Bosetningen Jardim Sao Louis i utkanten av Sao Paulo i Brasil, hus tett i tett

Bosetningen Jardim Sao Luis i utkanten av Sao Paulo i Brasil. Foto: Paulo Whitaker / Reuters / NTB

Kartverkets bistand til fattige land – sluttreplikk fra Habitat Norge

Med utgangspunkt i Kartverkets bistand til fattige land har «Statistikk og registerprogrammet» i Norads avdeling Kunnskapsbanken blitt diskutert i leserinnlegg i Bistandsaktuelt og i Ringerikes Blad.

Kort oppsummert forstår vi nå at Norad jobber for å styrke satsing med et utvidet statistikk- og registerprogram, at arbeidet rundt Kunnskapsbanken er under reorganisering og at Kartverket avvikler sin bistand til land på Balkan og i Øst-Europa til fordel for deltakelse i Norads «Hav for utvikling» program. Vårt spørsmål var hvorfor Kartverket avvikler sin hjelp med å få på plass gode løsninger for eiendomsregistrering på Balkan og i Øst-Europa, og om dette er godkjent av departementene (UD og KMD). Det har vi ikke fått svar på.

Habitat Norge arrangerer hvert år i oktober «Den internasjonale Habitat dagen». Planlagt tema i år vil være betydningen av å sikre rettigheter til bolig og jord som vilkår for sosial og økonomisk utvikling. Representanter for Kartverket, Norad og Statistisk sentralbyrå er med dette invitert. Det gjelder også innledere fra Verdensbanken og Den afrikanske union. Arrangementet vil spesielt sette søkelys på erfaringer fra land i Afrika. Vi håper de norske aktørene vil takke ja til invitasjonen slik at offentligheten får oppdatert informasjon om Kartverkets videre satsing på bistand og om endringene i Kunnskapsbanken.

Det er fra noen hold reist spørsmål hvorfor Habitat Norge har initiert en diskusjon om Kartverkets bistandsvirksomhet. Til det er å si at målet for vårt arbeid er å styrke en bærekraftig urban utvikling med særlig vekt på uformelle bosettinger i fattige land. Her er spørsmålet om sikker rett til bolig og jord en avgjørende faktor for overlevelse. På grasrotnivå i uformelle bosettinger, særlig i Afrika, har vi de senere årene utviklet et samarbeid med blant annet «Know your City»-programmet til Slum Dwellers International. Det bruker mobiltelefoni og Google maps til å kartlegge livssituasjonen til verdens slumbeboere – «milliarden på bunnen». Å se utfordringene nedenfra og opp er også viktig i institusjonelt samarbeid.

Habitat Norge ser fram til videre dialog om disse spørsmålene.

 

Tidligere innlegg i debatten:

 

Mening

Publisert: 15.07.2021 00.57.42 Sist oppdatert: 15.07.2021 00.57.42