regjeringen mener inkludering av marginaliserte grupper er et svært viktig område i utviklingssamarbeidet. Det er også en forutsetning for å nå bærekraftsmålene, skriver utviklingsministeren.

Takk for det åpne brevet i Bistandsaktuelt. Regjeringen er enig i at inkludering av marginaliserte grupper er et svært viktig område i utviklingssamarbeidet. Det er også en forutsetning for å nå bærekraftsmålene. Personer med nedsatt funksjonsevne er blant de mest marginaliserte og i mange land havner de nederst på alle utviklingsparametre.

 

For å kunne bidra til å bekjempe barrierer og fremme rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne må vi i utviklingssamarbeidet jobbe langs to spor. Vi må ha målrettede innsatser. I tillegg er det viktig å se nærmere på hvordan vi i større grad kan integrere hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingssamarbeidet generelt. Vi må også følge opp hvordan våre partnere jobber med inkludering  i sitt arbeid, på ulike tematiske områder. Dette er blant de temaer som vil bli behandlet i strategien for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingssamarbeidet. Strategien vil bli lansert i forbindelse med Global Disability Summit i februar neste år, og vil være del av de norske globale forpliktelsene til toppmøtet.

 

Vi har påtatt oss et stor ansvar som vertskap for toppmøtet. Med møtedeltakernes forpliktelser vil møtet kunne føre til viktige positive endringer for å fremme rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, likestilling og reell deltakelse. Vi jobber nå med å mobilisere for slike forpliktelser. Vi setter stor pris på det viktige arbeidet sivilt samfunn gjør for å mobilisere og engasjere. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet i forberedelsene frem til toppmøtet og i arbeidet med strategien for inkludering.

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 01.12.2021 08.51.50 Sist oppdatert: 01.12.2021 08.51.50