En computer-illustrasjon av mycobacterium tuberkulosebakterien som forårsaker tuberkulose. Foto: NTB 

Verden kjemper mot to dødelige, luftbårne sykdommer

MENINGER: På bare litt over ett år har over 2,7 millioner mennesker dødd av covid-19. I de fattigste og mest marginaliserte samfunnene rundt om i verden finnes det imidlertid en annen luftbåren pandemi — tuberkulose — som hvert år tar rundt 1,4 millioner liv.

Av Dag-Inge Ulstein og Peter Sands   Sist oppdatert: 24.03.2021

Etter hvert som covid-19 spredte seg verden rundt, ble helsearbeidere, testutstyr, laboratorier og helsesentre omdisponert fra blant annet tuberkulosebehandling til å bekjempe den nye pandemien.

Foreløpige data fra Det globale fondet viser de dødelige følgene av de omdisponerte ressursene:

  • I 13 av de landene som er hardest rammet av tuberkulose, gikk antallet personer som ble testet for sykdommen ned med 29 prosent fra 2019-2020.
  • I de samme landene ble 45 prosent færre personer testet for multiresistent tuberkulose — en av de mest fryktede formene for antimikrobiell resistens.
  • En ny rapport fra Stop TB-partnerskapet tyder på at framgangen i tuberkulosebekjempelse kan ha blitt satt tilbake med over et tiår.

Men det finnes håp. Covid-19-pandemien har ført til et globalt samarbeid som har vist at partnere kan handle i fellesskap for raskt å finne nye løsninger på en alvorlig trussel mot global helsesikkerhet. Sammen med Sør-Afrika leder Norge ACT-As fasiliteringsråd, den internasjonale koalisjonen som arbeider for å sikre rettferdig tilgang til testutstyr, behandling og vaksiner for å bekjempe covid-19. Det globale fondet er en av ACT-As grunnleggere.

 

Utfordret og inspirert

Da den nye pandemien rammet oss, bevilget Det globale fondet — med bidrag fra Norge — nesten en milliard dollar for å til tiltak for å dempe konsekvensene av covid-19 for hiv-, tuberkulose- og malariaprogrammene, og til styrking av helsesystemene i utviklingsland.

Eksempler fra India og Bangladesh viser at testnivåene gikk kraftig ned i de første månedene etter at covid-19-pandemien startet. Mot slutten av 2020 kunne de teste og behandle nesten like mange tuberkulosepasienter som før covid-19-pandemien.

Covid-19 har utfordret oss til å tenke nytt om tuberkulosebekjempelse. Tuberkulosepasienter får nå utdelt 1–2 måneders forbruk av tuberkulosemedisin. I stedet for daglige oppmøter ved helseklinikker, kan pasientene bruke en app på smarttelefonen til å rapportere om helsetilstanden. Dermed blir det lettere for pasientene å gjennomføre behandlingen, og det blir mulig å nå fram til flere mennesker med tuberkulose og raskere få slutt på tuberkulose som en epidemi.

Med riktig lederskap og finansiering er det mulig å opprettholde framgangen i kampen mot tuberkulose, og samtidig bekjempe covid-19 — og være bedre forberedt på framtidige luftbårne pandemier. Dette med de samme verktøyene som Det globale fondets partnerskap har utviklet for å bekjempe tuberkulose: Lokale helsearbeidere tester, utfører smittesporing og isolerer for å hindre videre spredning, lokalsamfunn deler viktig informasjon for å forebygge og beskytte mennesker mot infeksjon, og laboratorier og helsesentre har allerede testutstyr på plass og nødvendig opplæring til å kunne teste for begge sykdommene.

Igjen er det India som fører an, med et nytt program som tester både for covid-19 og tuberkulose samtidig. Symptomene på covid-19 og tuberkulose ligner hverandre, og dermed kan slik testing gjøre det enklere å stanse videre spredning av begge sykdommene — og sikre at tuberkulosepasienter får behandling og blir kurert.

 

Globale løsninger

Enda viktigere er det kanskje at covid-19 også har vist oss hva som er mulig når verden står sammen mot en felles fiende og setter av ressurser for å bekjempe den. Hurtigtester og vaksiner mot covid-19 ble utviklet på under ett år, og sanntidsdata om covid-19-pandemien gjør at landene raskt kan håndtere og begrense utbrudd.

Til sammenligning mangler vi fortsatt en effektiv vaksine mot tuberkulose, og testene er dyre og må gjøres i et laboratorium, og smittestatistikk blir sent tilgjengelig.

Om vi klarer å få til dette for covid-19, kan og må vi også klare å få til det samme for tuberkulose. Ellers risikerer vi at vi slår ned én luftbåren pandemi, men samtidig ser at antallet smittede og døde fra en annen luftbåren pandemi skyter i været.

Før covid-19-pandemien traff oss døde over 1,4 millioner mennesker av tuberkulose hvert år. Kun 7,1 millioner av de 10 millionene som ble syke med tuberkulose i 2019, ble testet og behandlet. Det betyr at 2,9 millioner tuberkulosesyke har falt utenfor og fortsatt kan smitte andre. Det øker også risikoen for at multiresistent tuberkulose kan spre seg over hele verden.

På Verdens tuberkulosedag i år må vi ta lærdom av erfaringene fra kampen mot både tuberkulose og covid-19. Vi må styrke helseprogrammene over hele verden og forene ressursene for å bekjempe begge sykdommene og forberede oss på framtidige luftbårne pandemier som vi vet vil komme. Ingen er trygge før alle er trygge.

 

Les mer: 

Helse-eksperter: Kampen mot tuberkulose er satt kraftig tilbake av covid-19

Mening

Om vi klarer å få til en vaksine for covid-19, kan og må vi også klare å få til det samme for tuberkulose.

Publisert: 24.03.2021 09.42.06 Sist oppdatert: 24.03.2021 09.42.06