Artikkelforfatterne ser et stort potensiale for samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå (SSB), Skattedirektoratet/folkeregisteret, Brønnøysundregistrene og Kartverket.

Norad satser på statistikk og registre

MENINGER: Norad arbeider for en styrket satsning gjennom et utvidet, samlet og spisset statistikk- og registerprogram.

Kartverket stanser bistanden til fattige land, skriver Habitat Norge og Erik Berg i Bistandsaktuelt (31.5.21). Norad er derfor glad for at Kartverket svarer Berg i Bistandsaktuelt (2.6.21) at de vil videreføre sin bistandsaktivitet, men med økt fokus på Hav for utvikling og statistikk og registersamarbeidet. Kunnskapsbanken ser derfor fram til mer samarbeid i tiden som kommer.

Norske institusjoner, med sin unike erfaring og kunnskap, er et viktig og prioritert bidrag i norsk utviklingssamarbeid. Gjennom kunnskapsbankprogrammene gir norske institusjoner betydelige bidrag i våre samarbeidslands arbeid for å nå FNs bærekraftsmål.

Det stemmer derfor ikke, som Berg skriver, at Kunnskapsbanken er i ferd med å legges ned, eller at Norad reduserer sin aktivitet på statistikk- og registersamarbeid. Snarere tvert imot!

Norad jobber med å øke innsatsen på statistikk og registre. Det er også klare ambisjoner om å styrke Kunnskapsbanken og utvikle rekken av kunnskapsprogrammer videre.

Norad og UD finansierer allerede i dag en rekke prosjekter under «statistikk- og register-samarbeidet». Nå arbeider Norad for en styrket satsning på dette området, gjennom et konkret forslag til et utvidet, samlet og spisset statistikk- og registerprogram. Her er det et stort potensiale for samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå (SSB), Skattedirektoratet/folkeregisteret, Brønnøysundregistrene og Kartverket.

Hele 193 land har forpliktet seg til å nå FNs bærekraftsmål. Disse 17 målene skal vise veien til en verden uten fattigdom, med mindre ulikhet og der klimaendringene bremses. I sin enkleste form er bærekraftsmålene lette å forstå. Alle land starter et sted og har et mål om å ende opp et nytt og bedre sted. Statistikk og registre leverer viktige bidrag for å si om målene er nådd og hva som eventuelt bør prioriteres. På den måten utgjør god statistikk et helt sentralt grunnlag i den globale dugnaden som bærekraftsmålene er. Sentrale størrelser som folketall, brutto nasjonal produkt og mange andre viktige tall leveres nettopp av de institusjonene som er i kjernen av Norges innsats på statistikk og registre.

Slagordet til FNs bærekraftsmål  «leaving no one behind/ingen skal utelates» betyr at vi faktisk er nødt til å telle både før vi drar ut og etter at vi kommer frem.

I Norad sier vi at «Fakta har makta» - registre og statistikk er selve storleverandøren av slike fakta.

 

Mening

Publisert: 04.06.2021 15.03.37 Sist oppdatert: 04.06.2021 15.03.37